Światowe wytyczne postępowania w astmie – stan obecny i perspektywy

10.01.2011
Paul M. O'Byrne MB
Firestone Institute for Respiratory Health, St Joseph's Hospital and McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada


Od Redakcji: Artykuł napisany specjalnie dla "Medycyny Praktycznej" i "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej".
Prof. P. O'Byrne jest jednym z autorów wytycznych GINA.
Tłumaczył dr med. Piotr Gajewski

Skróty: GINA – Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy, GKS – glikokortykosteroid(y), LABA – długo działający β2-mimetyk (wziewny), LTRA – antagonista receptora leukotrienowego

Wprowadzenie

Zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia astmy zostały po raz pierwszy opracowane pod koniec lat 80. XX wieku, a wytyczne postępowania w astmie opublikowano po raz pierwszy w Australii i w Kanadzie.[1,2] W tych wytycznych zalecenia dotyczące leczenia uwzględniają podejście stopniowane, a leczenie początkowe określa się na podstawie oceny ciężkości astmy u danego pacjenta.[1-3] Takie podejście utrzymywało się przez ponad 15 lat. Ostatecznie jednak się okazało, że stanowiło ono barierę we wdrażaniu wytycznych. Wielu lekarzy nie mogło bowiem ocenić stopnia ciężkości astmy, gdyż taka ocena obejmowała zarówno określenie ciężkości samej choroby, jak i odpowiedzi na leczenie. Światową Inicjatywę Zwalczania Astmy (Global Initiative for Asthma – GINA) zawiązano na początku lat 90. XX wieku pod auspicjami National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) Narodowych Instytutów Zdrowia Stanów Zjednoczonych (NIH) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Początkowym celem tej inicjatywy było opracowanie wytycznych rozpoznawania i leczenia astmy, które miałyby zastosowanie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Do tego czasu wytyczne postępowania w astmie opracowywano bowiem dla danego kraju.

Wybrane treści dla pacjenta:
Zdjęcie tygodnia
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.