Które preparaty mlekozastępcze są najskuteczniejsze i zalecane jako preparaty pierwszego wyboru w leczeniu alergii na białka mleka krowiego u niemowląt i małych dzieci?

01-05-2013
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W leczeniu większości niemowląt z alergią na BMK bez większych zaburzeń trawienia i wchłaniania zaleca się stosowanie preparatów o znacznie zmniejszonej alergenności, zawierających hydrolizaty białek o znacznym stopniu hydrolizy lub mieszaninę aminokwasów; pozostałe składniki powinny odpowiadać wymaganiom UE dotyczącym mieszanek niemowlęcych. U niemowląt z enteropatią (zespołem upośledzonego wchłaniania) w wyniku niepożądanej reakcji na białka pokarmowe korzystne jest stosowanie – do czasu powrotu prawidłowego wchłaniania – preparatów o znacznie zmniejszonej alergenności (hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy lub mieszanek aminokwasowych), bezlaktozowych i zawierających MCT.

Częstą praktyką w leczeniu alergii na BMK jest stosowanie preparatów sojowych. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem zarówno europejskim (ESPGHAN), jak i amerykańskim (AAP) preparatów tych nie należy podawać niemowlętom do 6. miesiąca życia. Jeżeli ze względu na lepszy smak lub niższą cenę rozważa się wprowadzenie preparatu sojowego do diety niemowlęcia po 6. miesiącu życia, tolerancję soi należy wcześniej potwierdzić w testach prowokacji. (maj 2013)

Piśmiennictwo

  1. ESPGHAN Committee on Nutrition: Soy protein infant formulae and follow-on formulae. A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2006; 42: 352–361
  2. Koletzko S., Niggemann B., Arato A. i wsp.: European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Diagnostic approach and management of cow's-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI Committee practical guidelines. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2012; 55: 221-229
  3. Bhatia J., Greer F.: American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Use of soy protein-based formulas in infant feeding. Pediatrics, 2008; 121: 1062–1068
  4. Fiocchi A., Brozek J., Schünemann H. i wsp., World Allergy Organization (WAO) Special Committee on Food Allergy: World Allergy Organization (WAO) diagnosis and rationale for action against cow’s milk allergy (DRACMA) guidelines. Pediatr. Allergy Immunol., 2010; 21 (supl. 21): 1–125
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej