Alergia na pokarm

Które testy laboratoryjne są przydatne w diagnostyce alergii na pokarm u dzieci?

Jaki preparat mlekozastępczy należy stosować u niemowląt z podejrzeniem alergii na białka mleka krowiego w okresie przygotowania do testu prowokacji (faza eliminacyjna) oraz jak długo go podawać?

Czy u niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym, u których podejrzewa się alergię na pokarm, test prowokacji trzeba zawsze wykonywać metodą podwójnie ślepej próby?

Czy powszechny dostęp do testów alergenowych przyczynił się do nadrozpoznawania alergii na pokarmy? Jak postępować z dzieckiem, u którego nie stwierdza się objawów alergii, a wyniki testów alergenowych są dodatnie (np. gdy matka wykonała badanie odpłatnie na własną prośbę)?

Które preparaty mlekozastępcze są najskuteczniejsze i zalecane jako preparaty pierwszego wyboru w leczeniu alergii na białka mleka krowiego u niemowląt i małych dzieci?

Jakie są dostępne w Polsce mieszanki żywieniowe dla niemowląt o zmniejszonej alergenności i hipoalergenowe oraz jakie są wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania?

Jakie są zalety i wady preparatów o znacznym i nieznacznym stopniu hydrolizy?

Czy dieta stosowana przez matkę podczas ciąży wpływa na rozwój alergii na pokarm u jej dziecka? Jeżeli tak, to jakich produktów powinna unikać kobieta w ciąży?

Czy niemowlę karmione wyłącznie piersią, u którego stwierdzono atopowe zapalenie skóry, należy odstawić od piersi i wprowadzić dietę eliminacyjną? Czy stosowanie diety eliminacyjnej u matki karmiącej piersią jest w tym przypadku uzasadnione?

Jakie sztuczne mleko należy podawać niemowlęciu z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób alergicznych, które nie może być nadal karmione piersią?

Jakie sztuczne mleko z zagęszczaczem należy podać niemowlęciu z refluksem i alergią na białka mleka krowiego?

Czy w Polsce jest dostępny hydrolizat białka lub mleko modyfikowane zawierające oligosacharydy prebiotyczne, które są skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom na alergię?

Czy ryzyko wystąpienia alergii zwiększa się, gdy ekspozycja na białka mleka krowiego trwa dłużej niż pierwsze 3 dni życia dziecka? Czy dokarmianie noworodków hydrolizatami białek jest bezpieczniejsze?

Czy niemowlętom w wieku 6 miesięcy chorym na atopowe zapalenie skóry i z ujemnym wywiadem rodzinnym w kierunku alergii należy podawać probiotyki?

Czy alergia na pokarmy może wystąpić dopiero u kilku- lub kilkunastoletniego dziecka (z rodziny atopowej), u którego nie stwierdzano wcześniej żadnych objawów ze strony przewodu pokarmowego?

W jakim wieku dzieci zwykle „wyrastają” z alergii na pokarmy i można wprowadzać do ich diety nietolerowane dawniej pokarmy? Kiedy można próbować wprowadzać produkty mleczne do diety dziecka, u którego w wieku niemowlęcym rozpoznano alergię na białka mleka krowiego?

W jaki sposób można zapobiegać wystąpieniu nadwrażliwości na pokarmy?

Jakie są aktualne wskazania do stosowania preparatów sojowych?

Jakie objawy nasuwają podejrzenie wrodzonego niedoboru laktazy u noworodka? Jak postępować w takich przypadkach (diagnostyka, leczenie)?

Czy alergiczny nieżyt nosa może być objawem alergii na pokarmy?

Czy czas i kolejność wprowadzania pokarmów uzupełniających wpływa na ryzyko rozwoju alergii na pokarmy?

Czy należy opóźniać wprowadzanie do diety pokarmów uznanych za silnie alergenowe (np. ryby, orzechy, cytrusy, czekolada)? Czy inaczej traktować dzieci z atopią w rodzinie lub jej brakiem?

Czy dzieciom uczulonym na białko mleka krowiego lub jaja można podawać odpowiednio wołowinę lub drób? Czy u tych dzieci może wystąpić reakcja alergiczna na takie mięso?

Od jakich pokarmów (jogurtów, kefirów, twarogów czy serów) należy rozpocząć ponowne wprowadzanie pokarmów mlecznych po okresie stosowania diety eliminacyjnej?

Czy przeprowadzając próbę eliminacji białka mleka krowiego i próbę prowokacji, można przepisywać hydrolizaty białkowe na receptę z refundacją?

Jak zapewnić odpowiednią ilość wapnia i fosforanów dziecku z alergią na białka mleka krowiego, które nie chce pić hydrolizatu i nie jest karmione piersią?

Jaka jest wartość i przydatność mleka ryżowego wzbogaconego w wapń w żywieniu dziecka z alergią na białko mleka krowiego, zwłaszcza gdy dziecko nie pije hydrolizatu?

Czy dzieci uczulone na orzeszki ziemne muszą unikać orzechów? Jak często dzieci uczulone na orzeszki ziemne są również uczulone na orzechy?

Jak to możliwe, że alergen mleka krowiego zawarty w diecie matki może szkodzić dziecku karmionemu piersią (uczulać je)? Przecież to białko rozkłada się na peptydy i aminokwasy w przewodzie pokarmowym matki. W jaki więc sposób pokonuje barierę jelitową i przechodzi do mleka matki?

Czy białka spożywane przez matkę przenikają do mleka w ilości, która może uczulać i wywołać atopowe zapalenie skóry?

Czy dzieciom uczulonym na jaja kurze można podawać jaja innych ptaków, np. jaja przepiórcze, indycze czy strusie?

Z powodu ulewania i objawów kolki u niemowlęcia karmionego piersią z diety matki wykluczono białka mleka krowiego. Zaobserwowano poprawę. Czy w celu potwierdzenia alergii należy ponownie włączyć mleko do diety matki?

Czy mieszanki elementarne można przepisywać „na ryczałt” dzieciom po ukończeniu pierwszego roku życia?

Co dokładnie oznacza określenie "dieta wolna od pseudoalergenów"? Kiedy ją zalecać?

Czy dziecko z atopowym zapaleniem skóry o niewielkim nasileniu (pojedyncze zmiany) wymaga stosowania hydrolizatu o wysokim stopniu hydrolizy?

Czy matka karmiąca piersią dziecko, u którego stwierdza się alergię na BMK, powinna wyeliminować ze swojej diety wołowinę i cielęcinę?

Czy przewlekły katar u niemowlęcia może być objawem alergii na białko mleka krowiego?

Czy nieleczona alergia na pokarmy (np. na marchewkę) może wyzwalać choroby autoimmunizacyjne?

Jakie są zasady wprowadzania jaja kurzego do diety niemowlęcia chorego na atopowe zapalenie skóry uczulonego na białko mleka krowiego?

Czy stosowanie doraźnie leku przeciwhistaminowego po spożyciu potencjalnie alergizującego pokarmu (np. jabłka), lecz bez reakcji anafilaktycznej, jest skuteczne i bezpieczne?

Czy należy wykonać próbę prowokacji u dziecka, u którego nie wystąpiły żadne dolegliwości po podaniu niewielkiej ilości wcześniej nietolerowanego pokarmu?

Czy u podejrzewanego o alergię na białka mleka krowiego niemowlęcia warto wykonać badania dodatkowe, np. badania stolca czy oznaczenie stężenia swoistych IgE?

Czy ząbkowanie jest przeciwwskazaniem do przeprowadzenia doustnej próby prowokacji przy podejrzeniu nietolerancji/alergii pokarmowej?

Jaki preparat należy zastosować u pacjenta z alergią na kazeinę, a jaki w przypadku alergii na beta-laktoglobulinę?

Czy w przypadku dziecka karmionego mlekiem matki, które okresowo oddaje stolce z krwią i nie przybiera na masie ciała, należy utrzymać dietę eliminacyjną u matki i karmienie dziecka pokarmem naturalnym?

Czy dziecko z atopowym zapaleniem skóry o niewielkim nasileniu (pojedyncze zmiany) wymaga stosowania hydrolizatu o wysokim stopniu hydrolizy?

Czy należy wprowadzać hydrolizat białek o znacznym stopniu hydrolizy u karmionego mieszanką mleczną kilkumiesięcznego niemowlęcia z łagodnymi objawami AZS?

Jakie alergeny odpowiedzialne za najczęstsze reakcje u niemowląt i dzieci są zawarte w mleku krowim? Czym się charakteryzują?

Czy badania dodatkowe mają istotny wpływ na rozpoznanie i leczenie alergii na białka mleka krowiego? Czy warto je wykonać u niemowlęcia z takim podejrzeniem (np. badania stolca, oznaczenie stężenia swoistych IgE przeciwko kazeinie i ß-laktoglobulinie)?

Jaką dietę powinna stosować matka karmiąca piersią dziecko z alergią na białka mleka krowiego? Jakie produkty zalecać? Czy powinna przyjmować wapń?

Jakie są wskazania do żywienia mieszanką elementarną? Czy utrzymywanie się objawów atopowego zapalenia skóry o łagodnym nasileniu u dziecka karmionego hydrolizatem o wysokim stopniu hydrolizy jest wskazaniem do włączenia mieszanki elementarnej?

Jak postąpić w przypadku próby zastąpienia mieszanki mlecznej o znacznym stopniu hydrolizy białka mleka krowiego (BMK) standardowym mlekiem modyfikowanym u dziecka z alergią na BMK? Czy należy zastosować przejściowo mieszankę typu HA?

Co to jest FPIES

Jak długo należy stosować dietę eliminacyjną u dziecka z eozynofilowym zapaleniem przełyku?

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej