Światowy Dzień Chorób Reumatycznych Wieku Rozwojowego (WORD Day)

18.03.2021
dr Marcin Stajszczyk
Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko
Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

prof. Zbigniew Żuber
Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego