Quiz wiedzy o przeciwciałach przeciwjądrowych – pytanie 2

Quiz przygotowała: dr n. med. Katarzyna Fischer, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Źródło: iStock.com

Przeciwciała reagujące z dwuniciowym DNA ujęte są w kryteriach klasyfikacyjnych: