Krótki quiz wiedzy o zespole antyfosfolipidowym

Opracowanie quizu: Redakcja MP


Obejrzyj wykład na temat zespołu antyfosfolipidowego:
Postępowanie w zespole antyfosfolipidowym według aktualnych wytycznych EULAR

1. Przeciwciała antyfosfolipidowe występują u (wskaż nieprawdziwe):

2. Do czterech najczęstszych manifestacji klinicznych APS nie należy:

3. Serologiczny profil dużego ryzyka powikłań zakrzepowych u pacjentów z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych (aPL) obejmuje wszystkie poza:

4. U bezobjawowych nosicieli aPL o profilu dużego ryzyka zaleca się (zaznacz wszystkie prawidłowe):

5. U pacjentek z położniczym APS (bez zakrzepicy), u których stwierdzono ≥3 samoistne poronienia przed 10. tc. lub ciążę obumarłą >10. tc. zaleca się (zaznacz wszystkie prawidłowe):

6. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące profilaktyki wtórnej powikłań zakrzepowych u pacjentów z APS:

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.