Czy w czasie pandemii COVID-19 można rozpocząć lub intensyfikować leczenie chorób reumatycznych?

10.02.2021
dr n. med. Grzegorz Goncerz1,2, dr hab. n. med. Mariusz Korkosz prof. UJ3
1 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2 Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków
3 Zakład Reumatologii i Balneologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie