Jak rozpoznawać spondyloartropatię według kryteriów klasyfikacyjnych ASAS 2010 – przewodnik dla lekarzy praktyków

10.01.2011
Rosaline van den Berg MSc, Désirée M.F.M. van der Heijde MD PhD


Od Redakcji: Artykuł napisany specjalnie dla "Medycyny Praktycznej" i "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej".
Prof. D.M.F.M. van der Heijde jest współautorem przedstawianych kryteriów klasyfikacyjnych spondyloartropatii.

Tłumaczył dr med. Grzegorz Goncerz
Konsultowała prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska, Katedra Reumatologii Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu

Skróty: ASAS – ASsessment in Ankylosing Spondylitis, ESSG – European Spondyloarthropathy Group, MR – rezonans magnetyczny, NSLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, RTG – radiogram, SKB – stawy krzyżowo-biodrowe, SpA – spondyloartropatia, ZBK – zapalny ból krzyża, ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii osiowej i obwodowej według ASAS

Spondyloartropatie (ang. spondyloarthritis – SpA) dzieli się tradycyjnie na kilka podtypów, do których należą: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), zapalenie stawów związane z nieswoistym zapaleniem jelit, zapalenie stawów związane z ostrym zapaleniem przedniego odcinka błony naczyniowej oka, reaktywne zapalenie stawów i spondyloartropatia niezróżnicowana (ryc. 1).
Tę ostatnią rozpoznaje się u pacjentów z cechami typowymi dla SpA, których jednak nie można zasklasyfikować do żadnego z wyżej wymienionych określonych podtypów.[1,2] Zgodnie z niektórymi definicjami do SpA można zaliczyć także spondyloartropatię młodzieńczą i łuszczycowe zapalenie stawów.[2,3] Niektórzy uważają zapalenie stawów związane z łuszczycą za podgrupę SpA, podczas gdy inni uznają je za odrębną jednostkę chorobową.[2,4]
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.