Czy lekarz POZ w przypadku podejrzenia choroby układowej/zapalnej stawów powinien włączyć GKS lub inny LMPCh?

22.03.2021
dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
Zakład Reumatologii i Balneologii UJ CM
Oddział Reumatologii Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie