Dokoronowe przesunięcie płata w leczeniu recesji dziąsłowych w szczęce

Dokoronowe przesunięcie płata w leczeniu recesji dziąsłowych w szczęce

Dokoronowe przesunięcie płata z przeszczepem lub bez przeszczepu tkanki łącznej w leczeniu pojedynczych recesji dziąsłowych w szczęce z utratą przyczepu łącznotkankowego w przestrzeni międzyzębowej

10.01.2013
Omówienie artykułu: Coronally advanced flap with and without connective tissue graft for the treatment of single maxillary gingival recession with loss of inter-dental attachment. A randomized controlled clinical trial.
F. Cairo i wsp.
J. Clin. Periodontol., 2012; 39: 760–768

Opracowali: dr med. Grzegorz Goncerz, lek. dent. Michał Paulo
Konsultowała dr hab. med. Elżbieta Dembowska, Zakład Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Skróty: CAF – dokoronowe przesunięcie płata, CTG – przeszczep tkanki łącznej

Metodyka: badanie z randomizacją