RTG pantomograficzne 21-letniej kobiety

18.11.2015
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jak cytować: Różyło-Kalinowska I.: Diagnostyka radiologiczna. Med. Prakt. Stomatol., 2015; 3: 67–73

Pytanie

Na RTG pantomograficznym (ryc. 1) 21-letniej kobiety można stwierdzić
A. nadmiar wypełnienia kanałowego rzutujący się powyżej wierzchołków korzeni zęba 28
B. zatrzymane zęby trzecie trzonowe dolne
C. rozszczep wyrostka zębodołowego szczęki prawej
D. A i B
E. A, B i C