Miejscowe stosowanie fluoru w prewencji próchnicy zębów. Zalecenia American Dental Association

01.08.2014
Opracowanie na podstawie: Weyant R.J., Tracy S.L., Anselmo T.T., Beltrán-Aguilar E.D., Donly K.J., Frese W.A., Hujoel P.P., Iafolla T., Kohn W., Kumar J., Levy S.M., Tinanoff N., Wright J.T., Zero D., Aravamudhan K., Frantsve-Hawley J., Meyer D.M.; American Dental Association Council on Scientific Affairs Expert Panel on Topical Fluoride Caries Preventive Agents: Topical fluoride for caries prevention: executive summary of the updated clinical recommendations and supporting systematic review.
dr n. med. Grzegorz Goncerz1, lek. dent. Iwona M. Tomaszewska2
1 Katedra Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2 Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
JADA, 2013; 144: 1279–1291

Konsultowała dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak cytować: Goncerz G., Tomaszewska I.M.: Miejscowe stosowanie fluoru w prewencji próchnicy zębów: zalecenia American Dental Association. Med. Prakt. Stomatol., 2014; 2: 26–28

Opublikowane w listopadzie 2013 roku zalecenia American Dental Association (ADA) są aktualizacją dokumentu z 2006 roku. Odnoszą się one jedynie do osób obciążonych zwiększonym ryzykiem próchnicy. Osoby o małym ryzyku próchnicy mogą nie potrzebować dodatkowego miejscowego stosowania fluoru, oprócz dostępnych bez recepty past do zębów i fluoryzacji wody.
Zalecenia dotyczą miejscowego stosowania fluoru przez lekarzy dentystów lub higienistki stomatologiczne w gabinecie stomatologicznym oraz preparatów o dużym stężeniu fluoru zlecanych przez dentystów do stosowania w domu. Oceniono fluorek sodu, fluorek cyny (II) i fluorek sodu zakwaszony kwasem fosforowym (APF) w postaci lakieru, żelu, pianki, płukanek i past do zębów. Nie oceniono dostępnych bez recepty preparatów o powolnym uwalnianiu, materiałów stomatologicznych uwalniających fluor oraz preparatów zawierających monofluorofosforan sodu lub fluorek diaminasrebra. Zalecenia podsumowano w tabeli 1. Treść zaleceń dla dzieci w wieku 6–18 lat i dorosłych jest niemal identyczna. Jedyną różnicą jest częstość stosowania płukanki do jamy ustnej zawierającej 0,9% fluoru w celu prewencji próchnicy korzeni u dorosłych – należy ją stosować raz dziennie, a nie jak w innych sytuacjach nie rzadziej niż co tydzień.