Wstępne rozpoznanie wyrośli kostnej

Wstępne rozpoznanie wyrośli kostnej
10.05.2017
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie