Czy szczepienie przeciwko grypie zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera?

30.06.2022
Risk of Alzheimer's disease following influenza vaccination: a claims-based cohort study using propensity score matching
Bukhbinder A.S. i wsp.

Opracowała Małgorzata Ściubisz

Wyniki kilku badań obserwacyjnych sugerują, że szczepienie przeciwko grypie może być związane z mniejszym ryzykiem otępienia u osób starszych (p. Szczepienie przeciwko grypie a ryzyko otępienia), do tej pory jednak nie oceniono związku tego szczepienia z występowaniem choroby Alzheimera.

W czasopiśmie „Journal of Alzheimer’s Disease” opublikowano wyniki badania kohortowego z retrospektywnym zbieraniem danych, w którym oceniono związek między szczepieniem przeciwko grypie sezonowej a występowaniem choroby Alzheimera w populacji USA.

Populację badania utworzyło 1 871 774 osoby (56,9% kobiet) w wieku ≥65 lat (mediana: 73,7 lat), które w okresie od września 2009 roku do września 2019 roku korzystały ze świadczeń w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub programu Medicare. Częstość choroby Alzheimera porównano w grupie osób szczepionych przeciwko grypie (935 887 osób) i odpowiednio dobranej grupie osób nieszczepionych (935 887 osób). Wystąpienie choroby Alzheimera zdefiniowano jako ≥2-krotne rozpoznanie tego zaburzenia w klasyfikacji ICD lub ≥2-krotne skorzystanie z recepty na ≥1 z 4 leków stosowanych w terapii tej choroby w okresie 12 miesięcy. W celu wyrównania różnic między grupami w zakresie wybranych cech klinicznych i demograficznych zastosowano odpowiednie metody statystyczne.

W okresie obserwacji wynoszącym niemal 4 lata (46 mies.) chorobę Alzheimera rozpoznano u 47,889 (5,1%) osób szczepionych przeciwko grypie oraz 79,630 (8,5%) osób nieszczepionych. W analizie skorygowanej o znane czynniki zakłócające wykazano, że u osób szczepionych przeciwko grypie, w porównaniu z nieszczepionymi, ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera było mniejsze o 40% (ryzyko względne [RR]: 0,60 [95% CI: 0,59–0,61]). Oszacowano również, że aby uniknąć 1 przypadku choroby Alzheimera należy zaszczepić przeciwko grypie 29 osób. W dodatkowej analizie zaobserwowano, że większy korzystny efekt może dotyczyć osób, które szczepienie przeciwko grypie otrzymały w trakcie ≥6 sezonów epidemicznych grypy niż w trakcie ≥3 sezonów.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że u osób w wieku ≥65 lat szczepienie przeciwko grypie sezonowej, w porównaniu z brakiem szczepienia, może być związane z mniejszym ryzykiem choroby Alzheimera w późniejszym okresie życia. Zwracają jednak uwagę, że względnie krótki okres obserwacji i retrospektywny charakter badania nie pozwalają jednoznacznie potwierdzić związku przyczynowego.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań