Zespół May-Thurnera i zakrzepica proksymalna żył głębokich

13.02.2023
dr n. med. Łukasz Drelicharz
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych