Objawy ze strony układu pokarmowego u chorych na mukowiscydozę

Objawy ze strony układu pokarmowego u chorych na mukowiscydozę
15.11.2001
Brian D. Riedel
Pediatric Annals, 1997; 26: 235-241