MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.01.2018, [ zaloguj ]
Poczet Lekarzy  

Serwis dla pacjentów i lekarzy

Etyka lekarska  

 


Giełdy  

 
 Strona główna  »  Bazy  »  Teleadresy  »  Konsultanci krajowi


Konsultanci krajowi

Bazy teleadresowe firm, instytucji i organizacji działających w ochronie zdrowia.

Teleadresy
 więcej » 


Przeszukiwanie bazy danych:
Znaleziono: 92
 1. prof. dr hab. Karina Jahnz-Różyk
dziedzina: alergologia
woj. mazowieckie
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. 22 6816 055
zakimmuno@wim.mil.pl

 2. prof. dr hab. Jan Krzek
dziedzina: analityka farmaceutyczna
woj. pomorskie
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. 12 620 54 80, fax 12 620 54 05
jankrzek@cm-uj.krakow.pl

 3. prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. pomorskie
Katedra Anestezjologii i Intensywnej terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel. 58 349 32 81; 58 349 32 70, 504 121 151
r.owczuk@gumed.edu.pl

 4. prof. dr hab. Krzysztof Ziaja
dziedzina: angiologia
woj. śląskie
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyń ŚAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. 32 206-17-28, fax 202-95-77

 5. Prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. łódzkie
Klinika Audiologii i Foniatrii Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
ul. Św. Teresy 8
91-348 Łódź
tel. 42 63 14 505, fax 42 63 14 520
marsli@imp.lodz.pl

 6. prof. dr hab. Irena Ponikowska
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Zakład Balneologii Medycyny Fizykalnej CM w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek
tel./fax 054/ 283-39-45, 283-39-15
iponikowska@poczta.onet.pl

 7. prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. śląskie
SP SK Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel. 32 207 18 34
chirurgia@gczd.katowice.pl

 8. prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. pomorskie
kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 442-72-72
zdunowo@szpitalzdunowo.pl

 9. prof. dr hab. Piotr Andziak
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. mazowieckie
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym w CSK MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 508 12 59,78, fax 22 508 12 51
piotr.andziak@cskmswia.pl

 10. prof. dr hab. Jan Kulig
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. małopolskie
I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii i Gastroenterologii Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 40
31-501 Kraków
tel./fax 12 424-80-07, (95)
mskulig@cyf-kr.edu.pl

 11. prof. dr hab. Krzysztof Herman
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. małopolskie
Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. 12 422 99 00, fax 422 66 80

 12. prof. dr hab. Jerzy Strużyna
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. kujawsko-pomorskie
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, SPOZ w Łęcznej, Szpital Powiatowy w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
tel. 81 752 65 31 (sekr.), 81 752 65 32 (bezp.)
jerzy.struzyna@gmail.com

 13. prof. dr. hab. n. med. Jan Zapała
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. małopolskie
Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel. 12 646 85 39, tel./fax 646 88 36
dmfscmuj@wp.pl
http://www.dmfs.cm-uj.krakow.pl

 14. prof. dr hab. Hubert Wanyura
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. mazowieckie
Kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń.
ul. Nowogrodzka 59
Warszawa
tel. 22 502-12-39

 15. prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż
dziedzina: choroby płuc
woj. mazowieckie
I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. 22 43-12-128, fax 43-12-453
k.roszkowski@igichp.edu.pl

 16. dr hab. Jacek Rafał Imiela
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. mazowieckie
I Oddział Wewnętrzny i Nefrologii
Międzyleski Szpital Specjalistyczny
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
tel./fax 22 473-35-11
jimiela@gmail.com

 17. dr hab. n. med. Andrzej Horban
dziedzina: choroby zakaźne
woj. mazowieckie
Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa
tel. 22 33-55-225, fax 33-55-226
ahorban@zakazny.pl

 18. prof. dr hab. Andrzej Kaszuba
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. łódzkie
Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
tel./fax 42 651-10-72
andrzej.kaszuba@umed.lodz.pl

 19. prof. dr hab. Krzysztof Strojek
dziedzina: diabetologia
woj. mazowieckie
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii Śl. AM
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze
tel. 32 271-25-11, fax 271-46-17
kstrojek@slam.katowice.pl

 20. prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. małopolskie
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. 12 422 87 60, fax 429 32 62
z5jkulpa@cyf-kr.edu.pl
http://www.onkologia.krakow.pl/jednostki.html

 21. prof. dr hab. Andrzej Lewiński
dziedzina: endokrynologia
woj. łódzkie
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. 42 271 17 15, fax 271 13 43
andrzej.lewinski@umed.lodz.pl

 22. dr hab. Andrzej Zieliński
dziedzina: epidemiologia
woj. mazowieckie
Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
tel. 22 54- 21-204 (241), fax 54 21 327
azielinski@pzh.gov.pl

 23. dr n. med. Elwira Telejko
dziedzina: farmacja apteczna
woj. podlaskie
Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UM
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel./fax 85 748 55 02

 24. prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
dziedzina: farmacja przemysłowa
woj. pomorskie
Katedra Farmacji Stosowanej AM
ul. Hallera 107
80-416 Gdańsk
tel. 58 349-31-85, 349-31-80, fax 349-31-90
msznito@amg.gda.pl

 25. prof. Edmund Grześkowiak
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. wielkopolskie
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji AM
ul. św. Marii Magdaleny 14
60-861 Poznań
tel. 61 852-90-57 w. 65, 854-60-10, fax 854-61-06
grzesko@amp.edu.pl

 26. prof. dr hab. Andrzej Członkowski
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. mazowieckie
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./fax 22 826-21-16, kom. 605 675-465
aczlonk@akamed.waw.pl

 27. prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak
dziedzina: fizjoterapia
woj. opolskie
Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach
ul. M. Karłowicza 40
48-340 Głuchołazy
tel. 77 40-80-164

 28. prof. dr hab. Michał Michael Waligórski
dziedzina: fizyka medyczna
woj. mazowieckie
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie, Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. 12 423 10 67, fax 12 422 66 80
z5waligo@cyf-kr.edu.pl

 29. prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
dziedzina: gastroenterologia
woj. mazowieckie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 845 57 91, 508 12 40, fax 508 10 44
grazyna.rydzewska@cskmswia.pl
http://www.cskmswia.pl/

 30. dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. łódzkie
Zakład Genetyki Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. 42 271-11-83, fax 42 271–13-42
jakubowski@iczmp.edu.pl

 31. prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
dziedzina: geriatria
woj. łódzkie
Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pl. Hallera 1
90-647 Łódź
tel. 042 639 32 81
tomasz.kostka@umed.lodz.pl

 32. prof. dr hab. Jerzy Stelmachów
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. mazowieckie
Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Odział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Bródnowskiego
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
tel./fax 22 326 58 18
klingin@amwaw.edu.pl

 33. prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak
dziedzina: hematologia
woj. mazowieckie
kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. 22 599-14-88, 599-28-18, 823-64-11, tel./fax 599-22-20, 659-75-77, kom. 604 350-789
szpitalbanacha@spcsk.pl

 34. prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
dziedzina: hipertensjologia
woj. pomorskie
Samodzielna Pracownia - Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AM
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. 58 349-25 (27), 349-20-65, fax 349-26-01
knark@amg.gda.pl

 35. dr hab. Maciej Siedlar
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. małopolskie
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 12 658 24 86, fax 12 658 17 56
misiedla@cyf-kr.edu.pl

 36. prof. dr. hab. n. med. inż. Władysław Grzegorz Pawlicki
dziedzina: inżynieria medyczna
woj. mazowieckie
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej
ul. Św. Andrzeja Boboli 8
Warszawa
tel. 22 234-84-80, 849-94-47, fax 848-37-64
grzegorz.pawlicki@mchtr.pw.edu.pl

 37. prof. Jacek Różański
dziedzina: kardiochirurgia
woj. mazowieckie
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Aninie
ul. Alpejska 42
41-800 Warszawa
tel. +48 22 343 42 11, 22 343 46 10, fax: +48 22 343 45 48
sekretkkch@ikard.pl
http://www.ikard.pl/ii-klinika-kardiochirurgii-i-transplantologii.html

 38. prof. dr hab. Grzegorz Opolski
dziedzina: kardiologia
woj. mazowieckie
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii CSK AM
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (022) 599-29-58, 659-76-34, fax 599-19-57, 658-35-76, kom. 0602 221-562
cardiology@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/kkk

 39. prof. dr hab. Wanda Kawalec
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. mazowieckie
Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel./fax 22 815-73-70, 815-25-47, kom. 0605 690-620
kawalec@czd.waw.pl

 40. prof. dr hab. Leszek Królicki
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. mazowieckie
Zakład Medycyny Nuklearnej CSK AM
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
tel. 022/ 599-22-70, 326-59-70, fax 022/ 599-11-70
krolicki@am.waw.edu.pl

 41. dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. łódzkie
Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii UM
ul. Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel. (042) 689 54 84, fax 631 90 24
olarysz@rmed.pl

 42. dr med. Ewa Wągrowska-Koski
dziedzina: medycyna pracy
woj. łódzkie
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Przychodnia Chorób Zawodowych
ul. św. Teresy 8
90-950 Łódź
tel. 42 63-14-726, 631-45-02, fax 631-14-99, kom. 0608 395-051
ewko@imp.lodz.pl

 43. prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. podlaskie
Zastępca Kierownika I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB
ul. Szpitalna 37
15-295 Białystok
tel. 85 686 50 20, tel./fax 85 686 50 18
medrat@umb.edu.pl

 44. lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. mazowieckie
Specjalistyczna Praktyka Lekarska AGAMED, Piaseczno
Albatrosów 20/3
05-500 Piaseczno
tel. 12 430 55 93, 430 57 77, fax 12 430 55 84
http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=809884

 45. dr hab. Grzegorz Teresiński
dziedzina: medycyna sądowa
woj. lubelskie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
ul. Ceramiczna 1
20-150 Lublin
tel. 48 81718 7379
grzegorz.teresinski@umlub.pl

 46. dr n. med. Andrzej Rakowski
dziedzina: medycyna sportowa
woj. wielkopolskie
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy
ul. Rejtana 1
85-032 Bydgoszcz
tel. 52 322 94 16, fax 322 37 46
rakowskia@interia.pl

 47. prof. dr hab. n. med. Lech H. Kopka
dziedzina: medycyna transportu
woj. mazowieckie
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54
01-755 Warszawa
tel./fax 22 685-29-01, 685-26-01, fax 633-41-54
lkopka@wiml.waw.pl

 48. prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. mazowieckie
Narodowy Instytut Leków
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. 22 841-33-67, fax 841-29-41
sekret@cls.edu.pl

 49. prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
dziedzina: nefrologia
woj. mazowieckie
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pododdziału Nefrologicznego (Klinika Nefrologii CMKP) w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ w Warszawie.
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel. 22 5690 206
nefro@bielanski.med.pl

 50. prof. dr hab. Ewa Helwich
dziedzina: neonatologia
woj. mazowieckie
Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel./fax (022) 632-21-32, 327-74-06
sekretariat.neonatologii@imid.med.pl

 51. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski
dziedzina: neurochirurgia
woj. mazowieckie
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Warszawa
tel. 81 724-41-76, fax 724-45-28
t.trojanowski@am.lublin.pl

 52. prof. dr hab. Danuta Ryglewicz
dziedzina: neurologia
woj. mazowieckie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel. 22 458-27-06, fax 642-53-75
ryglew@ipin.edu.pl

 53. dr hab. Ewa Emich-Widera
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. śląskie
SP SK Nr 6 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel. 32 207-18-00, fax: 32 207-15-46
s.jozwiak@czd.pl

 54. Vacat
dziedzina: neurologopedia

 55. prof. dr hab. Wiesława Grajkowska
dziedzina: neuropatologia
woj. mazowieckie
Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. 22 815 19 60, fax 22 815 19 75
zaklad.patologii@ipczd.pl

 56. prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
dziedzina: okulistyka
woj. śląskie
Katedra Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35
40-952 Katowice
tel. 32 3581 227, sekretariat: 32 3581 460

 57. prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. lubelskie
Dziecięcy Szpital Kliniczny
Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel./fax 81 718-55-20, kom. 601 381-091
jkowalcz@dsk.lublin.pl

 58. prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. mazowieckie
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. 22 644-50-24 wew. 2169, 644-76-25, 643-93-85, kom. 0604 56-80-40
maciekk@coi.waw.pl

 59. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska
dziedzina: ortodoncja
woj. łódzkie
Zakład Ortodoncji AM
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel. 42 675-75-80, 675-75-17, fax 678-93-68
grazyna.slomkowska@interia.pl

 60. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. mazowieckie
Kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
tel. 22 788-79-97

 61. prof. dr hab. Henryk Skarżyński
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. mazowieckie
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 1
01-943 Warszawa
tel. 22 835-66-70, tel. Kajetany 22 356-03-66
sekretariat@ifps.org.pl

 62. Prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska
dziedzina: otorynolaryngologia dziecięca
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatria i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Lublin
tel./fax 81 741 61 73

 63. Prof. dr hab. med. Radzisław Maciej Kordek
dziedzina: patomorfologia
woj. łódzkie
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
tel. 42 272 58 13, fax 42 272 58 15
prorekt@rkt.am.lodz.pl

 64. prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
dziedzina: pediatria
woj. mazowieckie
Klinika Pediatrii Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel/fax 22 8641 167
klinikapediatrii@cmkp.edu.pl
http://www.cmkp.edu.pl/

 65. prof. dr hab. n. med. Renata Górska
dziedzina: periodontologia
woj. mazowieckie
Zakład Chorób Błony Śluzowej Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
ul. Miodowa 18
00-246 Warszawa
tel./fax 22 502 20 36
periodontologia@am.edu.pl
http://www2.wum.edu.pl/periodontologia/

 66. dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. śląskie
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 393-42-99, 393-41-00, fax 393-41-41
szpital@urazowka.piekary.pl

 67. dr hab. med. Danuta Dyk
dziedzina: pielęgniarstwo anestezjologiczne
woj. wielkopolskie
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki UM im. Karola Marcinkowskiego
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
tel. 61 655-92-39
ddyk@poczta.onet.pl

 68. mgr Leokadia Jędrzejewska
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. dolnośląskie
Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
tel. 71 373-20-56
l.jedrzejewska@wp.pl

 69. dr med. Anna Koper
dziedzina: pielęgniarstwo onkologiczne
woj. kujawsko-pomorskie
Centrum Onkologii - Szpital im. prof. F. Łukaszczyka
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374-32-04, 374-30-00
kopera@co.bydgoszcz.pl

 70. dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
dziedzina: pielęgniarstwo pediatryczne
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18
10-685 Olsztyn
tel. 89 539-34-55, 541-22-67, kom. 605 055-411, fax 89 533-77-01
piskorz@wssd.olsztyn.pl

 71. mgr Elżbieta Szwałkiewicz
dziedzina: pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych
woj. warmińsko-mazurskie
Centrum Pilęgnacyjne "Niebieski Parasol"
ul. Boenigka 9
10-686 Olsztyn
tel. 89 543-14-33, kom. 0601 256-253, fax 89 541-35-70
niebieskiparasol@niebieskiparasol.org.pl

 72. Dr n. med. Anna Hajduk
dziedzina: pielęgniarstwo psychiatryczne
woj. zachodniopomorskie
Kierownik Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Klinicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
ul. Żołnierska 48, bud. 8
71-210 Szczecin
tel. 091 4800 930 (31)
hanna@sci.pam.szczecin.pl
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/samodzielna-pracownia-pielegniarstwa-kliniczne

 73. mgr Ewa Obrzut
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. mazowieckie
SZPZLO Warszawa-Wola
ul. E. Ciołka 11
01-445 Warszawa
tel. 22 836-89-70, fax 837-81-27, kom. 600 575-100
ewaobrzut@o2.pl

 74. prof. dr hab. Stanisław Radowicki
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. mazowieckie
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM
ul. Karowa 2
00-315 Warszawa
tel./fax 22 629-12-40, 828-69-25, 629-12-40, fax 828-69-25
rado@szpitalkarowa.pl

 75. prof. dr hab. Stanisław Majewski
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. małopolskie
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej CMUJ
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
tel. 12 424-54-41, fax 424-55-00
protetyk@mp.pl

 76. prof. dr hab. Marek Jarema
dziedzina: psychiatria
woj. mazowieckie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel. 22 45-82-510, tel./fax 842-40-87
jarema@ipin.edu.pl

 77. dr hab. Filip Rybakowski
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. mazowieckie
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
ul. Jana III Sobieskiego 9
00-576 Warszawa
tel. 22 458 28 00
http://www.ipin.edu.pl/

 78. dr n. hum. Bernadetta Izydorczyk
dziedzina: psychologia kliniczna
woj. śląskie
NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka”, Gliwice
Asnyka 10
44-100 Gliwice
tel. 32 238-34-70
oln@psychoterapia-silesia.pl
www.psychoterapia-silesia.pl

 79. prof. dr hab. Jerzy Walecki
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. mazowieckie
Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazoweji CMKP
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel./fax 22 508-15-60
jerzywalecki@o2.pl

 80. dr hab. Rafał Dziadziuszko
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. pomorskie
Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. 58 349 29 79, fax 58 349 22 10
rafałd@gumed.edu.pl

 81. prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. mazowieckie
Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii, Warszawa
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel./fax 22 844 91 91
kko@post.pl

 82. prof. dr. hab. Witold Tłustochowicz
dziedzina: reumatologia
woj. mazowieckie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. 22 681 64 61, fax 681 69 20
tlustochowicz@go2.pl

 83. prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
dziedzina: seksuologia
woj. mazowieckie
Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji AWF
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
tel./fax 22 834-06-36, 621-91-93, 602 393-783
zbigniewlew-starowicz@wp.pl

 84. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego AM
ul. E. Orzeszkowej 18
80-208 Gdańsk
tel./fax 58 302-38-24, 349-21-03, kom. 601 658-509
pedodont@amg.gda.pl

 85. prof. dr hab. Janina Stopa
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. wielkopolskie
Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 85-47-026 (27), fax 85-47-126, 85-47-008
stopa@amp.edu.pl

 86. dr. n. med. Piotr Burda
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. mazowieckie
Ośrodek Toksykologii, Biuro Informacji Toksykologicznej
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny ZOZ
Al. Solidarności 67
03-401 Warszawa
tel. 22 618-77-10
bit.praski@praski.waw.pl

 87. dr. hab. n. med. Ryszard Maciej Pogłód
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. mazowieckie
Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel. 22 349 61 00, 349 63 21, fax 349 63 35
ryszardpoglod@ihit.waw.pl

 88. prof. dr hab. med. Lech Cierpka
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. śląskie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej
ul. Francuska 20-24, budynek 4
40-027 Katowice
tel. 32 259-15-20, 259-12-00, fax 32 255-50-52
chirurgia_ogolna@spskm.katowice.p

 89. dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz
dziedzina: urologia
woj. mazowieckie
Oddział Urologiczny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
tel. 22 47 35 171, 22 47 35 149
http://www.mssw.pl/1/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=8

 90. dr hab. Małgorzata Baka-Ostrowska
dziedzina: urologia dziecięca
woj. mazowieckie
Klinika Urologii Dziecięcej Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. 22 815-13-50 (63), fax 815-13-52
urologia@czd.waw.pl

 91. prof. dr hab. Bolesław Samoliński
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. mazowieckie
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej, Warszawa
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. 22 599 20 39, 40 fax 22 599 20 42
boleslaw.samolinski@wum.edu.pl

 92. prof. dr hab. Wojciech Hanke
dziedzina: zdrowie środowiskowe
woj. łódzkie
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera, Łódź
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
tel. 42 631 45 65, 42 631 45 02, faks: 42 656 83 31
impx@imp.lodz.pl
http://www.imp.lodz.pl/


Uwaga! Kopiowanie informacji zawartych w serwisie Bazy MP możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Sposób linkowania serwisu należy uzgodnić w dziale internetowym Wydawnictwa.

Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna