MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.02.2018, [ zaloguj ]
Poczet Lekarzy  

Serwis dla pacjentów i lekarzy

Etyka lekarska  

 


Giełdy  

 
 Strona główna  »  Bazy  »  Teleadresy  »  Konsultanci wojewódzcy


Konsultanci wojewódzcy

Bazy teleadresowe firm, instytucji i organizacji działających w ochronie zdrowia.

Teleadresy
 więcej » 


Przeszukiwanie bazy danych:
Znaleziono: 1073
 1. dr med. Zbigniew Bartuzi
dziedzina: alergologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Wojewódzki Szpital
Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych AM
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 371-60-55, fax 371-16-00 wew. 416
bartuzi@poczta.onet.pl

 2. dr med. Jolanta Pietraszek-Mamcarz
dziedzina: alergologia
woj. lubelskie
Zakład Alergologii i Immunologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Lublinie
ul. Chodzki 2
20-093 Lublin
tel. (081) 718-54-53

 3. dr med. Grzegorz Mincewicz
dziedzina: alergologia
woj. pomorskie
Zakład Alergologii AM
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-26-33, fax 349-26-11

 4. prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
dziedzina: alergologia
woj. dolnośląskie
Akademicki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego
Katedra i Klinika Alergologii
ul. Traugutta 57/59
50-417 Wrocław
tel. (071) 733-24-01, fax (071) 733-24-09

 5. prof. dr hab. med. Piotr Kuna
dziedzina: alergologia
woj. łódzkie
KLinika Pneumonologii i Alergologii
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel./fax (042) 678-11-76

 6. prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek
dziedzina: alergologia
woj. małopolskie
Zakład Alergologii Przemysłowej
Klinika Alergii i Immunologii II Katedra Chorób Wewnętrznych CMUJ
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel./fax 012 430 51 47
mmsladek@cm-uj.krakow.pl

 7. dr med. Jerzy Bortkiewicz
dziedzina: alergologia
woj. warmińsko-mazurskie
Szpital Powiatowy
Oddział Wewnętrzny
ul. Ostródzka 33 A
14-200 Iława
tel. (089) 649-22-61

 8. dr hab. Anna Bręborowicz
dziedzina: alergologia
woj. wielkopolskie
Klinika Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej AM
Instytut Pediatrii
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 849-13-13, fax 848-01-11

 9. prof. dr hab. med. Barbara Rogala
dziedzina: alergologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii ŚAM
SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze
tel. (032) 271-81-10

 10. dr hab. Zenon Siergiejko
dziedzina: alergologia
woj. podlaskie
Klinika Alergologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
(085) 746-80-00, 746-82-27
siergiejko@csk.pl

 11. dr med. Grażyna Sławeta
dziedzina: alergologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
Czerwona Góra
26-060 Chęciny
tel. (041) 34-518-03, 34-531-44, fax 34-518-12

 12. dr med. Janusz Zaryczański
dziedzina: alergologia
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-01-82

 13. prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
dziedzina: alergologia
woj. mazowieckie
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Pneumatologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
ul. Działdowska 1
01-184 Warszawa

 14. dr med. Danuta Myłek
dziedzina: alergologia
woj. podkarpackie
Szpital Rejonowy
ul. Mickiewicza 5
Stalowa Wola
tel. (015) 843-32-05

 15. prof. dr hab. med. Michał Kurek
dziedzina: alergologia
woj. zachodniopomorskie
Zakład Alergologii
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-16-47, kom. 604-272-995

 16. prof. dr hab. med. Zenon Kokot
dziedzina: analityka farmaceutyczna
woj. wielkopolskie
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (061) 865-95-66, 869-91-81 w. 424

 17. prof. dr hab. med. Jan Pachecka
dziedzina: analityka farmaceutyczna
woj. mazowieckie
Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (022) 823-64-11, 57-20-737, 57 20 735
katedrabiochemii@farm.wum.edu.pl

 18. dr farm. Paweł Nogaj
dziedzina: analityka farmaceutyczna
woj. śląskie
Zakład Instrumentalnych Analiz Farmaceutycznych i Biochemicznych
Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji ŚAM
ul. Narcyzów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (032) 291-43-93

 19. prof. dr hab. Jan Krzek
dziedzina: analityka farmaceutyczna
woj. małopolskie
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Zakład Chemii Nieorganicznej CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. 012 657 02 62, fax 012 657 04 80
jankrzek@cm-uj.krakow.pl

 20. dr Adam Buciński
dziedzina: analityka farmaceutyczna
woj. warmińsko-mazurskie
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-747 Olsztyn
tel. (089) 523-46-82

 21. prof. dr hab. Marek Wesołowski
dziedzina: analityka farmaceutyczna
woj. pomorskie

 22. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. małopolskie
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel. (012) 424-77-91
mswordli@cyf-kr.edu.pl

 23. dr n. med. Jakub Śmiechowicz
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. dolnośląskie
SP Szpital Kliniczny Nr 1
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel./fax (071) 733-23-10
ksmiech@dilnet.wroc.pl

 24. prof dr hab. med. Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. łódzkie
Samodzielny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Kliniczny nr 3 im. Sterlinga
ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
tel. (042) 633-15-58

 25. dr hab. med. Maria Wujtewicz
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. pomorskie
Klinika i Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-24-60

 26. lek. med. Piotr Kowalski
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. kujawsko-pomorskie
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 32
88-300 Grudziądz
tel. sekr. (056) 45-00-285, fax (056) 45-00-284
pioytrkow@op.pl

 27. prof. dr hab. med. Andrzej Nestorowicz
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-52-53, fax 742-52-56

 28. prof. dr hab. Laura Wołowicka
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. wielkopolskie
Klinika Intensywnej Opieki Medycznej i Leczenia Bólu AM
ul. Juraszów 5/12
60-660 Poznań
tel. (061) 820-52-21, centrala: 821-22-00 w. 490

 29. lek. Danuta Dąbrowska-Parfianowicz
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 53-86-243

 30. dr med. Andrzej Siemiątkowski
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. podlaskie
SPSK AM
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
15-950 Białystok
(085) 746-86-32
asiemiat@amb.edu.pl

 31. dr hab. n. med., prof. nadzw. ŚUM Ewa Karpel
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. śląskie
Kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego ŚAM
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. (032) 252-56-65, tel. 789 40 00 (centrala), fax 252 59 55
http://www.csk.katowice.pl/?str=kliniki&podstr=kit

 32. lek. Józef Bojko
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. opolskie
Szpital Wojewódzki
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 443-31-00

 33. dr med. Dariusz Węgrzyn
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
Skarżysko Kamienna
tel. (041) 25-314-43 w. 212, fax 25-329-44

 34. prof. dr hab. med. Zbigniew Rybicki
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. mazowieckie
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. (022) 810-50-51 (centrala), 810 09 09, 681 68 95, 810 44 80
koit@wim.mil.pl

 35. lek. med. Wojciech Chmiest
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 36. lek. Władysław Kościelniak
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. lubuskie
Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel. (068) 329-63-47, 329-63-53, fax (068) 329-63-47, 327-02-21

 37. dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz
dziedzina: anestezjologia i intensywna terapia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 48-77-452, fax 48-76-981

 38. prof. dr hab. med. Rajmund Adamiec
dziedzina: angiologia
woj. opolskie
Katedria i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AM
ul. Poniatowskiego 2
50-326 Wrocław
tel./fax (071) 322-84-34
ang.nt.dt@angiol.am.wroc.pl

 39. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
dziedzina: angiologia
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
ul. Lindley'a
02-097 Warszawa
tel. (022) 5021144, 5021129, 5022142
piotr.pruszczyk@wum.edu.pl

 40. prof. dr hab. med. Lech Cierpka
dziedzina: angiologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej ŚAM
SP ZOZ Szpital Kliniczny
ul. Reymonta 8
40-027 Katowice
tel. (032) 255-50-52

 41. dr hab. med. Rafał Niżankowski
dziedzina: angiologia
woj. małopolskie
Zakład Angiologii CM UJ
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. (012) 430-51-80
mmangiol@cyf-kr.edu.pl

 42. prof. dr hab. med. Wacław Mejewski
dziedzina: angiologia
woj. wielkopolskie
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. (061) 852-10-21 w. 3141, 852-22-84

 43. dr n. med. Karol Suppan
dziedzina: angiologia
woj. kujawsko-pomorskie
Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 36 55 274, 36 55 284
karols@esculap.pl

 44. dr hab. med. Andrzej Wolski
dziedzina: angiologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń AM
ul. Staszica 11
20-081 Lublin
tel./fax (081) 532-57-07

 45. dr med. Maciej Michalik
dziedzina: angiologia
woj. pomorskie
Oddział Chirurgii Ogólnej
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo
tel. (058) 57-27-420

 46. prof. dr hab. med. Andrzej Joss
dziedzina: angiologia
woj. łódzkie
KLinika Chirurgii Naczyniowej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195
90-531 Łódź
tel./fax (042) 636-86-51

 47. dr hab. med. Maria Zalesska-Kręcicka
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. dolnośląskie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Klinika i Katedra Otolaryngologii
ul. Chałubińskiego 2
50-368 Wrocław
tel. (071) 32-09-301, 328-04-31, fax 328-34-78

 48. prof. dr hab. med. Józef Jordan
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. pomorskie
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego
ul. Wójta Radtkiego 1
81-348 Gdańsk
tel. 666-55-30, fax 666-55-31

 49. prof. dr hab. med. Grażyna Niedzielska
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. lubelskie
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii AM
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel./fax (081) 741-61-73

 50. dr med. Anna Sienkiewicz
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. kujawsko-pomorskie
SP Wojewódzki Szpital
Wojewódzka Przychodnia Foniatryczno-Audiologiczna
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 371-16-00, fax 371-26-34

 51. prof. dr hab. med. Elżbieta Reroń
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. małopolskie
Katedra Otolaryngologii CM UJ
ul. Śniadeckich 2
31-501 Kraków
tel. (012) 424-79-15, 424-79-24
mmreron@cyf-kr.edu.pl

 52. dr med. Jarosław Markowski
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. śląskie
Katedra i Klinika Laryngologii ŚAM
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
ul. Francuska 20
40-027 Katowice
tel. (032) 259-14-78, 259-14-79, 259-12-00

 53. dr med. Bożena Kosztyła-Hojna
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. podlaskie
Klinika Otolaryngologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-86-27

 54. dr n. med. Agata Szkiełkowska
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. mazowieckie
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy
Klinika Foniatrii
ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn
tel. (022) 3560351, 3560367
a.szkielkowska@ifps.org.pl

 55. lek. Jolanta Muszyńska-Chowaniec
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-01-93

 56. dr med. Anna Bogusławska-Wilczyńska
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. lubuskie
NS Laryngologiczny ZOZ
Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy
Al. Niepodległości 16
65-048 Zielona Góra
tel. (068) 325-08-98

 57. prof. dr hab. med. Maciej Gryczyński
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. łódzkie
Łódź

 58. dr med. Bożena Wiskirska-Woźnica
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 869-13-64, 869-12-51, fax 867-32-15

 59. dr med. Anna Kabacińska
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PAM w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 693 165 992

 60. dr med. Bogusława Wędrychowicz
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. podkarpackie
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny
ul. Warzywna 3
35-323 Rzeszów
tel. (017) 859-44-44

 61. lek. Grażyna Ogonowska
dziedzina: audiologia i foniatria
woj. świętokrzyskie
Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ
ul. 11 Listopada 8
28-200 Staszów
tel. (015) 864-22-81, fax 864-36-75

 62. lek. Bożena Jakubowicz
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. podkarpackie
Uzdrowisko "Iwonicz"
ul. Torosiewicza 2
38-440 Iwonicz Zdrój
tel. (013) 435-01-11, fax 43-505-05

 63. lek. Anna Strączyńska
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. świętokrzyskie
Niepubliczny ZOZ MEDICUS
os. Na stoku 63 a
25-437 Kielce
tel. (041) 331-68-52

 64. prof. dr hab. med. Włodzisław Kuliński
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. mazowieckie
Wojskowy Instytut Medyczny
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej
Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej
ul. Szaserów 128
04-349 Warszawa
tel. (022) 681-77-01, 681-85-34
wkulinski52@hotmail.com

 65. prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. śląskie
Katedra Chorób Wewnętrznych
I Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej ŚAM
ul. Batorego 15
41-902 Bytom
tel. (032) 281-52-88

 66. dr med. Jerzy Pasadyn
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. małopolskie
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
ul. Kopernika 18
33-300 Nowy Sącz
tel./fax (018) 442 16 47
jerzy.pasadyn@mp.pl

 67. lek. Urszula Hura
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. warmińsko-mazurskie
Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Centrum Rehabilitacji
ul. Wańkowicza 5
10-686 Olsztyn
tel. (089) 542-41-17

 68. prof. dr hab. med. Gerard Straburzyński
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. wielkopolskie
Katedra Fizykoterapii i Rehabilitacji Uzdrowiskowej AWF
ul. Królowej Jadwigi 27-39
61-871 Poznań
tel. (061) 835-50-00, fax 833-00-87

 69. lek. Tomasz Kasiński
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. kujawsko-pomorskie
Sanatorium "Energetyk"
ul. Wilkońskiego 1
88-100 Inowrocław
tel. (052) 353 57 00, 353 57 01, tel. kom. 0501 745 250
batokas@wp.pl

 70. dr hab. med. Kazimierz Pasternak
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Chemii Ogólnej AM
ul. Staszica 4
20-081 Lublin
tel. (081) 532-59-21, fax 532-89-03

 71. dr med. Hanna Tomczak
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej AM
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-26-43

 72. lek. med. Jadwiga Bierowiec
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. dolnośląskie
Uzdrowisko Przerzeczyn - Zdrój
ul Zdrojowa 32
58-231 Przerzeczyn
tel. (074) 837-52-74, kom. 601 883 054

 73. prof. dr hab. med. Andrzej Żebrowski
dziedzina: balneologia i medycyna fizykalna
woj. łódzkie
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododziałem Kardiologii
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. (042) 689-52-70, fax 689-52-72

 74. dr med. Mirosław Krysta
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. małopolskie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Klinika Chirurgii Dziecięcej CMUJ
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 012 658 20 11, fax 012 658 13 25
mikrysta@cyfronet.krakow.pl

 75. prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. dolnośląskie
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM
ul. Skłodowskiej-Curie 52
50-369 Wrocław
tel. (071) 733-12-96, 733-13-00, fax (071) 733-13-09

 76. prof dr hab. med. Andrzej Chilarski
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. łódzkie
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. (042) 671-21-36, fax 271-13-58

 77. prof. dr hab. med. Czesław Stoba
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. pomorskie
Klinika Chirurgii Dzieciecej AM
ul. Nowe Ogrody 1/6
80-803 Gdańsk
tel. (058) 302- 64-27

 78. dr hab. med. Andrzej I. Prokurat, prof. UMK
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-40-15, tel./fax (052) 585-40-95
kikchirdz@cm.umk.pl

 79. prof. dr hab. med. Jerzy Osemlak
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. lubelskie
Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel./fax (081) 743-13-93

 80. prof. dr hab. med. Andrzej Jankowski
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. wielkopolskie
Katedra Chirurgii Dziecięcej AM
ul. Szpitalna 27/33
61-572 Poznań
tel. (061) 847-52-28, 849-15-78, 849-12-00

 81. dr med. Wojciech Choiński
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 539-33-10

 82. prof. dr hab. med. Janusz Bohosiewicz
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. śląskie
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej ŚAM
SP Szpital Kliniczny Nr 6
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel. (032) 207-17-50

 83. dr hab. med. Wojciech Marek Dębek
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. podlaskie
Klinika Chirurgii Dziecięcej
ul. Waszyngtona 17
Białystok
(085) 74-50-920
debek_w@2n.pl

 84. lek. Eligiusz Bogdanowicz
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-07-50

 85. dr med. Anna Porębska
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Langiewicza 2
25-381 Kielce
tel. (041) 361-55-25 w. 333, fax 36-157-66

 86. prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Klinika Chirurgii Dziecięcej
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
tel. (022) 522 73 37, fax (022) 621 46 31
kchirurgia@litewska.edu.pl

 87. dr med. Piotr Gajewski
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. lubuskie
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Chirurgii Dziecięcej
ul. Jana Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 733-12-25, 733-13-37

 88. lek. med. Jerzy Szymborski
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 89. lek. med. Stanisław Paradowski
dziedzina: chirurgia dziecięca
woj. zachodniopomorskie
ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii w Specjalistycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie
Szczecin

 90. dr med. Tomasz Grodzki
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. zachodniopomorskie
Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 11
71-891 Szczecin
tel. (091) 46-20-466

 91. dr med. Wojciech Kądziołka
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. podkarpackie
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Rycerska 2
35-241 Rzeszów
tel. (017) 861-14-21

 92. dr med. Włodziemierz Kupis
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. mazowieckie
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (022) 691-22-94
w.kupis@igichp.edu.pl

 93. lek. Jakub Perdeus
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
Czerwona Góra
26-060 Chęciny
tel. (041) 346-55-45 w. 215, fax 34-655-67

 94. dr hab. med. Jerzy Laudański
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. podlaskie
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-86-21
jerzylau@amb.edu.pl

 95. prof. dr hab. med. Marek Rokicki
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. śląskie
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej ŚAM
SP ZOZ Szpital Kliniczny Nr 1
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze
tel. (032) 271-03-34

 96. dr med. Aleksander Stankiewicz
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. warmińsko-mazurskie
Miejski Szpital Zespolony
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Wojska Polskiego 30
10-045 Olsztyn
tel. (089) 532-64-13

 97. prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. wielkopolskie
Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy
Klinika Torakochirurgii
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. (061) 665-42-00, fax 866-90-53, 847-25-73

 98. dr n. med. Marek Sawicki
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin
tel./fax 81 724-45-21
marek.sawicki@umlub.pl

 99. dr med. Krzysztof Cieśliński
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów AM w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz
tel. (052) 325-67-11, fax 325-66-06, tel. kom. 0606-98-75-27

 100. prof. dr hab. med. Jan Skokowski
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. pomorskie
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej AMG
ul. Dębinki 1
80-210 Gdańsk
tel. (058) 349-24-00

 101. prof dr hab. med. Józef Kozak
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. łódzkie
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. (042) 689-52-30, fax 689-50-11

 102. prof. dr hab. med. Jerzy Kołodziej
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. dolnośląskie
Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel. (071) 33-49-607, fax 33-49-603
jkolodziej@go2.pl

 103. dr med. Henryk Olechnowicz
dziedzina: chirurgia klatki piersiowej
woj. małopolskie
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. (012) 614-20-28
hjanik@szpitaljp2.krakow.pl

 104. dr med. Marek Kaszyński
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. łódzkie
Klinika Chirurgii Naczyniowej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195
90-531 Łódź
tel. (042) 636-76-11 w.219, fax 636-86-51

 105. prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. dolnośląskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej AM
ul. Kamieńskiego 73a
51-126 Wrocław
tel. (071) 325-40-79, fax 325-41-01
witkiewicz@wssk.wroc.pl

 106. dr med. Jacek Wroński
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii AM w Lublinie
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
tel./fax (081) 532-57-07

 107. dr hab. med. Lech Anisimowicz
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. pomorskie
Klinika Kardiochirurgii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-24-03

 108. prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. kujawsko-pomorskie
SP Wojewódzki Szpital
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej AM
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 371-57-82, 371-16-00 wew. 232, fax 371-57-82
ajawien@ceti.com.pl

 109. prof. dr hab. med. Stanisław Zapalski
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. wielkopolskie
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. (061) 852-22-84, centrala: 852-10-21 w. 3141

 110. dr n. med. Tomasz Mrowiecki
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. małopolskie
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej
ul. Trynitarska 11
31-061 Kraków
tel. (012) 430 57 39, 430-55-00 wew. 221, fax (012) 430 57 39
tommro@szb.pl

 111. dr hab. med. Antoni Dutkiewicz
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Chirurgii
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-64-13

 112. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. śląskie
Zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej ŚUM w Katowicach
Katowice
http://www.slam.katowice.pl/

 113. dr med. Roman Andrzej Ostapowicz
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. podlaskie
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-82-77, fax 746-88-96
mazak@kki.net.pl

 114. lek. Janusz Stępień
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41B
26-200 Końskie
tel. (041) 372-93-96, fax 37-224-39

 115. prof. dr hab. med. Walerian Staszkiewicz
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. mazowieckie
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Goszczyńskiego 1
02-616 Warszawa
tel. (022) 844-31-82, fax 834-68-47
w.staszkiewicz@interia.pl

 116. dr med. Leszek Czerwiński
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. podkarpackie
Szpital Miejski
ul. Rycerska 4
35-214 Rzeszów
tel. (017) 861-10-31

 117. dr hab. med. Piotr Gutowski
dziedzina: chirurgia naczyniowa
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej PAM
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-11-56, fax 466-11-57

 118. dr hab. med. Józef Kładny
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. zachodniopomorskie
Katedra Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 482-08-33, 48-22-431 w. 341

 119. dr med. Zbigniew Kozdronkiewicz
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 120. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. mazowieckie
Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
ul. Barska 16/20
02-315 Warszawa
tel. (022) 579 53 71, fax (022) 579 53 70
mariusz.fracz@gmail.com

 121. dr med. Andrzej Sikorski
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-06-50

 122. dr hab. med. Stanisław Głuszek
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. świętokrzyskie
Szpital Miejski
ul. Kościuszki 25
25-316 Kielce
tel. (041) 34-424-34, 34-410-31, fax 36-820-30

 123. prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. śląskie
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5
Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
tel. (032) 368-20-00

 124. prof. dr hab. med. Zbigniew Puchalski
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. podlaskie
I Klinika Chirurgii Ogólnej SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
(085) 746-86-72
zbigpuch@amb.ac.bialystok.pl

 125. dr med. Tomasz Szewczyk
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. warmińsko-mazurskie
Miejski Szpital Zespolony
Oddział Chirurgii Ogólnej
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
tel. (089) 532-62-18

 126. prof. dr hab. med. Michał Drews
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. wielkopolskie
III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej AM
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 869-12-75, tel./fax 869-16-84

 127. dr med. Stanisław Molski
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-40-40, fax (052) 585-40-51

 128. prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. lubelskie
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej AM
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
tel. (081) 532-41-27, fax 532-88-10

 129. prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. pomorskie
II Klinika Chirurgii Ogólnej AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-38-01

 130. dr hab. med. Wojciech Kielan
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. dolnośląskie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM
ul. Skłodowskiej-Curie 66
50-369 Wrocław
tel. (071) 328-33-79, fax 328-02-05
sekret@chir2.am.wroc.pl

 131. prof dr hab. med. Adam Dziki
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. łódzkie
Oddział Chirurgii Ogólnej
Szpital MSW
ul. Północna 42
91-425 Łódź
tel. (042) 635-26-82, fax 634-14-53

 132. prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
dziedzina: chirurgia ogólna
woj. małopolskie
III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
ul. Prądnicka 37
31-302 Kraków
tel. 012 63 31 995 fax 012 63 33 105
chirurgia@narutowicz.krakow.pl

 133. dr med. Zbigniew Morawiec
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. łódzkie
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
ul. Paderewskiego 4
93-530 Łódź
tel. (042) 689-54-60, fax 689-50-41

 134. vacat
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. dolnośląskie

 135. lek. Jan Kondratowicz-Kucewicz
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. lubelskie
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej SP ZOZ
ul. Jaczewskiego 7
20-091 Lublin
tel./fax (081) 747-89-11

 136. prof. dr hab. med. Janusz Jaśkiewicz
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. pomorskie
Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-24-05

 137. dr med. Jan Cisowski
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. kujawsko-pomorskie
Przychodnia Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (052) 374-32-64, fax (052) 374-33-01, tel. kom. 0602-73-12-27

 138. prof. dr hab. med. Paweł Murawa
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. wielkopolskie
Wielkopolskie Centrum Onkologii
I Oddział Chirurgii Onkologicznej
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. (061) 854-05-00, fax 852-19-48

 139. dr hab. med. Leszek Kołodziejski
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. małopolskie
Centrum Onkologii
Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. (012) 422-49-28

 140. lek. Zygmunt Toczko
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
Oddział Chirurgii Onkologicznej
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
tel. (055) 23-46-211

 141. dr med. Bogusław Mąka
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. śląskie
Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii
Instytut im. M. C. Skłodowskiej
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

 142. lek. Janusz Słuszniak
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 36-744-40, fax 34-568-82

 143. dr med. Aleksander Sachanbiński
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. opolskie
Wojewódzki Ośrodek Onkologii
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole
tel. (077) 441-60-65

 144. dr n. med. Zbigniew Ireneusz Nowecki
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. mazowieckie
Centrum Onkologii-Instytut im M. Skłodowskiej-Curie
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (022) 643 93 75, 546 26 03, fax (022) 643 97 91
nowecki@coi.waw.pl

 145. lek. Ryszard Ziemiakowicz
dziedzina: chirurgia onkologiczna
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-026 Rzeszów
tel. (017) 866-60-00

 146. lek. Krzysztof Czopkiewicz
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-06-26

 147. dr med. Andrzej Krajewski
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. zachodniopomorskie
Oddział Leczenia Poparzeń i Rekonstrukcji SP ZOZ
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice
tel. (091) 384-20-61 w. 271, fax 384-59-93

 148. prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. śląskie
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Plastycznej ŚAM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
tel. kom. 0502 057-678

 149. dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. mazowieckie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Klinika Chirurgii Plastycznej
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
tel. (022) 629 69 69, fax 629 69 69
noszczyk@melilot.pl

 150. dr med. Kazimierz Cieślik
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. małopolskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel. (012) 647-66-66 w. 241, 291
kcieslik@mp.pl

 151. lek. med. Maria Czernastek
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. kujawsko-pomorskie
Klinika Chirurgii Plastycznej AM
SP Szpital Kliniczny AM
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-40-17, kom. 604 067-424
mczernas@amb.bydgoszcz.pl

 152. dr med. Alicja Renkielska
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. pomorskie
Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-24-05

 153. lek. Maciej Kuczyński
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowj AM
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel. (081) 532-38-51, fax 527-27-53

 154. dr n. med. Jacek Jarliński
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. dolnośląskie
Szpital Chirurgii Plastycznej
Okręgowy Szpital Kolejowy
ul. Wiśniowa 36
53-137 Wrocław
tel. (071) 360-20-23, 360-20-82, fax (071) 360-22-38
jjarlinski@poczta.fm

 155. prof. dr hab. med. Julia Kruk-Jeromin
dziedzina: chirurgia plastyczna
woj. łódzkie
Klinika Chirurgii Plastycznej
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-66-62, fax 678-11-76

 156. dr med. Jolanta Kotowicz-Kadyszewska
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. pomorskie
Katedra Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznaej AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. 349-21-01

 157. dr med. Adam Zawada
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. dolnośląskie
Katedra Chirurgii Stomatologicznej AM
ul. Cieszyńskiego 17
50-136 Wrocław
tel. (071) 784-02-50, 343-10-48, kom. 501-260-489, fax 344-56-42
azawada@dilnet.wroc.pl

 158. dr med. Krystyna Chrupczak
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. kujawsko-pomorskie
Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii
ul. Przedzamcze 10
88-100 Toruń
tel. (056) 622-20-50, fax 622-30-03, kom. 0-603-94-76-16

 159. dr med. Anna Szyszkowska
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. lubelskie
Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel. (081) 532-38-51, fax 532-94-86

 160. dr hab. med. Grażyna Janas
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. łódzkie
Instytut Stomatologii AM
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel. (042) 675-75-29, 675-74-98, fax 678-93-68

 161. dr hab. med. Jerzy Sokalski
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. wielkopolskie
Instytut Stomatologii
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
ul. Święcickiego 4
60-781 Poznań
tel. (061) 869-91-81 w. 582, fax 865-85-69

 162. prof. dr hab. Jadwiga Stypułkowska
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. małopolskie
Zakład Chirurgii Stomatologicznej CM UJ
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
tel. (012) 632-83-46
jstypulk@cm-uj.krakow.pl

 163. lek. stom. Anna Witkowska
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. warmińsko-mazurskie
ul. J. Wengris 91
10-772 Olsztyn
tel. 601 65-01-20

 164. dr hab. med. Jan Drugacz
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. śląskie
II Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM
ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice
tel. (032) 256-26-49

 165. dr med. Dorota Dryl
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. podlaskie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Klinika Chirurgii Stomatologicznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-950 Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-83-76

 166. dr n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. zachodniopomorskie
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
Szczecin

 167. prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Leczenia Obrażeń
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
tel. (022) 502 12 42, fax (022) 502 21 53
awojt@kcs.amwaw.edu.pl

 168. lek. stom. Lesław Menet
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Ogrodowa 3
25-024 Kielce
tel. (041) 361-51-22, fax 34-506-23

 169. lek. stom. Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-01-63

 170. lek. stom. Jarosław Schab
dziedzina: chirurgia stomatologiczna
woj. lubuskie
Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna NZOZ
ul. Sobieskiego 16
65-071 Zielona Góra
tel. (068) 324-55-14

 171. dr med. Bogumił Lewandowski
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-026 Rzeszów
tel. (017) 866-60-00

 172. prof. dr hab. med. Hubert Wanyura
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. mazowieckie
I Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
tel. (022) 628-35-74, 628-03-43
kcst@kcs.amwaw.edu.pl

 173. dr med. Robert Kowalczyk
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. zachodniopomorskie
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK Nr 2
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-11-20

 174. prof. dr hab. med. Helena Łangowska-Adamczyk
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. śląskie
II Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM
ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice
tel. (032) 256-26-49

 175. dr hab. med. Zyta Grabowska
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. podlaskie
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-83-79

 176. dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. wielkopolskie
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 13 98, fax 61 869 16 87

 177. lek. stom. Leszek Dudziński
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. warmińsko-mazurskie
Miejski Szpital Zespolony
Oddział Chirurgii Szczękowej
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
tel. (089) 532-63-05

 178. dr med. Jerzy Francis Jakubiak
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
Oddział Chirurgii Szczękowej
ul. św. Józefa 53/59
87-100 Toruń
tel. (056) 610-13-00

 179. prof. dr hab. med. Józef Zienkiewicz
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. pomorskie
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-21-01

 180. dr hab. med. Tomasz Tomaszewski
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel. (081) 532-38-51, fax 532-73-62

 181. dr med. Marian Kurek
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. małopolskie
Klinika Chirurgii Czaszkowo–Szczękowo–Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CMUJ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel./fax 012 64-68-836

 182. dr med. Jan Wnukiewicz
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. dolnośląskie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM
ul. Chałubińskiego 5
50-368 Wrocław
tel./fax (071) 328-27-42, 320-93-61
jan.wnukiewicz@mfs.am.wroc.pl

 183. dr hab. med. Piotr Arkuszewski
dziedzina: chirurgia szczękowo-twarzowa
woj. łódzkie
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel./fax (042) 678-94-36

 184. prof. dr hab. med. Renata Jankowska
dziedzina: choroby płuc
woj. dolnośląskie
Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc
Katedra i Klinika Chorób Płuc AM
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel./fax (071) 33-49-559
r.jankowska@wp.pl

 185. prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
dziedzina: choroby płuc
woj. łódzkie
Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc IMW AM
Centrum Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Okólna 181
91-520 Łódź
tel./fax (042) 659-00-16

 186. dr med. Grażyna Jagiełło
dziedzina: choroby płuc
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc
Katedra i Klinika Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy AM
ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz
tel./fax (052) 325-67-85

 187. prof. dr hab. med. Janusz Milanowski
dziedzina: choroby płuc
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-52-40, fax 740-04-02

 188. prof. dr hab. med. Jan Słomiński
dziedzina: choroby płuc
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Chorób Płuc i Gruźlicy AMG
ul. Dębinki 7
80-211
tel. (058) 349-25-05

 189. prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
dziedzina: choroby płuc
woj. małopolskie
Klinika Pulmonologii CM UJ
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. (012) 430-51-58
ewam@mp.pl

 190. lek. Andrzej Rosłan
dziedzina: choroby płuc
woj. warmińsko-mazurskie
Samodzielny Publiczny Zespół Pulmonologii i Onkologii
ul. Jagiellońska 78
10-357 Olsztyn
tel. (089) 35-88-32

 191. prof. dr hab. med. Witold Młynarczyk
dziedzina: choroby płuc
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Ftyzjopneumunologii AM
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
tel./fax (061) 841-70-61, 841-70-71 w. 254

 192. dr hab. med. Elżbieta Chyczewska
dziedzina: choroby płuc
woj. podlaskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy AM
ul. Żurawia 14
Białystok
tel. (085) 74-09-500, 74-09-561
lchycz@amb.ac.bialystok.pl

 193. dr med. Małgorzata Jędrzejczak
dziedzina: choroby płuc
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
Czerwona Góra
26-060 Choroszcz
tel. (041) 346-55-45 w. 143, fax 34-655-67

 194. dr hab. med. Jerzy Kozielski
dziedzina: choroby płuc
woj. śląskie
Katedra i Klinika Ftyzjopneumonologii ŚAM
SP Szpital Kliniczny Nr 3
ul. Koziołka 1
41-803 Zabrze
tel. (032) 271-56-08, fax 274-56-64

 195. lek. Iwona Witkiewicz
dziedzina: choroby płuc
woj. zachodniopomorskie
Specjal. Szpital im. profesora A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 11
Szczecin-Zdunowo
tel. (091) 462-00-70

 196. lek. Elżbieta Horaczuk-Januszewska
dziedzina: choroby płuc
woj. lubuskie
SP Szpital Wojewódzki
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 73-58-100

 197. lek. Ewa Skrzypczyńska
dziedzina: choroby płuc
woj. opolskie
Szpital Wojewódzki
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 443-32-53

 198. prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan
dziedzina: choroby płuc
woj. mazowieckie
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Klinika Pulmonologii AM
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (022) 623-64-11 w. 2562
ryszarda.chazan@wum.edu.pl

 199. dr med. Karol Martynek
dziedzina: choroby płuc
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
tel. (013) 432-04-88

 200. lek. Elżbieta Horaczuk-Januszewska
dziedzina: choroby płuc
woj. lubuskie
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 735-81-14

 201. dr med. Zofia Zadrożna
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. lubuskie
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Chorób Wewnętrznych
ul. Warszawska 48
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 732-20-41

 202. dr hab. med. Andrzej Pluta
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-026 Rzeszów
tel. (017) 866-60-00

 203. Dr n. med. Marek Stopiński
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. mazowieckie
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Oddział Chorób Wewnętrznych
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (022) 755 90 10, 755 90 12, fax (022) 755 90 12
interna@szpitalzachodni.pl

 204. dr n. med. Alicja Depczyńska
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. zachodniopomorskie
Z-ca ordynatora w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Szczecin
tel. (091) 425 69 31
http://www.spsk1.szn.pl/pl/kdiab.html

 205. prof. dr hab. med. Jan Duława
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. śląskie
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych ŚAM
SP Szpital Kliniczny nr 7
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (032) 252-35-93

 206. prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. podlaskie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
(085) 746-80-00, 746-82-34
adabrows@amb.edu.pl

 207. dr med. Jerzy Biernat
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-06-00

 208. dr med. Janusz Siedlecki
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 345-61-45, 367-15-36, fax 34-506-23

 209. prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. wielkopolskie
Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna AM
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań
tel./fax (061) 831-03-17

 210. dr med. Barbara Mocarska-Górna
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Warmińskie Centrum Kardiologiczne
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-63-52

 211. prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. pomorskie
I Klinika Chorób Serca
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-25-04

 212. dr hab. med. Grzegorz Pulkowski
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel./fax (052) 37-14-912, tel. kom. 0602-26-61-87

 213. prof. dr hab. med. Wojciech Sodolski
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. lubelskie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi
ul. Jaczewskiego 2
20-950 Lublin
tel./fax (081) 747-96-11

 214. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. małopolskie
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. (012) 424-79-99
mmmusia@cyf-kr.edu.pl

 215. prof. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. (071) 784-25-21, 784-25-28, fax (071) 327-09-54
ryszard@chzaf.am.wroc.pl

 216. prof. dr hab. med. Paweł Górski
dziedzina: choroby wewnętrzne
woj. łódzkie
Klinika Alergologii i Pneumonologii
Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-21-29, fax 678-11-76

 217. dr med. Andrzej Bergiel
dziedzina: choroby zakaźne
woj. łódzkie
Oddział Chorób Zakaźnych dla Dorosłych CII
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
tel. (042) 251-61-06, 251-60-57, fax 251-60-55

 218. dr hab. med. Krzysztof Simon
dziedzina: choroby zakaźne
woj. dolnośląskie
Wojewódzki Szpital Chorób Infekcyjnych im. Gromkowskiego
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM
ul. Koszarowa 5
51-124 Wrocław
tel./fax (071) 326-13-25 wew. 250, 325-52-42, fax 325-52-42
krzysimon@poczta.onet.pl

 219. dr hab. med. Aleksander Garlicki
dziedzina: choroby zakaźne
woj. małopolskie
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UJ
ul. Śniadeckich 5
31-531 Kraków
tel. (012) 424 73 40, -41 fax 012 424 73 80
agarlicki@gmail.com

 220. prof. dr hab. med. Romana Modrzewska
dziedzina: choroby zakaźne
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM
ul. Biernackiego 9
20-089 Lublin
tel./fax (081) 740-27-00

 221. prof. dr hab. med. Waldemar Halota
dziedzina: choroby zakaźne
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM
ul. św. Floriana 12
85-030 Bydgoszcz
tel. (052) 325-56-05, fax 325-56-90
wszoz@logonet.com.pl

 222. dr med. Tadeusz Niedźwiecki
dziedzina: choroby zakaźne
woj. pomorskie
Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk
tel. (058) 341-53-10, fax 341-54-10

 223. dr med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak
dziedzina: choroby zakaźne
woj. warmińsko-mazurskie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko
tel. (087) 428-52-71

 224. prof. dr hab. med. Jacek R. Juszczyk
dziedzina: choroby zakaźne
woj. wielkopolskie
Klinika Chorób Zakaźnych AM
ul. Wincentego 1
61-003 Poznań
tel./fax (061) 877-36-87, 877-36-71, 877-37-03

 225. dr med. Wiesław Kryczka
dziedzina: choroby zakaźne
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 368-22-61, 368-24-82, fax 34-506-23

 226. lek. Jerzy Ciecierski
dziedzina: choroby zakaźne
woj. opolskie
Szpital Wojewódzkie
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 443-30-44

 227. prof. dr hab. med. Teresa Hermanowska-Szpakowicz
dziedzina: choroby zakaźne
woj. podlaskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Klinika Chorób Pasożytniczych i Neuroinfekcji
ul. Żurawia 14
Białystok
(085) 74-09-500, 74-09-514
nueroin@kki.net.pl

 228. dr med. Marek Beniowski
dziedzina: choroby zakaźne
woj. śląskie
Szpital Specjalistyczny
Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów
tel. (032) 241-32-55

 229. dr med. Jolanta Niścigorska-Olsen
dziedzina: choroby zakaźne
woj. zachodniopomorskie
Klinika Chorób Zakaźnych
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. (091) 431-62-42, fax 431 65 96 c. (91) 454 10 07 wew. 442 kom. 601 87 23 97
j.niscigorska-olsen@wp.pl

 230. dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska
dziedzina: choroby zakaźne
woj. mazowieckie
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
III Oddział
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa
tel. (022) 3355205, 3355204, kom. 600 032-427, fax (022)3355204
cholegra@zakazny.pl

 231. dr. n. med. Jerzy Maciej Sieklucki
dziedzina: choroby zakaźne
woj. podkarpackie
Ordynator Oddziału Zakaźnego SP ZOZ w Łańcucie.
ul. Paderewskiego 5
Łańcut
tel. (0-17) 224-01-00, 224-02-92
http://www.zoz-lancut.pl

 232. lek. med. Zbigniew Turek
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. podkarpackie
Oddziałem Dermatologicznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
ul. Lwowska 22
38-200 Jasło
tel. 13 44-620-41, fax 13 44-683-22
szpital@szpital.jaslo.pl

 233. dr n. med. Irena Walecka-Herniczek
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. mazowieckie
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 508 20 00 (centrala)

 234. dr hab. med. Romuald Maleszka
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-12-56 (57)

 235. dr hab. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Dermatologii ŚAM
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice
tel. (032) 256-11-82

 236. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. podlaskie
Klinika Dermatologii i Wenerologii
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
85 740-95-70
iflisiak@umb.edu.pl

 237. lek. Grażyna Wąsik
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. opolskie
Szpital Wojewódzkie
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 443-30-77

 238. dr med. Halina Brodecka
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 344-66-58, fax 34-506-23

 239. prof. dr hab. med. Wojciech Silny
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Dermatologii AM
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 869-12-88, 869-12-85, fax 867-12-32

 240. dr med. Aleksandra Wilkowska
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. warmińsko-mazurskie
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-25-80

 241. dr med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. pomorskie
Okręgowa Izba Lekarska
ul. Norwida 4
81-434 Gdynia
tel. (058) 622-76-76

 242. prof. dr hab. med. Waldemar Placek
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Dermatologii AM
ul. Kurpińskiego 5
85-096 Bydgoszcz
tel. (052) 585-40-18, 585-45-68, fax 585-40-18
wplacek@amb.bydgoszcz.pl

 243. dr hab. med. Grażyna Chodorowska
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej AM
ul. Radziwiłłowska 13
20-080 Lublin
tel./fax 532-36-47

 244. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. małopolskie
Katedra i Klinika Dermatologii CMUJ
ul. Kopernika 19
31-501 Kraków
tel. 012 424 74 00, 012 424 74 15 fax 012 424 74 22
krakderm@su.krakow.pl

 245. dr n. med. Rafał Białynicki-Birula
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. dolnośląskie
SP Szpital Kliniczny Nr 1
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii AM
ul. Chałubińskiego 1a
50-368 Wrocław
tel. (071) 784-23-05, fax (071) 784-09-42
dermwen@derm.am.wroc.pl

 246. dr med. Anna Woźniacka
dziedzina: dermatologia i wenerologia
woj. łódzkie
Klinika Dermatologii
Szpital Dermatologiczny
ul. Krzemieniecka 5
94-017 Łódź
tel. (042) 686-79-81, fax 688-45-65

 247. dr hab. med. Jerzy Loba
dziedzina: diabetologia
woj. łódzkie
Klinika Chorób Przemiany Materii
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-31-72, fax 678-64-80

 248. dr med. Zofia Ruprecht
dziedzina: diabetologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-42-44, 585-53-12
ruprechtz@amb.bydg.pl

 249. prof. dr hab. med. Jerzy Łopatyński
dziedzina: diabetologia
woj. lubelskie
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Katedra Medycyny Rodzinnej AM
ul. Staszica 13
20-081 Lublin
tel./fax (081) 532-34-43

 250. dr med. Ewa Semetkowska-Jurkiewicz
dziedzina: diabetologia
woj. pomorskie
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG
Regionalne Centrum Diabetologii
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-25-35

 251. prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
dziedzina: diabetologia
woj. małopolskie
Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ
ul. Kopernika 15
31-501 Kraków
tel. (012) 424-83-01
mmsierad@cyf-kr.edu.pl

 252. dr med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
dziedzina: diabetologia
woj. warmińsko-mazurskie
Olsztyński Ośrodek Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-64-57

 253. prof. dr hab. med. Bogna Wierusz-Wysocka
dziedzina: diabetologia
woj. wielkopolskie
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań
tel. (061) 847-74-58 w. 188, 848-10-11, fax 847-74-91

 254. lek. Grażyna Majcher-Witczak
dziedzina: diabetologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
Świętokrzyskie Centrum Diabetologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-15-91, fax 34-506-23

 255. prof. dr hab. med. Ida Kinalska
dziedzina: diabetologia
woj. podlaskie
Klinika Diabetologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-82-39
idakinal@amb.ac.bialystok.pl

 256. dr hab. med. Antoni Węgiel
dziedzina: diabetologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej ŚAM
ul. Traugutta 2
41-800 Zabrze
tel. (032) 272-28-47

 257. dr med. Lilianna Majkowska
dziedzina: diabetologia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. (091) 454-14-68

 258. lek. Urszula Pasek
dziedzina: diabetologia
woj. opolskie
ZOZ Oddział Wewnętrzny
Osiedle XXX-lecia 21
47-303 Krapkowice
tel. (077) 466-10-48

 259. prof. dr hab. med. Waldemar Karnafel
dziedzina: diabetologia
woj. mazowieckie
SP Centralny Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (022) 823-75-63, 659-75-63
klingast@amwaw.edu.pl

 260. lek. Joanna Kędzierska
dziedzina: diabetologia
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 261. dr med. Anna Noczyńska
dziedzina: diabetologia
woj. lubuskie
Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego AM
ul. J.M. Hoene-Wrońskiego 13c
50-376 Wrocław
tel. (071) 328-03-33, tel./fax 328-06-82
endo_dz@endo.am.wroc.pl

 262. dr med. Maria Kozanecka
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. lubuskie
Specjalistyczny SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem
ul. św. Wojciecha 7
70-410 Szczecin
tel. (091) 488-30-37

 263. prof. dr hab. Janusz Solski
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
al. Kraśnicka 100
20-718 Lublin
tel. (081) 525-80-30

 264. dr med. Marta Faryna
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. mazowieckie
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Centralne Laboratorium
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (022) 823-64-11 w. 1063
marta.faryna@wum.edu.pl

 265. dr med. Eugenia Bielińska-Bujniewicz
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. śląskie
Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii ŚAM
SP Szpital Kliniczny nr 6
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel. (032) 207-15-51, 207-18-00

 266. prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. podlaskie
Zakład Diagnostyki Biochemicznej AM
ul. Waszyngtona 15A
Białystok
(085) 745-09-87
szmitkowski@cksr.ac.bialystok.pl

 267. mgr Agata Pardej
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. opolskie
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole
tel. (077) 541-41-92

 268. mgr Barbara Syta
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki zdrowotnej
ul. Szymanowskiego 13
27-400 Ostrowiec
tel. (041) 247-80-00, 266-44-40, fax 26-655-97

 269. prof. dr hab. med. Zygmunt Kopczyński
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. wielkopolskie
Katedra Onkologii AM
Zakład Analityki Medycznej
ul. Łąkowa 1/2
61-878 Poznań
tel. (061) 852-10-21, 855-34-96

 270. mgr Dorota Wadecka
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. warmińsko-mazurskie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Laboratorium Analiz Medycznych
ul. Nowowiejska 3A
82-300 Elbląg
tel. (055) 233-40-73

 271. prof dr hab. med. Andrzej Szutowicz
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. pomorskie
Katedra Biochemii Klinicznej AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-27-70

 272. dr n. med. Grażyna Dymek
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-44-90, 585-45-90, fax (052) 585-36-03, tel. kom. 0606-65-01-40

 273. dr hab. n. med. Helena Donica
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. lubelskie
Zakład Diagnostyki Biochemicznej
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Lublinie
ul. Staszica 11
20-081 Lublin
tel./fax 81 532 28 03
donicahelena@gmail.com

 274. prof. dr hab. med. Jerzy Naskalski
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. małopolskie
Zakład Diagnostyki CM UJ
ul. Kopernika 15 b
31-501 Kraków
tel. (012) 424-83-62
mbnaskal@cyf-kr.edu.pl

 275. dr med. Iwona Kozak-Michałowska
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. łódzkie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-60-87, fax 678-11-76

 276. dr med. Jacek Majda
dziedzina: diagnostyka laboratoryjna
woj. dolnośląskie
4 Wojskowy Szpital Kliniczny SP ZOZ
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Weigla 5
50-114 Wrocław
tel./fax (071) 367-70-31, fax 361-95-52
jacek_majda@interia.pl

 277. prof dr hab. med. Andrzej Milewicz
dziedzina: endokrynologia
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM
ul. Wybrzeże Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel./fax (071) 328-23-49
milewicz@endo.am.wroc.pl

 278. prof. dr hab. med Andrzej Lewiński
dziedzina: endokrynologia
woj. łódzkie
Klinika Endokrynologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. (042) 271-17-15, fax 271-13-43

 279. dr med. Roman Junik
dziedzina: endokrynologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-40-20
rjunik@amb.bydgoszcz.pl

 280. prof. dr hab. med. Andrzej Nowakowski
dziedzina: endokrynologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Endokrynologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 742-56-36

 281. dr med. Krzysztof Sworczak
dziedzina: endokrynologia
woj. pomorskie
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Homeostazy
ul. Kieturakisa 1
80-742 Gdańsk
tel. (058) 349-39-06

 282. prof. Zbigniew Szybiński
dziedzina: endokrynologia
woj. małopolskie
Klinika Endokrynologii CM UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel. (012) 421-39-25
szybin@endo.cm.uj.krakow.pl

 283. prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński
dziedzina: endokrynologia
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Endokrynologii i Przemiany Materii
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 869-55-14, fax 869-16-82

 284. dr med. Aldona Kowalska
dziedzina: endokrynologia
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-43-11, fax 34-568-82

 285. dr hab. Małgorzata Szelachowska
dziedzina: endokrynologia
woj. podlaskie
Klinika Endokrynologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
(085) 746-80-00, 746-82-39
mszelachowska@poczta.onet.pl

 286. prof. dr hab. med. Barbara Jarząb
dziedzina: endokrynologia
woj. śląskie
Centrum Onkologii
Instytut im. M. C. Skłodowskiej
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. (032) 278-86-66

 287. lek. Elżbieta Łomna-Bogdanov
dziedzina: endokrynologia
woj. opolskie
Szpital Wojewódzki
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 443-34

 288. dr hab. med. Ewa Bar-Andziak
dziedzina: endokrynologia
woj. mazowieckie
SP Centralny Szpital Kliniczny
Klinika Endokrynologii AM
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (022) 823-64-11, 659-75-62
ewabar@amwaw.edu.pl

 289. prof. dr hab. med. Marek Grzywa
dziedzina: endokrynologia
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 290. dr hab. med. Barbara Krzyżanowska-Świniarska
dziedzina: endokrynologia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Endokrynologii Nadciśnienia Tętniczego
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. (091) 454-10-07 w. 457

 291. lek. Bernarda Nawara
dziedzina: epidemiologia
woj. zachodniopomorskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. 11 Listopada 7
72-300 Gryfice
tel. (091) 384-33-89

 292. lek. med. Janusz Kaliszczak
dziedzina: epidemiologia
woj. podkarpackie
Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa Podkarpackiego
Al. Rejtana 10
35-110 Rzeszów
tel. (17) 859-48-33, kom. 0601-861-756
pis.podkarpackie@mswia.gov.pl
http://pis.mswia.gov.pl/portal/is/74/712/Panstwowy_Inspektor_Sanitarny_MSWiA_na_obszarze_wojewodztwa

 293. prof. dr hab. med. Jerzy Marcinkowski
dziedzina: epidemiologia
woj. lubuskie
Instytut Medycyny Społecznej
Zakład Higieny
ul. Rokietnicka 5C
60-770 Poznań
tel. (061) 867-56-14, 869-44-38

 294. lek. med. Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn
dziedzina: epidemiologia
woj. mazowieckie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-87 Warszawa
tel. (022) 620 37 19, 624 14 23, 620 90
sekretariat@wsse.waw.pl

 295. dr med. Jan Chyla
dziedzina: epidemiologia
woj. opolskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Anny 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. (077) 482-18-22

 296. dr hab. med. Jan Zejda
dziedzina: epidemiologia
woj. śląskie
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii ŚAM
ul. Medyków 18
tel. (032) 252-37-34

 297. dr hab. Jan Karczewski
dziedzina: epidemiologia
woj. podlaskie
Zakład Higieny AM
ul. Mickiewicza 2C
Białystok
(085) 742-20-21, 742-06-37
jkar@amb.edu.pl

 298. lek. Jan Bartel
dziedzina: epidemiologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Jagiellońska 68
25-956 Kielce
tel. (041) 345-09-44, fax 34-518-73

 299. prof. dr hab. med. Jerzy Marcinkowski
dziedzina: epidemiologia
woj. wielkopolskie
Katedra Medycyny Społecznej AM
Zakład Higieny
ul. Rokietnicka 5C
60-806 Poznań
tel. (061) 867-56-14, 869-44-38, 869-90-22 w. 438

 300. dr med. Dorota Mrożek-Budzyń
dziedzina: epidemiologia
woj. małopolskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach
ul. Słowackiego 106
32-400 Myślenice
tel./fax (012) 272-06-06
dorotamrozek@tlen.pl

 301. lek. Zdzisław Piesiak
dziedzina: epidemiologia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
tel. (089) 527-95-00

 302. prof. dr hab. med. Leszek Zaborski
dziedzina: epidemiologia
woj. pomorskie
Zakład Higieny i Epidemiologii Inst. Medycyny Społecznej
Al. Zwycięstwa 41/42
80-210
tel. (058) 349-15-66

 303. hab. med. Anna Jabłońska-Chmielewska
dziedzina: epidemiologia
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Epidemiologii AM
ul. Lubartowska 85
20-123 Lublin
tel./fax (081) 740-58-13

 304. dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska
dziedzina: epidemiologia
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz
tel. (052) 372-94-98, tel. kom. 0606-406-935
elzbietanarolska@tlen.pl

 305. prof. dr hab. med Andrzej Grzybowski
dziedzina: epidemiologia
woj. łódzkie
Katedra Higieny i Epidemiologii AM
ul. Jaracza 63
90-251 Łódź
tel. (042) 678-16-88, fax 678-67-66

 306. lek. med. Jerzy Odonicz-Czarnecki
dziedzina: epidemiologia
woj. dolnośląskie
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
tel. (071) 79-79-160
jodonicz@nfz-wroclaw.pl

 307. mgr Olga Fedorowicz
dziedzina: farmacja apteczna
woj. dolnośląskie
Akademicki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. (071) 733-29-43
olaf@kn.pl

 308. dr farm. Weronika Żebrowska
dziedzina: farmacja apteczna
woj. pomorskie
Apteka nr 1 AMG
Al. Zwycięstwa 41/42
80-210 Gdańsk
tel. (0-58) 349-26-71, fax 345-45-12

 309. dr farm. Maria Mieszkowska
dziedzina: farmacja apteczna
woj. kujawsko-pomorskie
Apteka Parkowa
ul. Kołobrzeska 4
85-704 Bydgoszcz
tel./fax (052) 321-14-81

 310. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak
dziedzina: farmacja apteczna
woj. lubelskie
Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. dr W. Chodźki 1
20-093 Lublin
tel. (081) 532-40-63, fax 532-89-03
farm.stos@umlub.pl
http://www.umlub.pl/index.php?i=183

 311. dr farm. Wiesław Walczak
dziedzina: farmacja apteczna
woj. łódzkie
Katedra Farmacji Stosowanej AM
ul. Muszyńskiego 1
90-051 Łódź
tel. (042) 678-20-83, fax 678-83-98

 312. Płk. mgr farm. Jerzy Jasiński
dziedzina: farmacja apteczna
woj. małopolskie
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Apteka
ul. Wrocławska 3
30-006 Kraków
tel. 012 632 39 37, kom. 0 606 901 812
jurekjas@op.pl

 313. dr farm. Lucyna Bułaś
dziedzina: farmacja apteczna
woj. śląskie
Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej i Technologii Leków ŚAM
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec
tel. (032) 291-73-59

 314. mgr Małgorzata Naporowska
dziedzina: farmacja apteczna
woj. świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farm. i Med. Radix
ul. Batalionów Chłopskich 91A
25-671 Kielce
tel. (041) 365-41-00

 315. dr hab. Helena Makulska-Nowak
dziedzina: farmacja apteczna
woj. mazowieckie
Zakład Farmakodynamiki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (022) 826-13-66, 828-10-88
maknow@amwaw.edu.pl

 316. prof. dr hab. farm. Sławój Kucharski
dziedzina: farmacja apteczna
woj. lubuskie
Wielkopolska Szkoła Medyczna
ul. Starołęcka 129a
Poznań
tel. (061) 870-07-95

 317. mgr Lidia Czyż
dziedzina: farmacja apteczna
woj. podkarpackie
Apteka FARMAKON
ul. Piłsudskiego 70/4
Łańcut
tel. (017) 225-21-41

 318. dr farm. Danuta Partyka
dziedzina: farmacja apteczna
woj. zachodniopomorskie
Katedra Techologii Postaci Leków WF
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (061) 865-86-51

 319. dr farm. Elwira Telejko
dziedzina: farmacja apteczna
woj. podlaskie
Zakład Farmacji Stosowanej AM
ul. Suraska 2
15-950 Białystok
tel. (085) 742-45-88

 320. prof. dr hab. Bożena Gutkowska
dziedzina: farmacja przemysłowa
woj. mazowieckie
Klinika i Zakład Technologii Środków Leczniczych AM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel. (022) 823-64-11
bgutkow@farm.amwaw.edu.pl

 321. dr hab. med. mgr farm. Jan Kowalski
dziedzina: farmacja przemysłowa
woj. śląskie
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii ŚAM
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (032) 252-39-02

 322. Jacek Sypko
dziedzina: farmacja przemysłowa
woj. kujawsko-pomorskie
Szczecin

 323. vacat
dziedzina: farmacja przemysłowa
woj. pomorskie

 324. mgr Bożena Maćkowiak
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. dolnośląskie
Samodzielny Publiczny ZZOZ ZSZ MSWiA
ul. Ołbińska 32
50-233 Wrocław
tel. (071) 340-42-15, fax 329-36-89
bozenamackowiak@wp.pl

 325. vacat
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. kujawsko-pomorskie

 326. dr farm. Bożena Drobnicka
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. śląskie
Apteka Akademicka ŚAM
ul. 3 Maja 35A
41-200 Sosnowiec
tel. (032) 266-58-65

 327. mgr Bożena Świętek
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. małopolskie
Szpital Uniwersytecki - Apteka
ul. Kopernika 19
31-501 Kraków
tel. (012) 424-71-52

 328. mgr farm. Ewa Tobolska-Klimek
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. pomorskie
Pomorskie Centrum Traumatologii, Apteka szpitalna
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
tel. 58 764 08 19

 329. dr hab. Edmund Grześkowiak
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. wielkopolskie
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej AM
ul. Św. Marii Magdaleny 14
61-861 Poznań
tel. (061) 869-91-81, fax 852-90-57 w. 55

 330. prof. dr hab. farm. Daria Orszulak-Michalak
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. łódzkie
dziekan Wydziału Farmacji AM
ul. Muszyńskiego 1
90-051 Łódź
tel. (042) 678-48-84, fax 678-83-98

 331. prof. dr hab. Edmund Sieradzki
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny
Zakład Farmacji Stosowanej
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel. (022) 5720970, 5720977, fax 5720978
esieradz@farm.amwaw.edu.pl

 332. mgr Elżbieta Kałużna-Cebula
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-43-15, fax 34-568-82

 333. dr n. farm. Beata Joanna Kocięcka
dziedzina: farmacja szpitalna
woj. podlaskie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Apteka Szpitalna
ul. Lipowa 190
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 92 91, 85 682 92 94; faks 85 682 92 91
kociakb@interia.pl

 334. prof. dr hab. med. Bożena Tarchalska-Kryńska
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. mazowieckie
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa
tel. (022) 826-21-16
btarchalska@tlen.pl

 335. dr hab. med. Marek Droździk
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. zachodniopomorskie
Katedra Farmakologii PAM
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-15-98, sek. 89, fax 466-16-00

 336. dr med. Aleksandra Goszcz
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. małopolskie
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CMUJ
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel./fax (012) 424-88-83
goalex@op.pl

 337. prof. dr hab. Aleksander Mrozikiewicz
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. wielkopolskie
Zakład Farmakologii Klinicznej AM
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. (061) 853-31-61

 338. prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. podlaskie
Zakład Toksykologii AM
ul. Mickiewicza 2C
Białystok
(085) 742-20-21, 742-19-85
toxic@obgn.edu.pl

 339. prof. dr hab. med. Zbigniew Herman
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. śląskie
Katedra Farmakologii i Zakład Farmakologii Klinicznej ŚAM
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel./fax (032) 252-39-02

 340. dr med. Ivan Kocić
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Farmakologii AMG
ul. Do Studzienki 38
Gdańsk
tel. (058) 349-18-11

 341. prof. dr hab. med. Marian Wielosz
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin
tel./fax (081) 740-58-51

 342. prof. dr hab. med. Leszek Szadujkis-Szadurski
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. /fax. (052) 585-35-85, 585-35-84

 343. dr med Wojciech Matusewicz
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. łódzkie
Oddział Kliniczny Zakładu Farmakologii Klinicznej
Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych
ul. Rewolucji 1905 nr 37/39
90-214 Łódź
tel. (042) 632-81-80 w. 201, fax 632-81-80 w. 210

 344. dr Anna Wiela-Hojeńska
dziedzina: farmakologia kliniczna
woj. dolnośląskie
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
ul. Bujwida 44
50-368 Wrocław
tel./fax (071) 784-00-65, 784-12-75
wiela@lek.am.wroc.pl

 345. mgr Marcin Topór
dziedzina: fizjoterapia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
11-015 Olsztynek
tel. (089) 519-48-10

 346. dr hab. Marek Pieniążek
dziedzina: fizjoterapia
woj. małopolskie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Katedra Fizjoterapii
Szpital im. L. Rydygiera – Oddział Rehabilitacji Ręki
tel. 012 646 83 05, fax 012 646 80 71
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
tel. centrala: 012 683 10 00 sekretariat: 012 683 13 89
mcrrwss@wp.pl

 347. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Skolimowski
dziedzina: fizjoterapia
woj. dolnośląskie
Specjalistyczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny ZOZ
ul. Poświęcka 8
50-128 Wrocław
tel. (071) 352-76-61 w. 232 lub 243, fax 352-94-00

 348. dr Wojciech Kiebzak
dziedzina: fizjoterapia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Langiewicza 2
25-381 Kielce
tel. (041) 361-55-25 w. 291, fax 36-157-66

 349. mgr Małgorzata Marjańska
dziedzina: fizjoterapia
woj. zachodniopomorskie
Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. (091) 462-00-70 w. 223

 350. lek. Teresa Pop
dziedzina: fizjoterapia
woj. podkarpackie
Pracownia Fizjoterapii
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
Rzeszów
http://www.szpital2.rzeszow.pl/

 351. dr n. med. Anna Krawczyńska
dziedzina: fizjoterapia
woj. lubelskie
kierownik Zakładu Fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
Lublin
tel. 81 72 44 366
http://www.spsk4.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=27

 352. Dr n.k.f. Maria R. Grodner
dziedzina: fizjoterapia
woj. mazowieckie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel./fax 22 834 06 36
maria.grodner@awf.edu.pl

 353. lek. Jacek Huk
dziedzina: gastroenterologia
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 354. prof. dr hab. med. Krzysztof Marlicz
dziedzina: gastroenterologia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Gastroenterologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 48-77-601

 355. prof. dr hab. med. Roman Tomecki
dziedzina: gastroenterologia
woj. mazowieckie
Centrum Onkologii - Instytut
Klinika Gastroenterologii CMKP
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (022) 644-01-02, fax 644-76-01
gastrologia@coi.waw.pl

 356. lek. Danuta Henzler
dziedzina: gastroenterologia
woj. opolskie
Szpital Wojewódzki
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 443-35-36

 357. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
dziedzina: gastroenterologia
woj. dolnośląskie
Akademicki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. (071) 733 21 20

 358. prof. dr hab. med Ewa Małecka-Panas
dziedzina: gastroenterologia
woj. łódzkie
Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-31-72, fax 678-64-80

 359. dr hab. med. Maciej Świątkowski
dziedzina: gastroenterologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Wojewódzki Szpital
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 371-49-12, fax 371-49-12
maciejs@multiwerb.com.pl

 360. prof. dr hab. med. Maria Słomka
dziedzina: gastroenterologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Gastroenterologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-54-52, fax 742-54-21

 361. prof. dr hab. med. Andrzej Kryszewski
dziedzina: gastroenterologia
woj. pomorskie
Klinika Gastroenterologii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-25-01, fax 349-25-16

 362. prof. dr hab. med. Andrzej Nowak
dziedzina: gastroenterologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Gastroenetrologii ŚAM
SP Centralny Szpital Kliniczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. (032) 252-77-80, fax 252-31-19

 363. dr hab. Wiktor Łaszewicz
dziedzina: gastroenterologia
woj. podlaskie
Klinika Gastroenterologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
(085) 746-80-00, 746-82-34
laszewic@amb.ac.bialystok.pl

 364. lek. Zdzisław Życiński
dziedzina: gastroenterologia
woj. świętokrzyskie
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 35
27-200 Starachowice
tel. (041) 27-564-38 (-39, -40), fax 27-343-02

 365. prof. dr hab. med. Krzysztof Linke
dziedzina: gastroenterologia
woj. wielkopolskie
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Człowieka AM
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 867-92-35, 869-13-43, fax 869-16-86

 366. prof. dr hab. med. Tomasz Mach
dziedzina: gastroenterologia
woj. małopolskie
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UJ
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel. 012 424 73 40 tel./fax 012 424 73 80
tmach@su.krakow.pl

 367. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. wielkopolskie
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej AM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 849-14-10, fax 847-53-94

 368. prof. dr hab. med. Alina Teresa Midro
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. podlaskie
Zakład Genetyki Klinicznej AM
ul. Waszyngtona 17
Białystok
(085) 742-50-25
midro@solar.amb.edu.pl

 369. dr med. Antoni Pyrkosz
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. śląskie
Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki ŚAM
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (032) 252-32-54

 370. prof dr hab. med. Janusz Limon
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki AMG
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-15-31

 371. dr hab. med. Olga Haus
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-35-67, 585-35-77, fax 585-35-68, tel. kom. 0601-55-12-02

 372. prof. dr hab. med. Jacek Wojcierowski
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. lubelskie
Zakład Genetyki Medycznej AM w Lublinie
ul. Radziwiłowska 11
20-080 Lublin
tel. (081) 532-34-17

 373. prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. małopolskie
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński CM
ul. Wielicka 265
31-663 Kraków
tel. (012) 658-20-11 w. 1330
klinchdz@cm-uj.krakow.pl

 374. dr hab. med. Maria Sąsiadek
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. dolnośląskie
Katedra i Zakład Patofizjologii AM
ul. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław
tel./fax (071) 784-12-55 (56)
sasiadek@gen.am.wroc.pl

 375. prof. dr hab. med. Bogdan Kałużewski
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. łódzkie
Zakład Genetyki
Instytut Endokrynologii
ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
tel./fax (042) 632-70-02

 376. prof. dr hab. med. Jacek Zaremba
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. mazowieckie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zakład Genetyki
Al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel./fax (022) 642-53-75
zaremba@ipin.edu.pl

 377. prof. Stanisław Zajączek
dziedzina: genetyka kliniczna
woj. zachodniopomorskie
Kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetycznej i współdziałającej Poradni Cytogenetycznej Chorób Nienowotworowych SPSK nr 2 w Szczecinie
Szczecin

 378. dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek
dziedzina: geriatria
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Geriatrii
ul. Oczki 4
02-007 Warszawa
tel. (022) 622 96 82, fax (022) 622 96 82
elzbieta.kozakszkopek@.wum.edu.pl

 379. dr n. med. Urszula Majewska
dziedzina: geriatria
woj. zachodniopomorskie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. (091) 813 90 00, fax (091) 813 90 09

 380. lek. med. Krzysztof Bońkowski
dziedzina: geriatria
woj. podkarpackie
Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
ul. Lubelska 6
Rzeszów
tel./fax (017) 86 11 038
bonkowski@neostrada.pl

 381. dr med. Zbigniew Machaj
dziedzina: geriatria
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM
ul. Traugutta 57/59
50-417 Wrocław
tel./fax (071) 344-21-64, 37-00-104

 382. dr med Maria Kołomecka
dziedzina: geriatria
woj. łódzkie
Klinika Alergologii i Pneumonologii
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-21-29, fax 678-11-76

 383. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
dziedzina: geriatria
woj. kujawsko-pomorskie
Klinika Geriatrii Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-49-00
kikgeriat@cm.umk.pl

 384. lek. Maria Laskowska-Szcześniak
dziedzina: geriatria
woj. lubelskie
Okręgowy Szpital Kolejowy
ul. Kruczkowskiego 21
20-468 Lublin
tel. (081) 531-42-38, fax 744-14-64

 385. doc. dr hab. med. Wojciech Bogusławski
dziedzina: geriatria
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Chemii Medycznej AMG
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-14-57

 386. dr med. Jarosław Derejczyk
dziedzina: geriatria
woj. śląskie
Szpital Geriatryczny
ul. Morawa 31
40-353 Katowice
tel. (032) 256-81-49

 387. dr hab. med. Barbara Bień
dziedzina: geriatria
woj. podlaskie
Zakład Gerontologii AM
ul. Mickiewicza 2C
Białystok
(085) 742-20-21, 742-25-39
geronto@amb.edu.pl

 388. dr med. Jolanta Twardowska-Rajewska
dziedzina: geriatria
woj. wielkopolskie
ul. Gosienieckiego 6
61-507 Poznań
tel. (061) 830-52-77, 604 07-30-04

 389. dr med. Barbara Gryglewska
dziedzina: geriatria
woj. małopolskie
Klinika Geriatrii CM UJ
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel (012) 424-88-05, 421-11-93

 390. dr med. Bogdan Michalski
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. śląskie
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa ŚAM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
tel. (032) 325-43-36
bogdan@proloc.com.pl

 391. dr n. med. Krzysztof Gawrychowski
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. mazowieckie
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział Ginekologii Onkologicznej Kliniki Onkologicznej
ul. Wawelska 15
00-973 Warszawa
tel. (022) 570 92 95, 570 92 95
kgawrychowski@wp.pl

 392. prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. dolnośląskie
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM
ul Chałubińskiego 3
50-369 Wrocław
tel. (071) 784-23-47, fax (071) 784-01-11

 393. dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (052) 374-33-94, fax (052) 374-38-74, tel. kom. 0601-670-401
grabiecm@co.bydgoszcz.pl

 394. prof. dr hab. med. Jan Kotarski
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. lubelskie
I Katedra i Klinika Ginekologii AM w Lublinie
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
tel. (081) 532-78-47

 395. dr hab. med. Józef Starzewski
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-41-30, fax 34-568-82

 396. prof. dr hab. med. Izabella Rzepka-Górska
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PAM
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-13-32 (33), fax 466-13-34

 397. dr med. Janusz Poznański
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. podlaskie
Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel. (085) 743-50-08, 743-59-13

 398. prof. dr hab. med. Janina Markowska
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. wielkopolskie
Katedra Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Przemienienia Pańskiego AM
ul. Łąkowa 1/2
61-866 Poznań
tel. (061) 854-90-16, 854-90-20, 854-90-00, fax 851-04-90

 399. dr hab. med. Zbigniew Kojs
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. małopolskie
Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. (012) 422-99-00, fax 422-66-80

 400. dr med. Marek Stefanowicz
dziedzina: ginekologia onkologiczna
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Ginekologii Operacyjnej i Perinatologii
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 53-86-563, fax (089) 53-37-882

 401. dr hab. med. Barbara Zdziarska
dziedzina: hematologia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Hematologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 48-76-051 w. 593, 48-77-710

 402. dr med. Elżbieta Kisiel
dziedzina: hematologia
woj. świętokrzyskie
Gabinet Hematologiczny
ul. Kryształowa 4
25-705 Kielce
tel. (041) 368-38-55

 403. prof. dr hab. med. Bożena Mariańska
dziedzina: hematologia
woj. mazowieckie
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Chocimska 5
00-791 Warszawa
tel. (022) 849-36-51
transplantacja@ihit.waw.pl

 404. dr. hab. med. Andrzej Pluta
dziedzina: hematologia
woj. podkarpackie
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza
ul. ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel./fax (013) 43 09 500, 43 09 552, 43 41 420
http://www.szpital-brzozow.pl/

 405. prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
dziedzina: hematologia
woj. lubuskie
Pracownia Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego AM
ul. Szkolna 8/12
61-833 Poznań
tel. (061) 858-56-00, 852-76-11

 406. prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki
dziedzina: hematologia
woj. małopolskie
Katedra i Klinika Hematologii CM UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel (012) 421-36-93
alekskot@endo.cm-uj.krakow.pl

 407. lek. Małgorzata Wojciechowska
dziedzina: hematologia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-63-92

 408. prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
dziedzina: hematologia
woj. wielkopolskie
Szpital im. Józefa Strusia
Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii
ul. Szkolna 8/12
61-833 Poznań
tel. (061) 852-89-51, 858-56-35 (36), fax 852-76-11

 409. prof. dr hab. Janusz Kłoczko
dziedzina: hematologia
woj. podlaskie
Klinika Hematologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
(085) 746-80-00, 746-82-30
hem@amb.ac.bialystok.pl

 410. prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
dziedzina: hematologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku ŚAM
Katowice
http://www.slam.katowice.pl

 411. prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann
dziedzina: hematologia
woj. pomorskie
Klinika Hematologii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-22-30

 412. prof. dr hab. med. Anna Dmoszyńska
dziedzina: hematologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-52-03, fax 742-51-02

 413. dr n. med. Grażyna Gadomska
dziedzina: hematologia
woj. kujawsko-pomorskie
Oddział Hematologii
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 36-55-277, sekretariat: (052) 36-55-254

 414. prof. dr hab. med Tadeusz Robak
dziedzina: hematologia
woj. łódzkie
Klinika Hematologii
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
ul. Ciołkowskiego 2a
93-510 Łódź
tel. (042) 689-51-90, fax 689-51-92

 415. prof. dr hab. med. Kazimierz Kuliczkowski
dziedzina: hematologia
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych
ul. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. (071) 328-00-63, fax 328-34-98
kuliczk@hemat.am.wroc.pl

 416. dr n. med. Beata Sulikowska
dziedzina: hipertensjologia
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-45-40, fax (052) 585-40-30

 417. dr hab. n. med. Andrzej Szuba
dziedzina: hipertensjologia
woj. dolnośląskie
Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Wybrzeże Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. (071) 784-25-23
szuba@chzaw.am.wroc_pl

 418. prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
dziedzina: hipertensjologia
woj. mazowieckie
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Klinika Nadciśnienia Tętniczego
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. (022) 343 43 39, fax (022) 343 45 17
a.januszewicz@ikard.pl

 419. prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
dziedzina: hipertensjologia
woj. małopolskie
I Klinika Kardiologii CM UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel. 012 424 73 00 fax 012 424 73 20
mckaweck@cyf-kr.edu.pl

 420. dr n. med. Bożena Mikołuć
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. podlaskie
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel. (085)745-06-22, fax (085) 745-06-44
bozenam@mp.pl

 421. prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. mazowieckie
Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (022) 815-73-85, 815-70-00
bernatowskae@yahoo.com

 422. prof. dr hab. n. med. Adam Jankowski
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. dolnośląskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Al. Kasprowicza 64/68
51-137 Wrocław
tel. (071) 32-36-454, 32-36-446
elamedyk@wp.pl

 423. prof. dr hab. med. Henryk Tchórzewski
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. łódzkie
Zakład Immunologii Klinicznej
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. (042) 271-12-64, fax 271-15-76

 424. dr n. med. Sylwia Kołtan
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-48-70, sekretariat: (052) 585-48-60, tel. kom. 0608-582-391

 425. dr hab. med. Jacek Roliński
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. lubelskie
Zakład Immunologii Klinicznej AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-50-26, fax 746-70-10

 426. prof. dr hab. med. Jolanta Myśliwska
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Histologii i Immunologii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-14-33

 427. dr med. Jerzy Wojnar
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. śląskie
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku ŚAM
ul. Reymonta 8
40-027 Katowice
tel. (032) 256-28-58

 428. prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. wielkopolskie
Zakład Immunologii Nowotworów
Katedra Onkologii
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. (061) 854-06-65, 852-85-02

 429. dr hab. Danuta Kowalczyk
dziedzina: immunologia kliniczna
woj. małopolskie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 012 658 24 86, fax 012 658 17 56
dkowalcz@cm-uj.krakow.pl

 430. prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
dziedzina: kardiochirurgia
woj. mazowieckie
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
II Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. (022) 343 46 10, 343 45 48
j.rozanski@ikard.pl

 431. dr hab. med. Michał Wojtalik
dziedzina: kardiochirurgia
woj. wielkopolskie
Klinika Kardiochirurgia Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 849-12-77, 866-91-30, fax 847-52-28

 432. prof. dr hab. med. Andrzej Bochenek
dziedzina: kardiochirurgia
woj. śląskie
I Katedra i Klinika Kardiochirurgii ŚAM
SP Szpital Kliniczny nr 7
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (032) 252-70-66

 433. dr hab. med. Tomasz Adam Hirnle
dziedzina: kardiochirurgia
woj. podlaskie
Klinika Kardiochirurgii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
(085) 74-68-611, 74-68-464

 434. dr hab. med. Jan Rogowski
dziedzina: kardiochirurgia
woj. pomorskie
Klinika Kardiochirurgii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-24-03

 435. dr hab. med. Lech Anisimowicz, prof. UMK
dziedzina: kardiochirurgia
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Klinika Kardiochirurgii
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-40-26, 585-47-00

 436. dr med. Janusz Stążka
dziedzina: kardiochirurgia
woj. lubelskie
Klinika Kardiochirurgii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 742-59-95

 437. dr hab. med. Jerzy Sadowski
dziedzina: kardiochirurgia
woj. małopolskie
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Szpital im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. (012) 614-30-75
kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl

 438. dr hab. med. Wojciech Kustrzycki
dziedzina: kardiochirurgia
woj. dolnośląskie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Klinika Chirurgii Serca AM
ul. Skłodowskiej-Curie 66
50-369 Wrocław
tel. (071) 328-04-81, 320-94-74, fax 328-02-05
chirs@chirs.am.wroc.pl

 439. prof. dr hab. med. Janusz Zasłonka
dziedzina: kardiochirurgia
woj. łódzkie
Klinika Kardiochirurgii
Szpital Kliniczny nr 3
ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
tel./fax (042) 633-15-58

 440. prof. dr hab. med. Seweryn Wiechowski
dziedzina: kardiochirurgia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Kardiochirurgii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 48-70-525

 441. dr med. Michał Kurowski
dziedzina: kardiologia
woj. zachodniopomorskie
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. (091) 454-14-93

 442. prof. dr hab. med. Hanna Szwed
dziedzina: kardiologia
woj. mazowieckie
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
II Klinika Choroby Wieńcowej
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel./fax (022) 844-95-10
hszwed@ikard.pl

 443. dr med. Władysław Pluta
dziedzina: kardiologia
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-06-60

 444. dr med. Kazimierz Kuc
dziedzina: kardiologia
woj. lubuskie
Szpital Wojewódzki SP ZOZ
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel. (068) 327-02-21

 445. dr med. Jerzy Kuźniar
dziedzina: kardiologia
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 446. prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
dziedzina: kardiologia
woj. dolnośląskie
IV Wojskowy Szpital Kliniczny
ul. Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. (071) 766-02-37, fax (071) 766-02-50

 447. prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła
dziedzina: kardiologia
woj. łódzkie
Klinika Kardiologii IMW AM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
tel. (042) 251-62-16, fax 251-60-15, 653-99-09

 448. dr hab. med. Jacek Kubica
dziedzina: kardiologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-45-30, fax 585-40-24
kikkardiol@amb.bydgoszcz.pl

 449. prof. dr hab. med. Teresa Widomska-Czekajska
dziedzina: kardiologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Kardiologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 742-54-71

 450. prof. dr hab. med. Grażyna Świątecka
dziedzina: kardiologia
woj. pomorskie
II Klinika Chorób Serca AMG
ul. Kieturakisa 1
80-742 Gdańsk
tel. (058) 349-39-10

 451. prof. dr hab. med. Włodzimierz Musiał
dziedzina: kardiologia
woj. podlaskie
Klinika Kardiologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
(085) 746-80-00, 746-86-56
musialwj@poczta.onet.pl

 452. prof. dr hab. med. Lech Poloński
dziedzina: kardiologia
woj. śląskie
Śląskie Centrum Chorób Serca
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze
tel. (032) 273-23-16

 453. dr med. Marianna Janion
dziedzina: kardiologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 345-21-31, fax 34-506-23

 454. prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki
dziedzina: kardiologia
woj. wielkopolskie
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
61 869 13 91, 61 869 13 94, fax 61 869 16 89

 455. prof. dr hab. med. Piotr Podolec
dziedzina: kardiologia
woj. małopolskie
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. 012 614 22 87, 012 614 20 26 fax 012 614 34 78
ppodolec@interia.pl

 456. dr med. Jerzy Górny
dziedzina: kardiologia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-63-13

 457. lek. Iwona Szulc
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 539-34-55

 458. dr hab. Andrzej Rudziński
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. małopolskie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Oddział Kardiologiczny
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel (012) 658-13-90, fax 657-39-99

 459. dr hab. med. Aldona Siwińska
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. wielkopolskie
Instytut Pediatrii
Klinika Kardiologii Nefrologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 849-12-20, 849-14-48, fax 848-33-62

 460. dr med. Jerzy Wójtowicz
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. podlaskie
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
Oddział Dziecięcy B
ul. Skłodowskiej-Curie 26
Białystok
tel. (085) 748-81-00, fax 732-79-28
jerzy.8795393@pharmanet.com.pl

 461. vacat
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. śląskie

 462. prof. dr hab. med. Jan Ereciński
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. pomorskie
Klinika Kardiologii Dziecięcej AM
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-28-99

 463. dr med. Elżbieta Sadurska
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. lubelskie
Klinika Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii AM
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel. (081) 718-53-67, fax 743-01-00

 464. dr. n. med. Iwona Bolewicz-Planutis
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. kujawsko-pomorskie
Oddział Pediatrii i Kardiologii z Pododdziałem Patologii Noworodka
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel. (052) 326-22-68, fax (052) 326-21-65, tel. kom. 0605-444-434

 465. dr hab. med. Andrzej Sysa
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. łódzkie
Klinika Kardiologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. (042) 271-21-81, 271-21-84, fax 271-14-78

 466. prof. dr hab. med. Jan Pellar
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. dolnośląskie
I Katedra Pediatrii i Klinika Alergologii oraz Kardiologii Dziecięcej
ul. Wrońskiego 13c
50-376 Wrocław
tel./fax (071) 328-62-43, 328-03-33

 467. dr med. Andrzej Olszanowski
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. opolskie
Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Dziecięca
ul. Ozimska 20
45-057 Opole
tel. (077) 454-54-28

 468. dr hab. med. Katarzyna Bieganowska
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. mazowieckie
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Klinika Kardiologii
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (022) 8157357, 8151682, 8157365, fax 8152547

 469. lek. med. Anna Wilk
dziedzina: kardiologia dziecięca
woj. zachodniopomorskie
koordynator Pododdziału Kardiologii na Oddziale Dziecięcym Obserwacyjno-Zakaźnym w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
Szczecin
tel. (091) 813 92 21
http://www.spwsz.szczecin.pl/new/jednostki-szpitala/oddzialy-szp/oddzia-dziecicy-obserwacyjno-zakany

 470. dr hab. med. Bożena Birkenfeld
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. zachodniopomorskie
Zakład Medycyny Nuklearnej PAM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 425-34-43 (44), fax 425-34-43

 471. dr hab. med. Izabela Kozłowicz-Gudzińska
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. mazowieckie
Centrum Onkologii
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (022) 644-54-24
zmnukl@coi.waw.pl

 472. dr med. Diana Jędrzejuk
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. dolnośląskie
Regionalne Centrum Menopauzy
ul. Wybrzeże Pasteura 4
50-369 Wrocław
tel. (071) 320-96-68, fax 328-35-85
jedrzejuk@doctor.com

 473. dr hab. med. Jacek Kuśmierek
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. łódzkie
Zakład Medycyny Nuklearnej
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Czechosłowadzka 8/10
92-216 Łódź
tel./fax (042) 675-72-85

 474. dr hab. med. Bogdan Huszno
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. małopolskie
Klinika Endokrynologii CM UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel. (012) 421-11-68, 428-47-40
martina@cm-uj.krakow.pl

 475. dr med. Stanisław Edward Pilecki
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. kujawsko-pomorskie
Pracownia Medycyny Nuklearnej
SP Szpital Kliniczny AM
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-48-40, tel. 585-48-41
medycynanuklearna@amb.bydgoszcz.pl

 476. dr med. Beata Ewa Chrapko
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 742-52-98

 477. prof. dr hab. med. Piotr Lass
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. pomorskie
Zakład Medycyny Nuklearnej AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-22-03

 478. dr hab. med. Stanisław Nowak
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. śląskie
Katedra i Zakład Diagnostyki Izotopowej ŚAM
SP Centralny Szpital Kliniczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. (032) 252-55-55

 479. prof. dr hab. med. Franciszek Rogowski
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. podlaskie
Zakład Medycyny Nuklearnej SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
(085) 742-34-19
rogowski@cksr.ac.bialystok.pl

 480. lek. Leszek Godula
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. opolskie
Szpital Wojewódzki
ul. Mickiewicza 1
45-369 Opole
tel. (077) 453-60-88

 481. dr hab. med. Maria Gryczyńska
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Endokrynologii i Przemiany Materii AM
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 869-55-14, fax 869-16-82

 482. lek. Jerzy Badowski
dziedzina: medycyna nuklearna
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Zakład Medycyny Nuklearnej
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-65-43

 483. dr med. Tomasz Grądalski
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. małopolskie
Ośrodek Opieki Hospicyjnej TPCh "Hospicjum" św. Łazarza
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
tel. 012 641 46 59 fax 012 641 46 59
tomgr@mp.pl

 484. lek. Wiesława Pokropska
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. warmińsko-mazurskie
Hospicjum Św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak
ul. Kopernika 26/28
82-300 Elbląg
tel. (055) 239-61-51

 485. lek. med. Maciej Kluziak
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. wielkopolskie
Hospicjum "Palium"
os. Rusa 25 A
61-245 Poznań
tel./fax 61 873 83 06

 486. lek. Jolanta Smok-Kalwat
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-42-59 (-58, -81), fax 34-568-82

 487. lek. Wiesława Puchala
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. lubelskie
Samodzielny Publiczny ZOZ
Al. Piłsudskiego 64
22-200 Włodawa
tel. (082) 572-58-59, fax 572-41-70

 488. dr Andrzej Gryncewicz
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. pomorskie
Wojewódzki Ośrodek Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
ul. Hodowieckiego 10
80-208 Gdańsk
tel. (058) 345-57-43

 489. lek. Andrzej Krzysztof Ostrowski
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. kujawsko-pomorskie
Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki
ul. Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
tel. (052) 3614850, fax (52) 3703190
ostrowskia@co.bydgoszcz.pl

 490. dr med. Anna Orońska
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. dolnośląskie
Poradnia Medycyny Paliatywnej
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
tel. (071) 368 92-91, fax 368-92-98
zpo@dco.com.pl

 491. dr med. Jadwiga Pyszkowska
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. opolskie
Wojewódzka Przychodnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej
ul. Medyków
40-752 Katowice
tel./fax (032) 202-33-61

 492. dr med. Jerzy Jarosz
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. mazowieckie
Centrum Onkologii - Instytut
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (022) 644-90-92, 644-50-24
jarosz@coi.waw.pl

 493. lek. Andrzej Mruk
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-026 Rzeszów
tel. (017) 866-60-00

 494. lek. Maciej Kluziak
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. lubuskie
Klinika Opieki Paliatywnej AM
ul. Łąkowa 1/2
61-878 Poznań
tel. (061) 853-01-06, 813-11-06

 495. dr Jadwiga Zwiegincew
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. zachodniopomorskie
Zespół Opieki Paliatywnej Przy Regionalnym Szpitalu Onkologicznym
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin
tel. 0601 782-647

 496. lek. Jolanta Iwanowska
dziedzina: medycyna paliatywna
woj. podlaskie
Białostocki Ośrodek Onkologiczny
ul. Ogrodowa 12
15-950 Białystok
tel. (085) 732-01-16

 497. lek. med. Małgorzata Sysło-Przedpełska
dziedzina: medycyna pracy
woj. zachodniopomorskie
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki
ul. Bolesława Śmiałego 33
70-347 Szczecin
tel. (091) 43-49-121, 48-43-746 - sekretariat
http://www.womp.szczecin.pl/

 498. lek. Bożena Telec
dziedzina: medycyna pracy
woj. lubuskie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Dąbrówki 15c
65-096 Zielona Góra
tel. (068) 326-88-34, 326-88-44

 499. vacat
dziedzina: medycyna pracy
woj. mazowieckie

 500. dr n. med. Jarosław Tomczyk
dziedzina: medycyna pracy
woj. dolnośląskie
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ
ul. Oławska 14
50-123 Wrocław
tel. (071) 344-93-02, fax (071) 344-93-03
womp@.womp-wroc.pl

 501. dr med. Jolanta Walusiak
dziedzina: medycyna pracy
woj. łódzkie
Klinika Chorób Zawodowych
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8
91-348 Łódź
tel. (042) 631-47-75, fax. 631-47-64

 502. dr Iwona Zapolska-Fitrzyk
dziedzina: medycyna pracy
woj. małopolskie
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1
Kraków
tel. (012) 421-02-60, fax 421-05-72
momp@momp.malopolska.pl

 503. lek. med. Ewa Kaczanowska-Burker
dziedzina: medycyna pracy
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Karłowicza
85-092 Bydgoszcz
tel. (052) 340-11-11 wew. 369
metorg@womp.bydgoszcz.pl

 504. lek. Liliana Mazur
dziedzina: medycyna pracy
woj. lubelskie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
ul. Nałęczowska 27
20-704 Lublin
tel. (081) 533-00-34 wew. 207, fax 525-87-62

 505. dr med. Bogdan Przygocki
dziedzina: medycyna pracy
woj. pomorskie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Jana z Kolna 22/26
80-864 Gdańsk
tel. (058) 301-51-52

 506. lek. Stefan Kuś
dziedzina: medycyna pracy
woj. opolskie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Reja 2a
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. (077) 483-77-32

 507. lek. Anna Mikołajczyk
dziedzina: medycyna pracy
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Olszewskiego 2
25-663 Kielce
tel. (041) 34-522-67, fax 34-528-38

 508. dr med. Jan Kłopotowski
dziedzina: medycyna pracy
woj. śląskie
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec

 509. dr med. Grażyna Wośkowiak
dziedzina: medycyna pracy
woj. wielkopolskie
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
ul. Poznańska 55 A
60-852 Poznań
tel. (061) 846-71-33, fax 840-10-54

 510. lek. Zbigniew Grzelczak
dziedzina: medycyna pracy
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej
ul. Pstrowskiego 28B
10-602 Olsztyn
tel. (089) 533-66-36

 511. lek. Jarosław Parfianowicz
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-65-88

 512. dr hab. med. Michał Gaca
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. wielkopolskie
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof AM
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
tel. (061) 847-74-58 w. 163, 164, fax 847-74-90

 513. dr hab. med. Krystyn Sosada
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. śląskie
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej ŚAM
ul. Wolności 149/2
41-800 Zabrze
tel. 0502 133-808

 514. dr n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. podlaskie
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
ul. Szpitalna 37
15-295 Białystok
85 85-686-50-20, tel./fax 85-686-50-18

 515. lek. Piotr Jastrzębski
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-07-11

 516. dr med. Ewa Raniszewska
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. pomorskie
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-12-43

 517. dr med. Adam Nogalski
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. lubelskie
Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej AM w Lublinie
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
tel. (081) 532-94-02, fax 532-18-54

 518. dr med. Przemysław Paciorek
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Klinika Medycyny Ratunkowej
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-48-84, fax 585-40-28
p.paciorek@wp.pl

 519. dr hab. Leszek Brongel
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. małopolskie
II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ
Kl. Med. Ratunkowej Obrażeń Wielonarządowych
ul. Kopernika 21
Kraków
tel. (012) 424-82-12
lbrongel@poczta.onet.pl

 520. prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. łódzkie
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-37-48, fax 768-11-76

 521. dr n. med. Marek Sehn
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. dolnośląskie
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej AM
ul. Bujwida 44a
50-345 Wrocław
tel. (071) 328-60-45, fax (071) 328-60-16
mrs@emerg.am.wroc.pl

 522. dr hab. med. Andrzej Zawadzki
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Medycyny Ratunkowej
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń
Oddział Medycyny Ratunkowej
ul. Lindley'a 4
02-097 Warszawa
tel. (022) 5022000, 5021323, fax 5022102
med_ratunkowa@poczta.onet.pl

 523. lek. Mirosław Baraniak
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. lubuskie
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Kardynała Wyszyńskiego 64
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 720-30-04, 722-32-25

 524. dr n. med. Grzegorz Jagielski
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. zachodniopomorskie
Ordynator Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425-3222, 425-3223
http://www.spsk1.szn.pl/pl/sor.html

 525. lek. Wacław Bazanowski
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 526. lek. Andrzej Gil-Wrzesiński
dziedzina: medycyna ratunkowa
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
26-110 Skarżysko Kamienna
tel. (041) 25-314-43 w. 218, fax 25-329-44

 527. dr med. Artur Mierzecki
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. zachodniopomorskie
Regionalny Ośrodek i Pracownia Kształcenia Lekarzy Rodzinnych
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. (091) 488-94-19, 433-25-02 w. 250

 528. vacat
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. wielkopolskie

 529. lek. med. Robert Miazga
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. podkarpackie
Przychodnia Medycyny Rodzinnej
ul. Hetmańska 120
Wiśniowa
tel. (017) 277-50-56

 530. prof. dr hab. Kazimierz Wardyn
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. mazowieckie
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (022) 823-64-11, 318 60 00, fax 318 63 25
skkmr@poczta.fm

 531. prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. dolnośląskie
Zakład Medycyny Rodzinnej
ul. Syrokomli 1
51-141 Wrocław
tel. (071) 325-51-26, fax 325-43-41
zmr@zmr.am.wroc.pl

 532. lek. med. Grażyna Dembska
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. łódzkie
Łódzka Regionalna Kasa Chorych
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. (042) 677-48-00, fax 677-48-01

 533. dr med. Adam Windak
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. małopolskie
Pracownia Medycyny Rodzinnej CM UJ
ul. Bocheńska 4
31-061 Kraków
tel. (012) 430-55-93
mmwindak@cyf-kr.edu.pl

 534. dr med. Sławomir Czachowski
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. kujawsko-pomorskie
Praktyka Lekarza Rodzinnego
ul. Grabowa 10
87-100 Toruń
tel./fax (056) 645-87-57, 605 427-566

 535. dr med. Lech Panasiuk
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. lubelskie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi
ul. Jaczewskiego 2
20-950 Lublin
tel. (081) 747-80-27 wew. 353, fax 747-96-11

 536. prof. dr hab. med. Marek Hebanowski
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-15-75

 537. lek. Ludwik Rduch
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. opolskie
NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego
Pl. Gwardii Ludowej 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. (077) 483-37-22

 538. lek. Marta Sitnik
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kryształowa 4
25-751 Kielce
tel. (041) 366-19-61, fax 34-447-80

 539. dr med. Sławomir Chlabicz
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. podlaskie
Zakład Medycyny Rodzinnej
ul. Mieszka I 4B
Białystok
tel. (085) 732-68-20
schlabicz@poczta.onet.pl

 540. dr med. Zofia Syska-Mastalerz
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. śląskie
ul. Tetmajera 1
41-400 Mysłowice
tel. (032) 205-40-50, 223-26-93

 541. lek. Zbigniew Gugnowski
dziedzina: medycyna rodzinna
woj. warmińsko-mazurskie
NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej
ul. Wodociągowa 17
11-500 Giżycko
tel. (087) 428-67-72

 542. lek. Maria Rydzewska
dziedzina: medycyna sądowa
woj. warmińsko-mazurskie
Zakład Medycyny Sądowej AM
ul. Kilińskiego 1
15-230 Białystok
tel. (085) 742-64-49

 543. dr med. Jerzy Szczepański
dziedzina: medycyna sądowa
woj. śląskie
Zaklad Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej ŚAM
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel. (032) 252-13-31

 544. prof. dr hab. med. Jerzy Janica
dziedzina: medycyna sądowa
woj. podlaskie
Zakład Medycyny Sądowej AM
ul. Waszyngtona 13
Białystok
tel. (085) 742-64-49
janica@amb.edu.pl

 545. lek. Adam Rutkiewicz
dziedzina: medycyna sądowa
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Radiowa 5
25-736 Kielce
tel. (041) 344-25-62, fax 34-506-23

 546. lek. Andrzej Jastrzębski
dziedzina: medycyna sądowa
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
ul. Górna 47B
47-220 Opole
tel. (077) 452-04-00

 547. dr med. Zbigniew Jankowski
dziedzina: medycyna sądowa
woj. pomorskie
Zakład Medycyny Sądowej AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-12-50

 548. dr med. Grzegorz Teresiński
dziedzina: medycyna sądowa
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 747-64-27, 747-59-20

 549. dr n. med. Elżbieta Bloch-Bogusławska
dziedzina: medycyna sądowa
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-35-48, 585-35-55, fax 585-35-53

 550. dr med. Adam Gross
dziedzina: medycyna sądowa
woj. małopolskie
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej CM UJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
tel. 012 421 11 13, fax 012 421 11 13
gross_adam@yahoo.com

 551. dr Mirosław Kosicki
dziedzina: medycyna sądowa
woj. łódzkie
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM
ul. Sędziowska 18a
91-321 Łódź
tel. (042) 654-45-36, fax 654-42-93

 552. dr n. med. Jakub Trnka
dziedzina: medycyna sądowa
woj. dolnośląskie
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu
ul. Mikulicza Radeckiego 4
50-368 Wrocław
tel./fax (071) 784 14 60

 553. dr hab. n. med. Paweł Krajewski
dziedzina: medycyna sądowa
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
ul. Oczki 1
02-007 Warszawa
tel. (022) 6294378, 6281402, fax 6286304
pkrajewski@medycynasadowa.edu.pl

 554. dr n. med. Krzysztof Kordel
dziedzina: medycyna sądowa
woj. wielkopolskie
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Coll. Anatomicum Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel. 61 854 64 17, 61 854 64 10, fax 61 866 21 58

 555. dr hab. med. Mirosław Parafiniuk
dziedzina: medycyna sądowa
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 482-07-31

 556. lek. Renata Brycka-Safrończyk
dziedzina: medycyna sportowa
woj. podlaskie
NZOZ Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul. Pogodna 4
15-354 Białystok
tel. (085) 742-22-24

 557. lek. Urszula Mikołajczak-Mejer
dziedzina: medycyna sportowa
woj. zachodniopomorskie
Pracownia Specjalistyczna
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
ul. T. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
tel. (094) 348-83-55, fax 348-82-99

 558. lek. Janusz Hernik
dziedzina: medycyna sportowa
woj. lubuskie
Niepubliczny ZOZ OSTEON
ul. Kardynała Wyszyńskiego 99
Zielona Góra

 559. lek. Witold Furgał
dziedzina: medycyna sportowa
woj. podkarpackie
ul. 11-Listopada 60
39-400 Tarnobrzeg
tel. (015) 822-90-01

 560. dr med. Tadeusz Ściński
dziedzina: medycyna sportowa
woj. mazowieckie
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa
tel. (022) 825-67-38, 825-86-17, fax 825-69-39
zarzad@frms.pl

 561. dr med. Andrzej Bugajski
dziedzina: medycyna sportowa
woj. dolnośląskie
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
ul. Kościuszki 4
50-038 Wrocław
tel. (071) 34-28-467, fax 324-25-002
a.bugajski@biurosystel.com.pl

 562. dr hab. med. Anna Jegier
dziedzina: medycyna sportowa
woj. łódzkie
Zakład Medycyny Zapobiegawczej
ul. Składowa 26/28
90-127 Łódź
tel./fax (042) 630-82-83

 563. lek. Andrzej Rakowski
dziedzina: medycyna sportowa
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul. Rejtana 1
85-032 Bydgoszcz
tel. (052) 322-94-16, 322-20-93

 564. lek. Zbigniew Nowosadzki
dziedzina: medycyna sportowa
woj. lubelskie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej SP ZOZ
Al. Zygmuntowskie 4a
20-101 Lublin
tel./fax (081) 532-72-83

 565. dr Bogdan Błoński
dziedzina: medycyna sportowa
woj. pomorskie
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul. Lęborka 23
80-387 Gdańsk
tel. (058) 557-02-12

 566. dr med. Jerzy Widuchowski
dziedzina: medycyna sportowa
woj. śląskie
Szpital Wojewódzki Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie
tel. (032) 287-23-00

 567. dr Zbigniew Szyguła
dziedzina: medycyna sportowa
woj. małopolskie
Akademia Wychowania Fizycznego
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
tel (012) 648-52-22 w. 14-40
wfszygul@cyf-kr.edu.pl

 568. Andrzej Strzembski
dziedzina: medycyna sportowa
woj. warmińsko-mazurskie
103 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
ul. Warszawska 30
Olsztyn

 569. lek. med. Przemysław Kubala
dziedzina: medycyna sportowa
woj. wielkopolskie
Zakład Medycyny Sportu
ul. Grunwaldzka 55
60-352 Poznań
tel. (061) 835-54-30, 835-50-00, 852-67-67

 570. dr hab. med. Jerzy Stefaniak
dziedzina: medycyna transportu
woj. wielkopolskie
Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych AM
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 867-27-18, 869-13-63

 571. lek. Anna Świgoń
dziedzina: medycyna transportu
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej
ul. Pstrowskiego 28B
10-602 Olsztyn
tel. (089) 533-44-85

 572. dr med. Wiesław Jarzynowski
dziedzina: medycyna transportu
woj. małopolskie
II Katedra Chirurgii CM UJ
Kl. Med. Ratunkowej Obrażeń Wielonarządowych
ul. Kopernika 21
31-501 Kraków
tel. 012 424 82 04, -12, -00, fax 012 421 34 56
wjarzynowski@poczta.onet.pl

 573. dr med. Wojciech Żurawiński
dziedzina: medycyna transportu
woj. śląskie
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej ŚAM
Pl. Traugutta 2
41-800 Zabrze
tel. kom. 0601 066-719

 574. prof. dr hab. med. Jacek Górski
dziedzina: medycyna transportu
woj. pomorskie
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Klinika Chorób Zawodowych i Tropikalnych
ul. Powstania Styczniowego 9B
Gdynia
tel. (058) 622-30-11

 575. lek. Joanna Pliszka
dziedzina: medycyna transportu
woj. kujawsko-pomorskie
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy
Kolejowy Zakład Medycyny Pracy w Warszawie Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku z/s w Sopocie
Przychodnia Badań Profilaktycznych w Bydgoszczy
ul. Z. Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
tel. /fax (052) 518-37-73, tel. kom. 0603-12-95-76
joanna_pliszka@wp.pl

 576. dr n. med. Krzysztof Paweł Kowalczuk
dziedzina: medycyna transportu
woj. mazowieckie
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54
01-755 Warszawa
tel. (022) 685 26 67, fax 685 27 15
kkowalczuk@wiml.waw.pl

 577. prof. dr hab. med. Mirosław Łuczak
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. mazowieckie
Centrum Biostruktury AM
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
ul. T. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel. (022) 622-00-28, fax 628-27-39
mluczak@ib.amwaw.edu.pl

 578. dr med. Krzysztof Golec
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 579. prof. dr hab. med. Stefania Giedrys-Kalemba
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 482-40-28

 580. prof. dr hab. med. Eugenia Gospodarek
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Zakład Mikrobiologii AM
SP Szpital Kliniczny AM
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-44-80
kizmikrob@amb.bydgoszcz.pl

 581. prof. dr hab. med. Maria Kozioł-Montewka
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej AM
ul. Lubartowska 85
20-123 Lublin
tel./fax (081) 740-58-33

 582. prof. dr hab. med. Piotr B. Heczko
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. małopolskie
Katedra Mikrobiologii CM UJ
ul. Czysta 18
Kraków
tel. (012) 633-25-67
mbheczko@cyf-kr.edu.pl

 583. dr med. Marzenna Bartoszewicz-Potyrała
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. dolnośląskie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Katedra i Zakład Mikrobiologii AM
ul. Chałubińskiego 4
50-368 Wrocław
tel. (071) 784-13-01, fax 784-00-72
marzbp@embio.am.wrooc.pl

 584. dr hab. med. Eugeniusz Małafiej
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. łódzkie
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. (042) 271-17-70, fax 271-12-57

 585. dr hab. med. Gajane Martirosian
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. śląskie
Katedra i Zakład Mikrobiologii ŚAM
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (032) 252-60-75

 586. dr hab. med. Piotr Jakoniuk
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. podlaskie
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej AM
ul. Waszyngtona 15A
Białystok
tel. (085) 745-07-69

 587. vacat
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. pomorskie

 588. lek. med. Maria Orłowska
dziedzina: mikrobiologia lekarska
woj. wielkopolskie
Poznański Ośrodek Specjalistyczny
Laboratorium Dermatologii
ul. Serbska 6
61-696 Poznań
tel. (061) 823-25-81, fax 823-28-37

 589. dr med. Jan Forfa
dziedzina: nefrologia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-65-50

 590. dr med. Krzysztof Bidas
dziedzina: nefrologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 367-13-27, fax 34-506-23

 591. prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
dziedzina: nefrologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚAM
ul. Francuska 20/24
41-027 Katowice
tel. (032) 255-26-95, 255-32-57, fax 202-99-33

 592. prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec
dziedzina: nefrologia
woj. podlaskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Klinika Nefrologii i Chorób Wew. AM
ul. Żurawia 14
Białystok
(085) 74-09-500, 74-09-458
mysmich@poczta.onet.pl

 593. prof. dr hab. med. Marian Klinger
dziedzina: nefrologia
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Nefrologii AM
ul. Traugutta 57/59
50-417 Wrocław
tel. (071) 343-27-17, fax 344-68-19, 341-83-08
klinef@am.centrum.pl

 594. prof. dr hab. med. Witold Chrzanowski
dziedzina: nefrologia
woj. łódzkie
Klinika Nefrologii
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-36-32, fax 678-11-76

 595. prof. dr hab. med. Jacek Manitius
dziedzina: nefrologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-40-30
nerka@nerka.mtl.pl

 596. prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
dziedzina: nefrologia
woj. pomorskie
Klinika Chorób Nerek AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. 349-25-05

 597. prof. dr hab. med. Andrzej Książek
dziedzina: nefrologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Nefrologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 742-53-34

 598. prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski
dziedzina: nefrologia
woj. zachodniopomorskie
Klika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-11-96 (97), fax 466-11-96, 466-12-23

 599. dr med. Ryszard Kwieciński
dziedzina: nefrologia
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-08-00

 600. prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz
dziedzina: nefrologia
woj. małopolskie
Szpital Uniwersytecki
Klinika Nefrologii
ul. Kopernika 15
31-501 Kraków
tel. (012) 424-78-00

 601. dr hab. med. Andrzej Oko
dziedzina: nefrologia
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Nefrologii
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 867-19-61

 602. prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
dziedzina: nefrologia
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Instytut Transplantologii
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
tel. (022) 502 12 32, fax 502 21 26
durlikmj@amwaw.edu.pl

 603. prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
dziedzina: neonatologia
woj. mazowieckie
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
II Klinika AM
ul. Karowa 2
00-315 Warszawa
tel. (022) 826-00-51 w. 167
mariak@szpitalkarowa.pl

 604. lek. Zofia Kucharska
dziedzina: neonatologia
woj. opolskie
Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem
ul. Ozimska 20
45-057 Opole
tel. (077) 454-54-01

 605. dr med. Marta Szymankiewicz
dziedzina: neonatologia
woj. lubuskie
Katedra i Klinika Neonatologii
ul. Polna 33
60-535 Poznań
tel. (061) 841-92-41

 606. dr med. Ewa Homa
dziedzina: neonatologia
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 607. dr hab. med. Beata Czeszyńska
dziedzina: neonatologia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Neonatologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 48-76-051 w. 251

 608. dr med. Henryka Sawulicka-Oleszczuk
dziedzina: neonatologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży AM
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
tel. (081) 532-03-28, 532-66-12

 609. dr med. Alina Bielawska-Sowa
dziedzina: neonatologia
woj. pomorskie
Szpital Specjalistyczny
Al. Jana Pawła II
80-467 Gdańsk
tel. (058) 346-70-99

 610. dr med. Piotr Korbal
dziedzina: neonatologia
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela
Oddział Noworodków, Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodków
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 371-16-00 wew. 228, 227, fax (052) 375-34-72
ppkorbal@jahoo.com

 611. dr hab. med. Andrzej Piotrowski
dziedzina: neonatologia
woj. łódzkie
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Szpital Kliniczny nr 4
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. (042) 656-77-86, fax 656-76-25

 612. dr med. Małgorzata Czyżewska
dziedzina: neonatologia
woj. dolnośląskie
Klinika Neonatologii AM
ul. Dyrekcyjna 5/7
50-528 Wrocław
tel./fax (071) 367-36-26
malwro@poczta.onet.pl

 613. dr hab. med. Janusz Świetliński
dziedzina: neonatologia
woj. śląskie
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Katedry Pediatrii ŚAM
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel. (032) 207-15-00

 614. lek. Stanisława Teresa Urbanek
dziedzina: neonatologia
woj. świętokrzyskie
Specjalistyczny Szpital Położniczo-Ginekologiczny i Noworodków
ul. Prosta 30
25-371 Kielce
tel. (041) 361-86-22, fax 36-874-24

 615. dr hab. med. Marek Szczepański
dziedzina: neonatologia
woj. podlaskie
Klinika Neonatologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-84-98
szczepma@cksr.ac.bialystok.pl

 616. lek. Mieczysława Gryglicka
dziedzina: neonatologia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-65-30

 617. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
dziedzina: neonatologia
woj. małopolskie
Klinika Neonatologii CM UJ
ul. Kopernika 23
31-501 Kraków
tel. (012) 424-85-55
ryszard@lauterbach.pl

 618. prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski
dziedzina: neonatologia
woj. wielkopolskie
Katedra Neonatologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego SP ZOZ
ul. Polna 33
60-535 Poznań
tel. (061) 841-92-70, fax 841-94-11

 619. dr med. Stefan Kopczyński
dziedzina: neurochirurgia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
Oddział Neurochirurgii
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
tel. (055) 23-46-211

 620. prof. dr hab. n. med. Zenon Mariak
dziedzina: neurochirurgia
woj. podlaskie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Klinika Neurochirurgii
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel. (85) 746-82-21, fax (85) 746-86-26

 621. dr med. Zbigniew Słomkowski
dziedzina: neurochirurgia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 368-45-39, 367-12-72, fax 34-506-23

 622. lek. Krzysztof Czerwiński
dziedzina: neurochirurgia
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-07-20

 623. prof. dr hab. med. Henryk Majchrzak
dziedzina: neurochirurgia
woj. śląskie
Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii ŚAM
Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
tel. (032) 368-20-24

 624. prof. dr hab. med. Stanisław Nowak
dziedzina: neurochirurgia
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Neurochirurgii
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 867-44-26, 867-44-25

 625. prof. dr hab. med. Włodzimierz Jarmundowicz
dziedzina: neurochirurgia
woj. dolnośląskie
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny - Centrum Medycyny Ratunkowej
Katedra i Klinika Neurologii
ul. Traugutta 118
50-420 Wrocław
tel. (071) 789-02-58, fax 343-67-47
jarmund@wp.pl

 626. prof. dr hab. med. Marek Zawirski
dziedzina: neurochirurgia
woj. łódzkie
Klinika Neurochirurgii
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-12-55, fax 678-11-76

 627. dr hab. med. Marek Moskała
dziedzina: neurochirurgia
woj. małopolskie
Oddział Kliniczny Kliniki Neurotraumatologii CMUJ
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel. 012 424 86 48, fax 012 421 39 76
marekmoskala@world.pl

 628. dr n. med. Andrzej Swincow
dziedzina: neurochirurgia
woj. kujawsko-pomorskie
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 36-55-505, fax (052) 36-55-774

 629. prof. dr hab. med. Tomasz Trojanowski
dziedzina: neurochirurgia
woj. lubelskie
Klinika Neurochirurgii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin
tel. (081) 724-41-76, tel./fax 742-59-04

 630. doc. dr hab. med. Wojciech Kloc
dziedzina: neurochirurgia
woj. pomorskie
Klinika Neurochirurgii Szpital Gdański Sp. z o.o.
Zespół Klinik Specjalistycznych
ul. Powstańców Warszawskich 1-2
80-211 Gdańsk
tel. (058) 300-94-60, 300-94-55, fax 300-94-50, kom. 0603 571-888

 631. prof. dr hab. med. Ireneusz Kojder
dziedzina: neurochirurgia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Neurochirurgii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 48-70-596

 632. dr med. Jan Flakiewicz
dziedzina: neurochirurgia
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 633. lek. Marian Wójcik
dziedzina: neurochirurgia
woj. lubuskie
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Neurochirurgii
ul. J. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 733-13-66

 634. dr hab. med. Marek Pastuszko
dziedzina: neurochirurgia
woj. mazowieckie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ordynator Oddziału Neurochirurgii
ul. Aleksandrowicza 5
26-600 Radom
tel. (048) 361-49-70
mpast@wss.com.pl

 635. prof. dr. hab. n. med. Adam Stępień
dziedzina: neurologia
woj. mazowieckie
Kierownika Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. (022) 681 64 46
astepien@wim.mil.pl

 636. dr med. Krystyna Rusin-Ziemiakowicz
dziedzina: neurologia
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 637. prof. dr hab. med. Przemysław Nowacki
dziedzina: neurologia
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Klinika Neurologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 48-77-111

 638. dr med. Walenty Nyka
dziedzina: neurologia
woj. pomorskie
Klinika Neurologii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-23-00

 639. prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak
dziedzina: neurologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Neurologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-54-20, fax. 742-55-34

 640. dr hab.med. Barbara Książkiewicz
dziedzina: neurologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Neurologii AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-40-32, tel. 603 363-088

 641. dr hab. med. Andrzej Szczudlik
dziedzina: neurologia
woj. małopolskie
Instytut Neurologii CM UJ
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel. (012) 424-86-00
Szczudlik@neuro.cm-uj.krakow.pl

 642. prof. dr hab. med. Andrzej Klimek
dziedzina: neurologia
woj. łódzkie
Oddział Neurologii
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. (042) 689-53-60, fax 689-53-62

 643. dr med. Bogusław Paradowski
dziedzina: neurologia
woj. dolnośląskie
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny - Centrum Medycyny Ratunkowej
Klinika Neurologii
ul. Traugutta 118
50-420 Wrocław
tel. (071) 789-03-54, fax 342-49-19
profrpa@neurol.am.wroc.pl

 644. dr hab. med. Wojciech Kozubski
dziedzina: neurologia
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Neurologii
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 867-98-87, 869-15-35, fax 869-16-97

 645. dr hab. med. Zofia Kazibutowska-Zarańska
dziedzina: neurologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Neurologii ŚAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (032) 202-95-92

 646. dr med. Wiesław Bury
dziedzina: neurologia
woj. opolskie
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole
tel. (077) 541-41-50

 647. dr hab. med. Stanisław Nowak
dziedzina: neurologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej
ul. Grunwaldzka 47
25-736 Kielce
tel. (041) 345-02-10, fax 34-518-47

 648. dr hab. med. Wiesław Drozdowski
dziedzina: neurologia
woj. podlaskie
Klinika Neurologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-83-26

 649. dr med. Andrzej Tutaj
dziedzina: neurologia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Neurologii
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-62-13

 650. dr hab. med. Marek Kaciński
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. małopolskie
Klinika Neurologii Dziecięcej
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
ul. Wielicka 265
Kraków
tel. (012) 658-18-70, 658-20-11 - centrala
neupedkr@kki.net.pl

 651. lek. Elżbieta Łobodzińska-Młynarczyk
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Oddział Neurologii Dziecięcej
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 539-33-61

 652. prof. dr hab. med. Wociech Służewski
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. wielkopolskie
Instytut Pediatrii AM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 849-13-62, 849-15-94, fax 848-33-62

 653. dr med. Ewa Emich-Widera
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. śląskie
Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Katedry Pediatrii ŚAM
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel. (032) 207-16-00

 654. dr med. Barbara Ujma-Czapska
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. dolnośląskie
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
Oddział Neurologii Dziecięcej
ul. Traugutta 116
50-417 Wrocław
tel./fax (071) 342-70-21

 655. dr hab. med. Janusz Wendorff
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. łódzkie
Klinika Neurologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. (042) 271-20-80, fax 271-14-12

 656. dr med. Grażyna Sergot-Martynowska
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Szpital Dziecięcy
Oddział Neurologii Dziecięcej
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel. (052) 32-67-173, fax 32-62-101

 657. dr med. Mirosław Jasiński
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. lubelskie
Dzicięcy Szpital Kliniczny
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel. (081) 718-54-81, fax 741-07-00

 658. prof. dr hab. med. Ewa Dilling-Ostrowska
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. pomorskie
Klinika Neurologii Rozwojowej AMG
ul. Dębinki 7
80-210 Gdańsk
tel. (058) 349-23-90

 659. dr med. Grażyna Hnatyszyn
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. zachodniopomorskie
Klinika Neonatologii PAM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 425-33-27 (29)

 660. prof. dr hab. Wojciech Sobaniec
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. podlaskie
Klinika Neurologii Dziecięcej SD DSK AM
ul. Waszyngtona 17
15-950 Białystok
tel. (085) 74-50-811, 74-50-812

 661. lek. Stanisława Wątróbska
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 662. lek. med. Mariusz Wierzbicki
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. opolskie
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole
tel. (077) 541-41-30

 663. dr. n. med. Tomasz Kmieć
dziedzina: neurologia dziecięca
woj. mazowieckie
Zastępca Kierownika Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (022) 815-74-04, fax 815-74-02
neurologia@czd.pl
http://www.czd.pl/index1.php?id=206

 664. doc. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
dziedzina: neuropatologia
woj. mazowieckie
Zakład Neuropatologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Warszawa
tel. +48 (22) 45 82 646 lub 715
bobrow@ipin.edu.pl
http://www.ipin.edu.pl/wordpress/kliniki/

 665. prof. dr hab. med. Danuta Karczewicz
dziedzina: okulistyka
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Klinika Okulistyki
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 48-22-24 (21) w. 165

 666. dr hab. n. med Iwona Grabska-Liberek
dziedzina: okulistyka
woj. mazowieckie
Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
Klinika Okulistyki
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
tel. (022) 5841185, 6297109, fax 6297109
kl.okulistyki@szpitalorlowskiego.pl

 667. lek. Tamara Krygowska
dziedzina: okulistyka
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-60-00

 668. dr hab. med. Ewa Tokarz-Sawińska
dziedzina: okulistyka
woj. lubuskie
I Klinika Okulistyki PAM
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 482-24-31

 669. prof. dr hab. med. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
dziedzina: okulistyka
woj. pomorskie
Klinika Chorób Oczu AMG
ul. Dębinki 7
80-210 Gdańsk
tel. (058) 349-23-70

 670. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
dziedzina: okulistyka
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Klinika Chorób Oczu
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-45-28, tel./fax (052) 585-40-33
kikchoczu@cm.umk.pl

 671. prof. Tomasz Żarnowski
dziedzina: okulistyka
woj. lubelskie
kierowniki Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Lublin
http://www.am.lublin.pl/index.php?i=134

 672. prof. dr hab. Alina Górniak-Bednarz
dziedzina: okulistyka
woj. małopolskie
Wojewódzki Szpital Okulistyczny
ul. Dożynkowa 61
31-234 Kraków
tel. 012 415 64 44, wew. 219
a.gorniakbednarz@onet.eu

 673. prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
dziedzina: okulistyka
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Okulistyki
ul. Chałubińskiego 2a
50-368 Wrocław
tel. (071) 784 24 27, fax (071) 784 15 83
misiuk55@wp.pl

 674. dr hab. med. Wojciech Omulecki
dziedzina: okulistyka
woj. łódzkie
Katedra i Klinika Chorób Oczu
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
93-513 Łódź
tel./fax (042) 678-61-38, fax 678-11-76

 675. dr hab. med. Wanda Romaniuk
dziedzina: okulistyka
woj. śląskie
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Oczu ŚAM
Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
tel. (032) 368-20-28

 676. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold
dziedzina: okulistyka
woj. wielkopolskie
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. (061) 852-10-21 w. 284, fax 852-76-19

 677. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
dziedzina: okulistyka
woj. podlaskie
Klinika Okulistyki SPSK AM
ul. Waszyngtona 17
Białystok
tel. (085) 742-40-31, 745-08-58
lazarala@amb.edu.pl

 678. dr hab. med. Lesław Krwawicz
dziedzina: okulistyka
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 345-10-08, 367-14-40, fax 34-506-23

 679. lek. Maria Bober-Paluch
dziedzina: okulistyka
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-06-72

 680. dr med. Maria Dowgird
dziedzina: okulistyka
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Okulistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-64-24

 681. lek. Wanda Badowska
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Oddział Hematologii
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 539-32-21

 682. dr hab. med. Jacek Wachowiak
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. wielkopolskie
Instytut Pediatrii
Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 849-14-70, 849-14-47, fax 847-43-56

 683. dr hab. med. Walentyna Balwierz
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. małopolskie
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel./fax (012) 658-02-61

 684. dr hab. med. Maryna Krawczuk-Rybak
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. podlaskie
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM SP
ul. Waszyngtona 17
Białystok
tel. (085) 745-08-46
rybak@amb.ac.bialystok.pl

 685. prof. dr hab. med. Danuta Sońta-Jakimczyk
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. śląskie
Katedra i Klinika Hematologii Dziecięcej i Hemioterapii ŚAM
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze
tel. (032) 273-60-75

 686. dr med. Beata Zalewska-Szewczyk
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. łódzkie
Klinika Chorób Dzieci AM
Szpital Kliniczny nr 4
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. (042) 656-50-50, fax 656-18-74

 687. prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-40-00, fax (052) 585-48-67
hematonko@by.home.pl

 688. dr med. Hanna Wiśniewska-Ślusarz
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. lubelskie
Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel. (081) 718-55-20, 718-55-02, fax 747-72-20

 689. prof. dr hab. med. Anna Balcerska
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. pomorskie
Klinika Pediatrii Hematologii Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku,
ul. Dębinki 7
80-343 Gdańsk
tel. (058) 349 28 70, 349 28 80

 690. prof. dr hab. n. med. prof. nadz. Bernarda Kazanowska
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Bujwida 44
50-345 Wrocław
tel. (071) 328-03-33

 691. prof. dr hab. med. Danuta Perek
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. mazowieckie
Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika Onkologii Dziecięcej
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. (022) 815-70-00, 815-17-74
d.perek@czd.pl

 692. dr hab. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
dziedzina: onkologia i hematologia dziecięca
woj. zachodniopomorskie
I Klinka Chorób Dzieci PAM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 425-31-39

 693. dr med. Małgorzata Foszczyńska-Kłoda
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. zachodniopomorskie
Klinika Radioterapii PAM
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin
tel. (091) 433-08-05

 694. prof. dr hab. Jan Walewski
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. mazowieckie
Kierownik w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel./fax 22 644 01 21, 022-546-20-00 (centrala)
http://www.coi.pl/index.php/struktura/kliniki-narzadowe/49-klinika-nowotworow-puca-i-klatki-piersiow

 695. dr med. Andrzej Rozmiarek
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. lubuskie
Szpital Wojewódzki SP ZOZ
Lubuski Ośrodek Onkologii
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel. (068) 325-42-61 w. 587

 696. dr med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. pomorskie
Klinika i Katedra onkologii i Radioterapii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-22-70 fax 349-22-71

 697. dr med. Jerzy Tujakowski
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. kujawsko-pomorskie
Regionalne Centrum Onkologii
Oddział Chemioterapii
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel./fax (052) 374-33-63, tel. 374-33-53

 698. dr med. Elżbieta Starosławska
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. lubelskie
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel. (081) 747-75-11 wew. 130, fax 747-89-11

 699. dr n. med. Krzysztof Krzemieniecki
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. małopolskie
Zakład Chemioterapii Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Śniadeckich 10
30-531 Kraków
tel. 012 424 89 09, 012 424 89 12 (sekretariat), fax 012 424 89 10
kkrzemieniecki@su.krakow.pl

 700. prof. dr hab. med. Anna Płużańska
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. łódzkie
Klinika Chemioterapii Nowotworów
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź
tel. (042) 689-54-30, fax 689-54-32

 701. dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. dolnośląskie
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Oddział Chemioterapii
Pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
tel. (071) 368-93-67, fax 362-59-29
emilia.cisarz@plusnet.pl

 702. dr med. Beata Utracka-Hutka
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. śląskie
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej
Klinika Hematologii
ul. Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. (032) 278-98-46

 703. dr med. Jerzy Załuski
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. wielkopolskie
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-852 Poznań
tel. (061) 854-05-00, fax 852-19-48

 704. dr med. Stanisław Góźdź
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-45-01, fax 34-568-82

 705. prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. podlaskie
Zakład Onkologii AM
ul. Ogrodowa 12
Białystok
tel. (085) 73-20-116
mwojtuk@polbox.com

 706. lek. Kazimierz Drosik
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. opolskie
Wojewódzki Ośrodek Onkologii
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole
tel. (077) 441-60-89

 707. lek. Teresa Dobielińska-Eliszewska
dziedzina: onkologia kliniczna
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-65-35

 708. dr med. Wioletta Kisiel
dziedzina: ortodoncja
woj. łódzkie
Poradnia Ortodontyczna
Samodzielny Szpital Specjalistyczny
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (044) 646-54-36 (37), fax 646-43-42

 709. lek. stom. Jolanta Dąbrowska
dziedzina: ortodoncja
woj. warmińsko-mazurskie
ul. Żołnierska 41 B
10-560 Olsztyn
tel. (089) 533-87-74

 710. dr hab. med. Marta Dyras
dziedzina: ortodoncja
woj. małopolskie
Katedra Ortodoncji CM UJ
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
tel. (012) 632-24-01

 711. lek. med. Izabela Szarmach
dziedzina: ortodoncja
woj. podlaskie
Dziecięcy Szpital Kliniczny AMB
Zakład Ortodoncji
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel. (085) 745-09-63, 745-09-64
orthod@amb.edu.pl

 712. dr med. Barbara Liśniewska-Machorowska
dziedzina: ortodoncja
woj. śląskie
Katedra i Zakład Ortodoncji ŚAM
Pl. Traugutta 2
41-800 Zabrze
tel. (032) 271-38-19

 713. dr med. Janina Szeląg
dziedzina: ortodoncja
woj. dolnośląskie
Katedra i Zakład Ortodoncji AM
ul. Cieszyńskiego 17
50-136 Wrocław
tel./fax (071) 343-10-48, kom. 0693-144-541
szelag@fa.am.wroc.pl

 714. dr med. Anna Mazurkiewicz
dziedzina: ortodoncja
woj. pomorskie

 715. dr med. Anna Rosnowska-Mazurkiewicz
dziedzina: ortodoncja
woj. pomorskie
Zakład Ortodoncji IS AM
Aleja Zwycięstwa 42c
80-210 Gdańsk
tel. (058) 349-21-46

 716. dr med. Izabella Dunin-Wilczyńska
dziedzina: ortodoncja
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej AM
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel./fax (081) 532-76-46

 717. dr med. Danuta Górniak
dziedzina: ortodoncja
woj. lubuskie
Katedra i Zakład Ortodoncji PSK Nr 2
Al. Powstańców Wlkp. 72
Szczecin
tel. (091) 466-17-03

 718. lek. stom. Justyna Grzybowska-Substelna
dziedzina: ortodoncja
woj. opolskie
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Ozimska 4
45-057 Opole
tel. (077) 441-83-40

 719. dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk
dziedzina: ortodoncja
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii
Zakład Ortodoncji
ul. Nowogrodzka 59
02-005 Warszawa
tel. (022) 5021031, 5021032, fax 5022146
ortodoncja@wum.edu.pl

 720. dr med. Edyta Tokarska
dziedzina: ortodoncja
woj. podkarpackie
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej AM
ul. Karmelicka 7
Lublin
tel. (081) 532-76-46

 721. dr med. Mateusz Kurzawski
dziedzina: ortodoncja
woj. wielkopolskie
Specjalista Ortodonta
ul. Naramowicka 203M/106
61-611 Poznań
tel. (061) 822-08-77

 722. dr med. Danuta Górniak
dziedzina: ortodoncja
woj. zachodniopomorskie
PAM Zakład Ortodoncji
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-17-02, fax 466-17-03

 723. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 32 36 (37), kom. 602 480 960
bohatyrewicz@orthopedics.pl

 724. dr hab. med. Jarosław Deszczyński
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. mazowieckie
Wojewódzki Szpital Bródnowski
II Wydział Lekarski AM
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
tel. (022) 811-70-11, 811-57-55
ortopedia@poczta.fm

 725. dr hab. med. Sławomir Snela
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 726. prof. dr hab. med. Stanisław Mazurkiewicz
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. pomorskie
Klinika I Katedra Ortopedii i Traumatologii AM
ul. Nowe Ogrody 1/6
80-803 Gdańsk
tel. (058) 302-18-64

 727. dr hab. med. Tomasz Mazurkiewicz
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 742-53-17

 728. dr med. Waldemar Weiss
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. kujawsko-pomorskie
SP Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela
Oddział Ortopedii i Traumatologii
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 371-16-00 wew. 588, 371-26-40, fax 371-26-34

 729. dr med. Julian Dutka
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. małopolskie
Oddział Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego
Os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
tel. 012 644 47 58, fax 012 644 76 54
jdorttra@interia.pl

 730. prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. dolnośląskie
Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza Radeckiego
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel./fax (071) 734-32-00
ortop.@am.wroc.pl

 731. prof. dr hab. med. Marek Synder
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. łódzkie
Klinika Ortopedii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Z. Radlińskiego
ul. Drewnowska 75
91-002 Łódź
tel./fax (042) 654-02-43

 732. dr hab. med. Damian Kusz
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. śląskie
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ŚAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (032) 202-99-32

 733. lek. Rafał Swaton
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. opolskie
Szpital Wojewódzki
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 443-34-05

 734. prof. dr hab. med. Jan Skowroński
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. podlaskie
Klinika Ortopedii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-86-23
ortopamb@o2.pl

 735. lek. Leszek Siuda
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 367-12-51, fax 34-506-23

 736. dr hab. med. Małgorzata Wierusz-Kozłowska
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. wielkopolskie
Klinika Ortopedii AM
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań
tel. (061) 831-01-64, fax 831-01-63

 737. dr med. Krzysztof Bladowski
dziedzina: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
woj. warmińsko-mazurskie
Miejski Szpital Zespolony
Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
tel. (089) 532-62-15

 738. dr med. Bogdan Kibiłda
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-64-63

 739. prof. dr hab. med. Aleksandra Kruk-Zagajewska
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii
Samodzielny Punliczny Szpital Kliniczny Nr 2
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 869-12-57, 869-11-00, fax 869-16-90

 740. dr hab. med. Stanisław Bień
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-43-20, fax 34-568-82

 741. prof. dr hab. med. Elżbieta Hassman-Poznańska
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. podlaskie
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej SP DSK AM
ul. Waszyngtona 17
Białystok
tel. (085) 745-08-32

 742. dr med. Jerzy Jakubiszyn
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-06-80

 743. prof. dr hab. med. Grzegorz Namysłowski
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. śląskie
Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii ŚAM
ul. Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze
tel. (032) 271-64-71

 744. prof. dr hab. med. Tomasz Durko
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. łódzkie
Klinika Otolaryngologii
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel./fax (042) 678-61-38, fax 678-11-76

 745. prof. dr hab. n. med. Tomasz Kręcicki
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. dolnośląskie
Akademicki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi AM
ul. Borowska 513
50-368 Wrocław
tel. (071) 734-37-00
krecicki@orl.am.wroc.pl

 746. dr hab. med. Jacek Składzień
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. małopolskie
Klinika Otolaryngologii CM UJ
ul. Śniadeckich 2
31-531 Kraków
tel. (012) 424-79-00
orlkrakow@su.krakow.pl

 747. prof. dr hab. med. Stanisław Betlejewski
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Otolaryngologii AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-40-35, tel. 585-40-00

 748. prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. lubelskie
Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Lublinie
Lublin
81 72 44 751
http://www.spsk4.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=22

 749. prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. pomorskie
Klinika Chorób Nosa Gardła i Krtani AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-23-80

 750. dr med. Krzysztof Szuber
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-026 Rzeszów
tel. (017) 866-60-00

 751. lek. Witold Dutkiewicz
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. lubuskie
Szpital Wojewódzki SP ZOZ
Oddział Laryngologii
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel. (068) 325-42-61 w. 226

 752. prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Otolaryngologii
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (022) 5992521, fax 5992523
kazimierz.niemczyk@wum.edu.pl

 753. dr n. med. Ewa Jaworowska
dziedzina: otorynolaryngologia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
Szczecin
tel. (091) 425 32 77 (sekret.), fax (091) 425 30 01

 754. Leszek Grzywna
dziedzina: otorynolaryngologia dziecięca
woj. lubelskie
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie
Lublin
tel. (081) 71 85 581
http://www.dsk.lublin.pl/index.php?id=76

 755. dr n. med. Adam Piziewicz
dziedzina: otorynolaryngologia dziecięca
woj. kujawsko-pomorskie
Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel. (052) 326-21-11, tel. komórkowy 0602-673-096
otoadam@wp.pl

 756. dr n. med. Andrzej Łakota
dziedzina: otorynolaryngologia dziecięca
woj. dolnośląskie
SP ZOZ Szpital "Latawiec"
Oddział Laryngologiczny
ul. Leśna 27/29
58-100 Świdnica
tel. (074) 851-71-00

 757. prof. dr hab. med. Wenancjusz Domagała
dziedzina: patomorfologia
woj. zachodniopomorskie
Zakład Patomorfologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 48-70-032

 758. dr med. Jadwiga Małdyk
dziedzina: patomorfologia
woj. mazowieckie
Zakład Patomorfologii Pediatrii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Marszałkowska 24
00-828 Warszawa
tel./fax (022) 629-10-40
jagusiamaldyk@wp.pl

 759. prof. dr hab. med. Jan Bręborowicz
dziedzina: patomorfologia
woj. wielkopolskie
Katedra Onkologii AM
ul. Łąkowa 1/2
61-848 Poznań
tel. (061) 851-87-94, 852-74-11

 760. dr n. med. Ewa Kaznowska
dziedzina: patomorfologia
woj. podkarpackie
Zakład Patomorfologii Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Zakład Patomorfologii Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie.
ul. Rycerska 2
35-241 Rzeszów
tel. (017) 86-114-21 wew. 343, 344, fax (017) 86-114-29, (017) 86-114-21 wew. 373
http://www.szgichp.pl/index.php?url=pato

 761. dr med. Leonard Pikiel
dziedzina: patomorfologia
woj. pomorskie
Szpital Specjalistyczny Św. W. Alberta
ul. Jana Pawła II 50
80-467 Gdańsk
tel. (058) 556-45-15 w. 678

 762. prof. dr hab. med. Elżbieta Korobowicz
dziedzina: patomorfologia
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Patomorfologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 740-58-54, fax 740-58-53

 763. dr hab. med. Andrzej Marszałek, prof. UMK
dziedzina: patomorfologia
woj. kujawsko-pomorskie
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-42-00, fax (052) 585-40-49, tel. kom. 0502-53-44-65
amars@cm.umk.pl

 764. prof. dr hab. med. Romana Tomaszewska
dziedzina: patomorfologia
woj. małopolskie
Katedra Patomorfologii CMUJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
tel. 012 421 15 64 fax 012 411 97 25
romatom@mp.pl

 765. dr med. Andrzej Wojnar
dziedzina: patomorfologia
woj. dolnośląskie
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Zakład Patomorfologii
Pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
tel. (071) 361-90-41wew. 369, 370, fax 361-55-61

 766. prof. dr hab. med. Wielisław Papierz
dziedzina: patomorfologia
woj. łódzkie
Zakład Patomorfologii
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Czechosłowadzka 8/10
92-216 Łódź
tel. (042) 675-76-24, fax 679-01-91

 767. dr med. Andrzej Gabriel
dziedzina: patomorfologia
woj. śląskie
Katedra i Zakład Patomorfologii ŚAM
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze
tel. (032) 271-49-94

 768. dr med. Zbigniew Szudrowicz
dziedzina: patomorfologia
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-08-40

 769. prof. dr hab. med. Marian Sulik
dziedzina: patomorfologia
woj. podlaskie
Zakład Anatomii Patologicznej AM
ul. Waszyngtona 13
Białystok
tel. (085) 742-02-80, 742-63-46
sulik@amb.edu.pl

 770. dr hab. med. Jacek Sygut
dziedzina: patomorfologia
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-43-20, fax 34-568-82

 771. dr hab. Lech Zimnoch
dziedzina: patomorfologia
woj. warmińsko-mazurskie
Katedra i Zakład Patomorfologii AM
Białystok
tel. (085) 742-60-21 w. 144, 125

 772. dr med. Ewa Szwałkiewicz-Warowicka
dziedzina: pediatria
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 539-33-50

 773. dr hab. med. Jacek Wysocki
dziedzina: pediatria
woj. wielkopolskie
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
tel. (061) 847-74-58, fax 847-74-91

 774. dr med. Marian Patrzałek
dziedzina: pediatria
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Langiewicza 2
25-381 Kielce
tel. (041) 361-55-25 w. 264, fax 36-157-66

 775. dr med. Teresa Szymczyk
dziedzina: pediatria
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-07-80

 776. prof. dr hab. med. Antoni Dyduch
dziedzina: pediatria
woj. śląskie
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Wieku Dziecięcego ŚAM
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze
tel. (032) 271-87-01

 777. prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski
dziedzina: pediatria
woj. podlaskie
III Klinika Chorób Dzieci
ul. Waszyngtona 17
Białystok
(085) 745-07-10, 742-22-71
mgkaczm@amb.edu.pl

 778. prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk
dziedzina: pediatria
woj. łódzkie
Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel./fax (042) 650-85-55, fax 656-75-19

 779. dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
dziedzina: pediatria
woj. dolnośląskie
DCP im. J. Korczaka
Oddź. Immunologii Dziecięcej
Klinika Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu
al. Kasprowicza 64/66
51-137 Wrocław
tel. (071) 323-64-50
alusz 1@poczta.onet.pl

 780. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
dziedzina: pediatria
woj. małopolskie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 012 657 37 13, 012 657 40 12, fax 012 658-12-18
fkrzy@mp.pl

 781. prof. dr hab. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
dziedzina: pediatria
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 585-48-50, fax 585-40-86
klped@logonet.com.pl

 782. prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk
dziedzina: pediatria
woj. lubelskie
III Katedra Pediatrii
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii AM
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel. (081) 718-54-40, fax 741-07-00

 783. prof. dr hab. med. Maria Korzon
dziedzina: pediatria
woj. pomorskie
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii AMG
ul. Nowe Ogrody 1/6
80-803 Gdańsk
tel. (058) 302-25-91

 784. dr med. Józef Rusin
dziedzina: pediatria
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 785. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
dziedzina: pediatria
woj. mazowieckie
Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki, Klinika Pediatrii CMKP, Kliniczny Oddział Pediatryczny
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel. (22) 56-90-270, faks (22) 864-11-67
klinikapediatrii@cmkp.edu.pl
http://www.pediatria.waw.pl/

 786. doc. med. Mieczysław Walczak
dziedzina: pediatria
woj. zachodniopomorskie
II Klinika Chorób Dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (91) 425-31-66

 787. prof. dr hab. med. Jadwiga Banach
dziedzina: periodontologia
woj. zachodniopomorskie
Zakład Periodontologii
al. Powstańców Wielkopolskich 72 Blok B
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-17-44

 788. dr med. Maciej Nowak
dziedzina: periodontologia
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. centr. 22 57 20 913
http://www.wum.edu.pl/

 789. lek. stom. Ewa Maliszewska-Bukowińska
dziedzina: periodontologia
woj. opolskie
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
ul. 11-Listopada 1d/7-8
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. (077) 483-28-65

 790. prof. dr hab. med. Jolanta Wysokińska-Miszczuk
dziedzina: periodontologia
woj. lubelskie
Zakład Periodontologii AM
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel. (081) 532-10-64, fax 532-34-10

 791. dr med. Zdzisława Sawkiewicz
dziedzina: periodontologia
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Zapolskiej 18
85-149 Bydgoszcz
tel. (052) 340-49-62

 792. dr hab. Tomasz Konopka
dziedzina: periodontologia
woj. dolnośląskie
Katedra i Zakład Periodontologii AM
ul. Kuźnicza 43/45
50-138 Wrocław
tel./fax (071) 342-42-16, kom. 609-546-060
para-dont@stom.am.wroc.pl

 793. prof. dr hab. med. Jadwiga Sadlak-Nowicka
dziedzina: periodontologia
woj. pomorskie

 794. dr med. Beata Wierucka-Młynarczyk
dziedzina: periodontologia
woj. śląskie
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚAM
Pl. Akademicki 17
41-902 Bytom
tel. (032) 282-78-40

 795. dr med. Anna Kurhańska-Flisykowska
dziedzina: periodontologia
woj. wielkopolskie
Zakład Stomatologii Zachowawczej AM
ul. Święcickiego 4
60-781 Poznań
tel. (061) 865-87-31, 869-91-81

 796. lek. stom. Witold Jurczyński
dziedzina: periodontologia
woj. małopolskie
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej CM UJ
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
tel. (012) 632-80-66

 797. lek. stom. Anna Lella
dziedzina: periodontologia
woj. warmińsko-mazurskie
ul. Rybaki 40
10-150 Olsztyn
tel. 602 51-45-15

 798. mgr Aleksandra Kopińska
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. wielkopolskie
Departament Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
ul. Piekary 17
60-968 Poznań
tel. (061) 855-15-81, fax 855-15-81 w. 253

 799. mgr Ewa Kupcewicz
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. warmińsko-mazurskie
103 Szpital Wojskowy z Przychodnią
ul. Warszawska 30
Olsztyn

 800. Ewa Sychniak-Kozłowska
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. łódzkie
Naczelna pielęgniarka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Barlickiego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. 42 677 69 50 (60, 70, 80)
http://www.barlicki.pl/kontakt.html

 801. dr hab. Maria Kózka
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. małopolskie
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa CM UJ
ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel. (012) 429-48-72, fax 012 429 48 72
makozka@cm-uj.krakow.pl

 802. mgr Maria Brzezińska
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. śląskie
Okręgowa Izba Pielęgniarska
ul. Francuska 16
40-027 Katowice
tel. (032) 209-04-15

 803. mgr plg. Anna Kulikowska
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. podlaskie
SP ZOZ Woj. Szp. Zesp.
ul. Skłodowskiej-Curie 26
Białystok
tel. (085) 748-81-00, 748-85-06

 804. mgr Aleksandra Gaworska
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. pomorskie
Szpital Specjalistyczny
ul. Piechowskiego 6
83-400 Kościerzyna
tel. (058) 686-03-43

 805. mgr Jolanta Kolasińska
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. dolnośląskie
Akademia Medyczna Wydział Zdrowia Publicznego
ul. Bartla 5
51-618 Wrocław

 806. dr hab. med. Anna Ksykiewicz-Dorota
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
Wydział Pielęgniarstwa i Nauki o Zdrowiu AM
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
tel. (081) 532-27-11, fax 532-72-21

 807. mgr Alicja Nowak
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. podkarpackie
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. Oddział w Tarnobrzegu
ul. Skalna Góra 12/52
39-400 Tarnobrzeg
tel. (015) 823-23-23

 808. mgr Katarzyna Szalczyńska-Naumowicz
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. lubuskie
ul. Popławskiego 12/12
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax (095) 732-04-66
kszalczy@poczta.onet.pl

 809. mgr Irena Choma
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
26-110 Skarżysko Kamienna
tel. (041) 25-314-43 w. 202, fax 25-329-44

 810. mgr Stanisława Domaradzka-Kochanek
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. opolskie
Szpital Wojewódzki
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 443-31-12

 811. mgr Agnieszka Bukowska
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. mazowieckie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Wojska Polskiego 51
06-400 Ciechanów
tel. (023) 672 22 13, fax (023) 672 22 13
agnieszkabukowska2@o2.pl

 812. mgr Wiesława Miller
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. zachodniopomorskie
Szpital wojewódzki im. M. Kopernika
ul. T. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
tel. (094) 348-82-00, fax 348-82-99

 813. dr med. Maria Szewczyk
dziedzina: pielęgniarstwo
woj. kujawsko-pomorskie
Klinika i Katedra Chirurgii Ogólnej AM
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 371-16-00 w. 256, fax (052) 371-57-82

 814. mgr Ewa Kurleto-Kalitowska
dziedzina: pielęgniarstwo anestezjologiczne
woj. małopolskie
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. 012 430 52 66 fax 012 430 52 03
gavagaj@op.pl

 815. mgr Paweł Witt
dziedzina: pielęgniarstwo anestezjologiczne
woj. mazowieckie
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Warszawa
tel. 22 52 27 441
http://www.litewska.edu.pl/szpital/anestezjologia.html

 816. Elżbieta Czapska
dziedzina: pielęgniarstwo epidemiologiczne
woj. mazowieckie
Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim
Maków Mazowiecki
http://www.szpital-makow.pl/

 817. mgr Urszula Żmijewska
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. dolnośląskie
Szpital Specjalistyczny im.T. Falkiewicza
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław
tel. 071/342-86-31 w. 344

 818. dr med. Grażyna Iwanowicz-Palus
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. lubelskie
Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie
ul. Staszica 16 B
20-081 Lublin
tel. (081) 534-98-24, 532-03-39, fax 532-94-26

 819. mgr Anna Komaszyńska
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. mazowieckie
Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie SPZOZ
ul. Żelazna 90
01-004 Warszawa
tel. (022) 5369494, fax 8382452
1anna@gazeta.pl

 820. mgr Dorota Ćwiek
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. zachodniopomorskie
Zespół Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych
Pl. Orła Białego 1
75-562 Szczecin
tel. (091) 812-76-14

 821. mgr Bożena Kulesza-Brończyk
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. podlaskie
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego AM w Białymstoku
ul. Warszawska 15
15-950 Białystok
tel. (085) 74-88-800

 822. mgr Teresa Gwizdak
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 823. Małgorzata Dylewska
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. świętokrzyskie
Szpital Miejski św. Aleksandra
ul. Kościuszki 25
25-316 Kielce
tel. (041) 34-410-31, fax 36-820-30

 824. mgr Bożena Osełkowska
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. warmińsko-mazurskie
Grupowa Praktyka Położnych Środowiskowo-Rodzinnych
ul. Wańkowicza 5
Olsztyn
tel. (089) 542-40-62

 825. mgr Maria Majcherek
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. wielkopolskie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turku
ul. Poduchowne 1
62-700 Turek
tel. (063) 278-45-50

 826. dr Barbara Prażmowska
dziedzina: pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze
woj. małopolskie
Instytut Pielęgniarstwa CM UJ
ul. Zamoyskiego 58
31-501 Kraków
tel./fax 012 656 37 27
bpbarbara@interia.pl

 827. mgr Marzena Pyk
dziedzina: pielęgniarstwo onkologiczne
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-42-04, fax 34-568-82

 828. mgr Barbara Włodarczyk
dziedzina: pielęgniarstwo onkologiczne
woj. mazowieckie
Naczelna pielęgniarka w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Indiry Gandhi 14
00-957 Warszawa
022 34 96 242
barbaraw@ihit.waw.pl

 829. mgr Zenona Radwańska
dziedzina: pielęgniarstwo onkologiczne
woj. podkarpackie
Naczelna Pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
Brzozów
tel. (013) 430 95 00 (informacja), 430 96 59 - Dyżurka Pielęgniarek
http://www.szpital-brzozow.pl/

 830. mgr Teresa Pych
dziedzina: pielęgniarstwo pediatryczne
woj. mazowieckie
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (022) 8157714, fax (022) 8151513
t.pych@czd.pl

 831. mgr Dorota Milecka
dziedzina: pielęgniarstwo pediatryczne
woj. dolnośląskie
Akademicki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. (071) 733-11-95

 832. mgr Dorota Tekiela
dziedzina: pielęgniarstwo pediatryczne
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Langiewicza 2
25-381 Kielce
tel. (041) 361-55-25, fax 36-157-66

 833. dr n. przyrod. Krystyna Bernat
dziedzina: pielęgniarstwo pediatryczne
woj. lubelskie
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel. (081) 71-85-375, fax 74-04-550, 74-10-700

 834. mgr Beata Wójcik
dziedzina: pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych
woj. lubelskie
Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Lublinie
ul. Kruczkowskiego 21
20-468 Lublin
tel. (081) 760-42-11, 760-41-80

 835. mgr Bożena Chmielewska
dziedzina: pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych
woj. świętokrzyskie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kielecka 1
28-110 Chmielnik
tel. (041) 354-21-36, fax 35-430-23

 836. mgr Lilia Kimber-Dziwisz
dziedzina: pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych
woj. mazowieckie
Zakład Opieki Długoterminowej
Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
tel. (048) 3615544, fax (048) 3615544
zport@poczta.onet.pl

 837. mgr Urszula Kaźmierczak
dziedzina: pielęgniarstwo ratunkowe
woj. podlaskie
Białystok

 838. Małgorzata Niewczas
dziedzina: pielęgniarstwo ratunkowe
woj. mazowieckie
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
Płock

 839. Beata Szkudlarek
dziedzina: pielęgniarstwo ratunkowe
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
Olsztyn

 840. Barbara Mucha
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. łódzkie
Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej w Bełchatowie
ul. 1 Maja 4
Bełchatów
tel. 604 259 614
vitara@nzozvitara.pl
http://www.nzozvitara.pl/

 841. mgr Ewa Chlebek
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. dolnośląskie
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław
tel. (071) 327-13-09
echlebek@op.pl

 842. mgr Anna Sadkowska
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. mazowieckie
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02-439 Warszawa
tel. (022) 8232130, 8228853, fax (022) 8231219
a.sadkowska@wp.pl

 843. mgr Irena Kurzyna
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. świętokrzyskie
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Południowa 1
26-200 Końskie
tel. (041) 375-31-21, fax 37-291-64

 844. mgr Jolanta Wdowiak
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. zachodniopomorskie
ul. Darłowska 1/4
76-003 Sucha Koszalińska
tel. (094) 317-12-16

 845. mgr Izabela Ćwiertnia
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. małopolskie
Zakład Opieki Pielęgniarsko-Położniczej "Troska" s.c.
al. Pokoju 4
31-548 Kraków
tel. (012) 417- 31-97
iza62@poczta.onet.pl

 846. dr med. Maria Stachowska
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. wielkopolskie
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej "PALIUM"
ul. Słowackiego 43
60-521 Poznań
(061) 843-78-77

 847. mgr Beata Ostrzycka
dziedzina: pielęgniarstwo rodzinne
woj. warmińsko-mazurskie
Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarskiej "Amicus"
ul. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
tel. (089) 526-41-44

 848. prof. dr hab. Marian Szamatowicz
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. podlaskie
Klinika Ginekologii AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
tel. (085) 746-83-47

 849. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. wielkopolskie
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
Pracownia Dydaktyczna
ul. Polan 33
60-535 Poznań
tel. 61 841 96 46 61 841 92 83, fax 61 841 92 04

 850. dr hab. med. Zbigniew Celewicz
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. zachodniopomorskie
Katedra Położnictwa i Ginekologii
Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej PAM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (091) 425-33-06

 851. prof. dr hab. med. Andrzej Skręt
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-026 Rzeszów
tel. (017) 866-60-00

 852. prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
I Klinika Położnictwa i Ginekologii
Pl. Starynkiewicza 1/3
02-015 Warszawa
tel. (022) 5021460, 5021421, fax 5022157
miroslaw.wielgos@wum.edu.pl

 853. prof. dr hab. med. Janusz Emerich
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. pomorskie
II Klinika Położnictwa i Ginekologii AMG
ul. Kliniczna 1 a
80-402 Gdańsk
tel. (058) 349-34-12

 854. prof. dr hab. med. Jan Oleszczuk
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 742-52-35

 855. prof. dr hab. med. Wiesław Szymański
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Wojewódzki Szpital im. J. Biziela
Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych AM
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 371-26-36, fax 372-59-71

 856. prof. dr hab. med. Antoni Basta
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. małopolskie
Katedra Ginekologii i Położnictwa CM UJ
ul. Kopernika 23
Kraków
tel. (012) 424-85-60
basta@gin.cm-uj.krakow.pl

 857. prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. dolnośląskie
II Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii AM
ul. Dyrekcyjna 5/7
50-528 Wrocław
tel. (071) 733-14-00, fax (071) 733-14-09
WL-26.2@am.wroc.pl

 858. prof. dr hab. med. Jacek Suzin
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. łódzkie
Instytut Ginekologii i Położnictwa AM
ul. Wileńska 37
94-029 Łódź
tel. (042) 686-59-68, fax 686-82-09

 859. prof. dr hab. med. Stanisław Lembrych
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. opolskie
Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem
45-057 Opole
tel. (077) 453-61-06

 860. dr hab. med. Józef Starzewski
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 345-10-09, fax 34-506-23

 861. dr hab. med. Anita Olejek
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. śląskie
Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii ŚAM
Szpital Kliniczny nr 9
ul. Batorego 15
41-902 Bytom
tel. (032) 281-71-06, 281-00-21 w. 295
bytomobstgyn@slam.katowice.pl

 862. Jerzy Kozerski
dziedzina: położnictwo i ginekologia
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Ginekologii Operacyjnej i Perinatologii
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-65-63

 863. prof. dr hab. med. Stanisław Suliborski
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. łódzkie
Instytut Stomatologii AM
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel. (042) 678-93-68, fax 678-93-68

 864. lek. stom. Marian Szczepański
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. warmińsko-mazurskie
ul. Piłsudskiego 55a/4
10-577 Olsztyn
tel. (089) 533-58-09

 865. dr hab. med. Bartłomiej W. Loster
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. małopolskie
Zakład Propedeutyki Stomatologicznej i Stomatologii Zintegrowanej
Instytut Stomatologii CMUJ
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
tel. 012 424 54 42, fax 012 424 54 94
bloster@mp.pl

 866. prof. dr hab. med. Antoni Karasiński
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. śląskie
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej ŚAM
Pl. Akademicki 17
41-902 Bytom
tel. (032) 282-79-17

 867. dr med. Maria Gołębiewska
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. podlaskie
Zakład Protetyki Stomatologicznej AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-83-49

 868. doc. dr hab. med. Zdzisław Bereznowski
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
ul. E. Orzeszkowej 18
80-208 Gdańsk
tel. (0-58) 349-21-05

 869. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz prof. nadzw.
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. dolnośląskie
Zakład Inplantologii i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatogn.
ul. Krakowska 26
Wrocław
tel. (071) 784-02-72

 870. lek. stom. Jolanta Kwaśniewska
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Zapolskiej 18
85-149 Bydgoszcz
tel./fax (052) 340-49-62

 871. dr med. Janusz Kleinrok
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel./fax (081) 532-73-62

 872. dr med. Jacek Skowron
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. opolskie
NZOZ DUO-DENT
ul. Dworcowa 1
Czarnowąsy
tel. (077) 469-11-17

 873. lek. stom. Katarzyna Konarska-Stodulska
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Ogrodowa 3
25-024 Kielce
tel. (041) 361-51-22, fax 34-506-23

 874. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii
Katedra Protetyki Stomatologicznej
ul. Nowogrodzka 59 paw. XI a
02-006 Warszawa
tel. (022) 5021886, fax 5022145
emierzw@am.edu.pl

 875. dr med. Małgorzata Paluszkiewicz
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. podkarpackie
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Warzywna
35-310 Rzeszów
tel. (017) 859-44-51

 876. prof. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. wielkopolskie
Uniwersytet Medyczny Centrum Stomatologii Katedra Protetyki Stomatologicznej
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 70 43

 877. dr hab. med. Bogumiła Frączak
dziedzina: protetyka stomatologiczna
woj. zachodniopomorskie
Zakład Protetyki Stomatologicznej PAM
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-17-15 (16,18), fax 466-17-14

 878. prof. dr hab. med. Jan Horodnicki
dziedzina: psychiatria
woj. zachodniopomorskie
Katedra i Klinika Psychiatrii PAM
ul. Broniewskiego 26
71-252 Szczecin
tel. (091) 454-15-07

 879. prof. dr hab. med. Jacek Wciórka
dziedzina: psychiatria
woj. mazowieckie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel. (022) 842-40-34, 642-66-11, fax 842-53-75
wciorka@ipin.edu.pl

 880. prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz
dziedzina: psychiatria
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Psychiatrii AM
ul. Kurpińskiego 19
85-096 Bydgoszcz
tel. (052) 585-40-39, 585-42-60, fax 585-37-66

 881. prof. dr hab. med. Marek Masiak
dziedzina: psychiatria
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Psychiatrii AM
ul. Głuska 1
20-439 Lublin
tel. (081) 744-15-88, fax 745-33-92

 882. dr med. Krzysztof Walczewski
dziedzina: psychiatria
woj. małopolskie
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków
tel. 012 65 24 280, fax 012 65 24 280
Kwalczewski@op.pl

 883. prof. dr hab. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
dziedzina: psychiatria
woj. łódzkie
II Klinika Psychiatrii
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Czechosłowadzka 8/10
92-216 Łódź
tel. (042) 675-73-42, fax 675-74-03

 884. lek. med. Ewa Bartecka-Piłasiewicz
dziedzina: psychiatria
woj. dolnośląskie
Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
tel./fax (071) 77-66-223

 885. lek. Halina Kalinowska
dziedzina: psychiatria
woj. opolskie
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole
tel. (077) 541-41-00

 886. lek. Andrzej Plutecki
dziedzina: psychiatria
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej
ul. Grunwaldzka 47
25-736 Kielce
tel. (041) 345-25-54, fax 34-518-47

 887. dr hab. med. Andrzej Czernikiewicz
dziedzina: psychiatria
woj. podlaskie
Klinika Psychiatrii AM
ul. Brodowicza 1
Choroszcz
(085) 719-39-78, 719-10-91
andrzejczern@poczta.onet.pl

 888. dr hab. med. Irena Krupka-Matuszczyk
dziedzina: psychiatria
woj. śląskie
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (032) 205-92-60

 889. prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski
dziedzina: psychiatria
woj. wielkopolskie
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 847-50-87, 849-15-31, fax 848-03-92

 890. prof. dr hab. med. Zbigniew Nowicki
dziedzina: psychiatria
woj. pomorskie
Katedra Chorób Psychicznych AM
Zakład Psychiatrii Biologicznej
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-17-94, 349-26-55

 891. lek. Leokadia Burakiewicz
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
ul. Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
tel. (089) 53-27-814

 892. prof. dr hab. med. Jacek Bomba
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. małopolskie
Katedra Psychiatrii CM UJ
ul. Kopernika 21
31-501 Kraków
tel. (012) 658-02-61
mzbomba@cyf-kr.edu.pl

 893. prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. wielkopolskie
Katedra Psychiatrii AM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 847-50-87, 849-15-31, fax 848-03-92

 894. dr med. Małgorzata Janas-Kozik
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. śląskie
Centrum Pediatrii Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
ul. Zapolskiej 3
Sosnowiec

 895. lek. Halina Flisiak-Antonijczuk
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. dolnośląskie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Białowieska 74a
54-234 Wrocław
tel. (071) 355-35-94, fax (071) 350-17-81
kierownik.oddział@wp.pl

 896. dr med. Mirosław Dąbkowski
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego
ul. Skłodowskiej-Curie 27/29
88-100 Toruń
tel. (056) 65-80-763, fax 65-91-937

 897. prof. zw. dr hab. med. Hanna Jaklewicz
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. pomorskie
Instytut Psychologii UG
ul. Pomorska 68
80-343 Gdańsk
tel. (058) 557-58-39

 898. dr med. Alicja Wysocka
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Psychiatrii AM
ul. Głuska 1
20-439 Lublin
tel. (081) 744-15-88, fax 745-33-92

 899. lek. Anna Kleinwechter
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. opolskie
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole
tel. (077) 541-41-34, 541-41-64

 900. dr med. Lidia Popek
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. mazowieckie
Ordynator w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
00-576 Warszawa
tel. 22 45-82-780
http://www.ipin.edu.pl

 901. dr med. Barbara Starobrat-Hermelin
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. zachodniopomorskie
SP ZZOZ "Zdroje"
ul. Mączna 4
Szczecin
tel. (091) 466-04-46

 902. lek. Danuta Skobudzińska
dziedzina: psychiatria dzieci i młodzieży
woj. podlaskie
SP Psychiatryczny ZOZ
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM
ul. Brodowicza 1
Choroszcz
tel. (085) 719-10-91 w. 208, 353

 903. mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz
dziedzina: psychologia kliniczna
woj. wielkopolskie
Zakład Psychologii Dziecka
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. (061) 850-63-01, 852-04-58, fax 852-98-06

 904. mgr Danuta Glanda
dziedzina: psychologia kliniczna
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
26-026 Morawica
tel. (041) 34-414-71 w. 115, fax 31-141-58

 905. Mgr Wanda Szaszkiewicz
dziedzina: psychologia kliniczna
woj. małopolskie
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ
ul. Kopernika 21 b
31-503 Kraków
tel. 012 424 87 53, fax 012 424 87 39
wandasza@wp.pl

 906. mgr Birute Anna Cupaila-Tomaszewska
dziedzina: psychologia kliniczna
woj. dolnośląskie
ul. Januszowicka 11C m. 12
53-135 Wrocław
tel. (071) 78-69-002

 907. mgr Aleksandra Kühn-Dymecka
dziedzina: psychologia kliniczna
woj. mazowieckie
Instytut Psychiatrii i Neurologii I Klinika Psychiatryczna
Al. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
tel. (022) 4582538, fax (022) 8424034
dymecka@ipin.edu.pl

 908. dr med. Tomasz Tereszczyk
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. lubuskie
SP Szpital Wojewódzki
Zakład Radiologii
ul. Jana Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 733-15-12

 909. dr med. Antoni Samojedny
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 910. dr med. Maciej Perek
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. mazowieckie
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Zakład Radiologii
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
tel. (022) 513-53-65, fax 815-67-39

 911. dr hab. med. Anna Walecka
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. zachodniopomorskie
II Zakład Diagnostyki Rentegenowskiej
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 425-34-23, 425-34-37, fax 425-34-40

 912. dr med. Janusz Dębski
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. pomorskie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Woj. Szpital Specjalistyczny
ul. Nowe Ogrody 1/6
80-803 Gdańsk
tel. (0-58) 302-33-17

 913. dr hab. med. Władysław Lasek
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Narządowej AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-40-50

 914. prof. dr hab. med. Andrzej Drop
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. lubelskie
I Zakład Radiologii Lekarskiej AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-55-09, fax 742-52-11

 915. prof. dr hab. med. Krzysztof Moroń
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. dolnośląskie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Katedra i Zakład Radiologii AM
ul. Skłodowskiej-Curie 68
50-368 Wrocław
tel. (071) 328-61-84, fax 328-58-96
moronk@rad.am.wroc.pl

 916. prof. dr hab. med. Bożena Góraj
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. łódzkie
Zakład Diagnostyki i Rentgenologii
Szpital Kliniczny nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (042) 678-92-88, fax 678-67-34

 917. dr med. Andrzej Urbanik
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. małopolskie
Katedra Radiologii CM UJ
ul. Kopernika 19
31-501 Kraków
tel. (012) 424-77-61, 421-36-61
aurbanik@mp.pl

 918. dr med. Joanna Gibińska
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. śląskie
Zakład Radiodiagnostyki Katedry Radiologii ŚAM
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. (032) 252-55-66

 919. prof. dr hab. med. Jerzy Michał Walecki
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. podlaskie
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
ul. Składowskiej-Curie 26
15-278 Białystok
(085) 746-80-00, 746-83-11

 920. dr med. Jacek Heciak
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. świętokrzyskie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367-42-46, fax 34-568-82

 921. lek. Andrzej Sznajder
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-03-40

 922. prof. dr hab. med. Bogdan Pawlak
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. wielkopolskie
Zakład Radiologii Pediatrycznej AM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (061) 849-14-80, 849-15-98

 923. dr med. Elżbieta Stefanowicz
dziedzina: radiologia i diagnostyka obrazowa
woj. warmińsko-mazurskie
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-63-95

 924. dr med. Grażyna Stryczyńska
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. wielkopolskie
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dział Radioterapii Onkologicznej
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. (061) 854-05-00, fax 852-19-48

 925. dr med. Maria Pamucka
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. opolskie
Wojewódzki Ośrodek Onkologii
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole
tel. (077) 441-60-50

 926. dr n. med. Tomasz Filipowski
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. podlaskie
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Radioterapii
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel. (085) 664-68-30, 664-68-00, fax (085) 714-35-913
t_filipowski@02.pl

 927. doc. dr hab. med. Krzysztof Składowski
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. śląskie
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-401 Gliwice
tel. (032) 231-54-87

 928. prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. małopolskie
Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. (012) 423-10-52
z5korzen@cyf-kr.edu.pl

 929. lek. med. Barbara Wrężel-Mazur
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. łódzkie
Zakład Teleradioterapii
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
ul. Paderewskiego 4
93-530 Łódź
tel. (042) 689-55-50, fax 689-55-52

 930. dr med. Barbara Winkler-Spytkowska
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. dolnośląskie
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
tel./fax (071) 362-36-33

 931. dr hab. med. Maria Mazurkiewicz
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Onkologii AM
ul. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel./fax (081) 747-56-82

 932. dr med. Wiesława Windorbska
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. kujawsko-pomorskie
Regionalne Centrum Onkologii
Oddział Radioterapii
ul. Romanowskiej 2
85-791 Bydgoszcz
tel. (052) 374-33-74, 374-33-73
rco@rco.pl

 933. prof. dr hab. med. Jacek Jassem
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. pomorskie
Klinika Radioterapii AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 520-38-99

 934. dr med. Danuta Rogowska
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. zachodniopomorskie
PAM Oddział Kliniczny Radioterapii
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin
tel. (091) 425-14-50, fax 425-14-06

 935. dr med. Andrzej Kawecki
dziedzina: radioterapia onkologiczna
woj. mazowieckie
Centrum Onkologii - Instytut
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel./fax (022) 644-95-98
teresai@coi.waw.pl

 936. dr n. med. Krzysztof Wasiak
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. mazowieckie
Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. Prof. Mariana Weissa
Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ. Oddział Leczenia i Rehabilitacji Infekcyjnych Schorzeń Narządu Ruchu
ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. (022) 711 90 15, 711 90 00 wew. 336, fax (022) 711 90 00 wew. 441
kwasiak@stocer.pl

 937. dr hab. med. Andrzej Kwolek
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 938. lek. Irena Sosińska-Małyszko
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. lubuskie
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Rehabilitacji
ul. Jana Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 733-15-19

 939. lek. Zbigniew Placek
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. zachodniopomorskie
Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Narządu Ruchu
ul. Szymanowskiego 17A
78-230 Karlino
tel. (094) 311-72-56, fax 355-14-70

 940. dr med. Wiesława Nyka
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. pomorskie
Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-26-43

 941. vacat
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. kujawsko-pomorskie

 942. lek. Andrzej Dziduszko
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. lubelskie
Klinika Rehabilitacji AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-55-41, fax 747-57-10

 943. dr med. Tadeusz Urban
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. dolnośląskie
Specjalistyczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny ZOZ
ul. Poświecka 8
51-128 Wrocław
tel. (071) 325-76-61, 352-93-16, fax 352-94-00

 944. dr med. Grażyna Żurawska-Bergiel
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. łódzkie
Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacji
Specjalistyczny Szpital im. M. Kopernika
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. (042) 689-56-70, fax 689-50-11

 945. dr med. Wojciech Szwarczyk
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. małopolskie
Klinika Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji CM UJ
ul. Modrzewiowa 22
Kraków
tel. (012) 425-14-10

 946. dr med. Irena Dyner-Jama
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. śląskie
Klinika Rehabilitacji Katedry Rehabilitacji ŚAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (032) 252-43-70

 947. prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. podlaskie
ul. Sienkiewicza 79a lok. 211
15-003 Białystok
tel. 85 743 56 92

 948. lek. Marek Czerner
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. opolskie
Opolskie Centrum Rehabilitacji
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
tel. (077) 431-90-42

 949. lek. Irena Ussowska
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (041) 36-71-420, 34-440-51, fax 34-506-23

 950. dr hab. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. wielkopolskie
Zakład Rehabilitacji Przemysłowej AM
ul. 28 Czerwca 1956 r.
61-545 Poznań
tel. (061) 831-02-08

 951. dr med. Leonard Januszko
dziedzina: rehabilitacja medyczna
woj. warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 538-63-74

 952. lek. Jadwiga Świkszcz-Gniadek
dziedzina: reumatologia
woj. warmińsko-mazurskie
Miejski Szpital Zespolony
Oddział Reumatologii
ul. Wojska Polskiego 30
10-045 Olsztyn
tel. (089) 532-61-51

 953. dr n. med. Antoni Skura
dziedzina: reumatologia
woj. małopolskie
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
ul. Skarbowa 1
31-121 Kraków
tel./fax 012 633 00 09
askura@poczta.onet.pl

 954. dr hab. med. Stanisław Sierakowski
dziedzina: reumatologia
woj. podlaskie
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-84-82
spanspl@amb.ac.bialystok.pl

 955. dr med. Józef Gawęda
dziedzina: reumatologia
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41B
26-200 Końskie
tel. (041) 372-93-88, fax 37-224-39

 956. prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz
dziedzina: reumatologia
woj. śląskie
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ŚAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (032) 202-40-25 wew. 1290, fax 202-99-33

 957. dr med. Jolanta Lewandowicz
dziedzina: reumatologia
woj. łódzkie
Oddział Reumatologii
Specjalistyczny Szpital im. M. Kopernika
ul. Mińska 2
94-029 Łódź
tel. (042) 684-66-75, fax 689-50-11

 958. dr n. med. Jerzy Świerkot
dziedzina: reumatologia
woj. dolnośląskie
Akademicki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. (071) 734 33 00, fax (071) 734 33 09

 959. dr n. med. Sławomir Jeka
dziedzina: reumatologia
woj. kujawsko-pomorskie
Oddział Reumatologii z Pododdziałem Rehabilitacji
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 365-55-20, tel./fax (052) 365-55-31, tel. kom. 606-425-999
s.jeka@wp.pl

 960. dr med. Mariusz Piotrowski
dziedzina: reumatologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Reumatologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin
tel. (081) 724-47-90

 961. dr med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
dziedzina: reumatologia
woj. pomorskie
Wojewódzki Szpital Reumatologiczny
ul. Grunwaldzka 1/3
81-967 Sopot
tel. (058) 551-12-01

 962. dr med. Lidia Ostanek
dziedzina: reumatologia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Specjalistyczny PSK Nr 1
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 425-33-51 (37), fax 425-33-44

 963. prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
dziedzina: reumatologia
woj. lubuskie
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Katedra Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 831 02 44, fax 61 833 44 21, 61 861 22 25

 964. dr med. Andrzej Wadowski
dziedzina: reumatologia
woj. podkarpackie
ZOZ Nr 1
ul. Czackiego 2
35-959 Rzeszów
tel. (017) 862-90-20

 965. lek. Katarzyna Suchoń
dziedzina: reumatologia
woj. opolskie
Szpital Wojewódzki
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. (077) 441-96-72

 966. dr med. Marzena Olesińska
dziedzina: reumatologia
woj. mazowieckie
Kierownik w Instytucie Reumatologii
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel/fax 22 844-77-97
kancelaria@ir.ids.pl
www.instytutreumatologii.pl/

 967. lek. med. Sławomir Jakima
dziedzina: seksuologia
woj. mazowieckie
Szpital im. dr Wojciecha Oczki w Przasnyszu
ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz
tel. 29 753 43 18, 29 75-34-300
sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
http://195.116.169.254

 968. lek. Piotr Pośpiech
dziedzina: seksuologia
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-02-58

 969. prof. dr hab. med. Jadwiga Gromska
dziedzina: seksuologia
woj. pomorskie
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
ul. Srebrniki 1
80-282 Gdańsk
tel. (058) 341-80-81 w. 553

 970. dr Zofia Wieczerzak
dziedzina: seksuologia
woj. lubelskie
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie
ul. Biernackiego 9
20-089 Lublin
tel. (081) 740-20-39, 740-89-90, fax 740-86-14
sekretariat@spszw.lublin.pl

 971. lek. med. Roman Karnowski
dziedzina: seksuologia
woj. kujawsko-pomorskie
ul. Okrężna 79
88-100 Inowrocław
tel. kom. 601-645-137
roman@mp.pl

 972. lek. med. Aleksandra Robacha
dziedzina: seksuologia
woj. łódzkie
Przychodnia Patologii Więzi Międzyludzkiej
ul. Sieradzka 11
93-171 Łódź
tel. (042) 677-63-76

 973. dr hab. med. Violetta Ciszek-Doniec
dziedzina: seksuologia
woj. śląskie
Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych ŚAM
Diagnostyczne Centrum Zdrowia Kobiety
ul. Medyków 10
40-752 Katowice
tel. (032) 252-60-76, fax 202-23-26

 974. lek. Jerzy Rogala
dziedzina: seksuologia
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów
tel. (041) 357-30-31, fax 357-24-91

 975. lek. Lucyna Prusińska
dziedzina: seksuologia
woj. warmińsko-mazurskie
Miejski Szpital Zespolony
Poradnia Urologiczna
ul. Niepodległości 44
10-040 Olsztyn
tel. (089) 532-61-41

 976. dr med. Jerzy Więznowski
dziedzina: seksuologia
woj. wielkopolskie
ul. F. Ratajczaka 35
61-816 Poznań
tel. (061) 852-25-14, 852-24-70

 977. prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. wielkopolskie
Instytut Stomatologii AM
Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży
ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań
tel. (061) 868-74-27

 978. lek. stom. Anna Dryja
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. warmińsko-mazurskie
ul. Kętrzyńskiego 1A/3
10-506 Olsztyn
tel. (089) 541-31-61

 979. prof. dr hab. med. Magdalena Wochna-Sobańska
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. łódzkie
Instytut Stomatologii AM
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel. (042) 675-75-80, fax 678-93-68

 980. dr hab. med. Lidia Postek-Stefańska
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. śląskie
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚAM
Pl. Traugutta 2
41-800 Zabrze
tel. (032) 271-36-12

 981. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. dolnośląskie
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM
ul. Kuźnicza 43/45
50-138 Wrocław
tel. (071) 343-48-34, fax 344-29-81
stomzach@bf.uni.wroc.pl

 982. dr med. Katarzyna Emerich-Poplatek
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. pomorskie
Zakład Stomatologii Dziecięcej
ul. orzeszkowej 18
80-208 Gdańsk
tel. (0-58) 349-21-03

 983. prof. dr hab. med. Maria Mielnik-Błaszczak
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego AM
ul. Staszica 11
20-081 Lublin
tel./fax (081) 532-06-19

 984. lek. stom. Olga Bracha
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. kujawsko-pomorskie
Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii
ul. Przedzamcze 10
87-100 Toruń
tel. (056) 62-220-50 centrala, fax (056) 622-30-03, kom. 0-601-653-674

 985. dr med. Aleksander Remiszewski
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. mazowieckie
Katedra Stomatologii Dziecięcej IS AM
ul. Miodowa 18
00-246 Warszawa
tel. (022) 635-01-03, fax 635-11-03
aleksander.remiszewski@am.

 986. lek. stom. Marta Rodziewicz-Kabarowska
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. opolskie
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Ozimska 4
45-057 Opole
tel. (077) 441-83-40

 987. lek. stom. Iwona Sanak
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. małopolskie
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Batorego 3
31-115 Kraków
tel. (012) 634-20-77, fax 633-68-26

 988. dr hab. med. Krystyna Lisiecka
dziedzina: stomatologia dziecięca
woj. zachodniopomorskie
Zakład Stomatologii Dziecięcej PAM
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-17-30, fax 466-17-44

 989. dr hab. med. Jadwiga Radlińska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. zachodniopomorskie
Zakład Stomatologii Zachowawczej - Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-17-45, fax 466-17-44

 990. prof. dr hab. Wanda Stokowska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. podlaskie
Instytut Stomatologii AM
Zakład Stomatologii Zachowawczej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel. (085) 746-82-97

 991. prof. dr hab. Danuta Piątowska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. łódzkie
Łódź

 992. lek. stom. Elżbieta Kawecka
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. kujawsko-pomorskie
Zespół Lekarza Miejskiego
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 2
85-102 Bydgoszcz
tel./fax (052) 328-84-42

 993. lek. stom. Barbara Ziobrowska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. opolskie
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
ul. Kościuszki 2
45-062 Opole
tel. (077) 441-83-40

 994. lek. stom. Urszula Buszko
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. świętokrzyskie
Gabinet prywatny
ul. Kowalczewskiego 4/16
25-635 Kielce
tel. dom. (041) 369-96-06

 995. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii
Zakład Stomatologii Zachowawczej
ul. Miodowa 18
00-246 Warszawa
tel. (022) 5022032, fax (022) 5022038
ejodkowska@amwaw.edu.pl

 996. lek. stom. Mirosława Lewandowska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. podkarpackie
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Warzywna
35-310 Rzeszów
tel. (017) 859-44-51

 997. lek. stom. Elżbieta Kawecka
dziedzina: stomatologia zachowawcza
Miejska Poradnia Medycyny Szkolnej
ul. Kołłątaja 9
85-080 Bydgoszcz
tel./fax (052) 321-18-57

 998. prof. dr hab. med. Teresa Bachanek
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. lubelskie
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej AM
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel./fax (081) 532-34-10

 999. dr Krystyna Erecińska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. pomorskie
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. Al. Zwycięstwa 39
80-219 Gdańsk
tel. (0-58) 520-38-39

 1000. dr n. med. Zofia Sozańska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. dolnośląskie
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
ul. Krakowska 26
50-425 Wrocław
tel./fax (071) 784-03-65

 1001. dr med. Michał Kaszuba
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. śląskie
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚAM
Pl. Akademicki 17
41-902 Bytom
tel. (032) 282-78-40

 1002. lek. stom. Krystyna Przybyłek
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. warmińsko-mazurskie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. (089) 533-34-63, 529-99-59

 1003. prof. dr hab. med. Maria Chomyszyn-Gajewska
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. małopolskie
Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej CMUJ
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
tel. (012) 632-80-66, sekretariat: 012 424 54 20, centrala: 012 424 55 55
mdgajews@cyf-kr.edu.pl

 1004. dr med. Andrzej Wąsik
dziedzina: stomatologia zachowawcza
woj. wielkopolskie
Zakład Stomatologii Zachowaczej i Periodontologii IS AM
ul. Święcickiego 4
60-781 Poznań
tel. (061) 865-87-31, 869-91-81 w. 583, fax 865-85-69

 1005. dr med. Andrzej Kostrzewa
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. wielkopolskie
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
ul. Poznańska 55A
60-852 Poznań
tel. (061) 847-28-95, fax 841-10-54

 1006. dr med. Barbara Groszek
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. małopolskie
Klinika Toksykologii CM UJ
ul. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel. (012) 647-55-85
mfgrosze@cyf-kr.edu.pl

 1007. dr hab. med. Zbigniew Kołaciński
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. łódzkie
Klinika Ostrych Zatruć
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8
90-950 Łódź
tel. (042) 631-47-52, fax 631-47-53

 1008. dr med. Krystyna Kochman
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. dolnośląskie
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
Oddział Ostrych Zatruć
ul. Traugutta 116
50-420 Wrocław
tel. (071) 342-70-21 do 29, 343-30-08, fax 343-67-47

 1009. dr n. med. Wojciech Waldman
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. pomorskie
NZOZ Pomorskie Centrum Toksykologii
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk
tel. 58 682 04 04

 1010. dr med. Hanna Lewandowska-Stanek
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. lubelskie
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
ul. Biernackiego 9
20-089 Lublin
tel./fax (081) 740-26-75

 1011. vacat
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. kujawsko-pomorskie

 1012. lek. med. Maria Glińska-Serwin
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. mazowieckie
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Biuro Informacji Toksykologicznej, Ośrodek Toksykologii
Al. Solidarnosci 67
03-401 Warszawa
(022) 6190897, fax (022) 6187710
mariaserwin@yahoo.com

 1013. doc. dr hab. med. Krzysztof S. Borowiak
dziedzina: toksykologia kliniczna
woj. zachodniopomorskie
PAM Zakład Medycyny Sądowej i Pracownia Toksykologii Klinicznej
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-15-79

 1014. lek. Jarosław Nowak
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. zachodniopomorskie
Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Wojska Polskiego 80/82
71-482 Szczecin
tel. (091) 422-27-21 w. 150, fax 425-36-51

 1015. lek. Grażyna Kula
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. warmińsko-mazurskie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. H. Sawickiej 27
10-247 Olsztyn

 1016. lek. Zdzisława Sitarz-Żelazna
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. świętokrzyskie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Jagiellońska 66
25-956 Kielce
tel. (041) 34-521-14, fax 34-521-13

 1017. dr n. med. Ryszard Kozłowski
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. dolnośląskie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. T. Dorobisza
ul. Czerwonego Krzyża 5-9
50-345 Wrocław
tel. (071) 371–58-12, 328-17-13

 1018. dr med. Elżbieta Jakowicka
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. mazowieckie
Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Sienkiewicza 64
07-400 Ostrołęka
tel. (029) 765-12-97, 760-46-24
ejakowicka@o2.pl

 1019. lek. Jan Tabisz
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. podkarpackie
Wojewódzkie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-65-77

 1020. lek. Hanna Wojnerowicz-Małecka Terenowa
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. kujawsko-pomorskie
Stacja w Bydgoszczy Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie
ul. Powstańców Warszawy 5
85-915 Bydgoszcz
tel. (052) 378-72-40, fax (052) 378-72-43
krwiodawstwo@10wsk.mil.pl

 1021. lek. Hanna Radwan-Wieczorek
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. lubelskie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
ul. I Armii Wojska Polskiego 8
20-078 Lublin
tel./fax (081) 532-53-18

 1022. dr Emilia Nowakowska
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. pomorskie
Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa
ul. Hoene Wrońskiego 4
80-210 Gdańsk
tel. (058) 349-24-16

 1023. lek. med. Jolanta Raś
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. małopolskie
I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ
ul. Kopernika 40
31-501 Kraków
tel. (012) 424-80-74 (41), 421-35-83, fax 424-80-74
msnowakw@cyf-kr.edu.pl

 1024. lek. med. Hanna Skalisz
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. wielkopolskie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Marcelińska 44
60-354 Poznań
tel. (061) 867-40-31, fax 867-25-21

 1025. dr med. Bożena Drybańska
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. śląskie
Centrum Krwiodawstwa
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
tel. (032) 251-69-34

 1026. dr med. Piotr Radziwon
dziedzina: transfuzjologia kliniczna
woj. podlaskie
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Skłodowskiej-Curie 23
Białystok
tel. (085) 74-47-063, 744-70-02
pmrsmok@amb.ac.bialystok.pl

 1027. dr hab. med. Marek Gacko
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. podlaskie
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-82-77
mgacko@poczta.onet.pl

 1028. prof. dr hab. med. Marian Zembala
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. śląskie
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze
tel./fax (032) 271-52-66, 278-43-34

 1029. dr hab. med. Andrzej Oko
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. wielkopolskie
Katedra i Klinika Nefrologii AM
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (061) 869-14-84, 869-13-41

 1030. dr n. med. Piotr Przybyłowski
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. małopolskie
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. 012 614 32 16, fax 012 614 34 56
koordynator@szpitaljp2.krakow.pl

 1031. prof. dr hab. Zbigniew Śledziński
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. pomorskie
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 349-24-16

 1032. dr hab. med. Sławomir Rudzki
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. lubelskie
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel./fax (081) 742-54-07

 1033. dr med. Zbigniew Włodarczyk prof. UMK
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. kujawsko-pomorskie
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 858-40-44, tel. kom. 0-605-26-66-68
kiktranspl@cm.umk.pl

 1034. dr hab. med. Dariusz Patrzałek
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej
ul. Poniatowskiego 2
50-326 Wrocław
tel./fax (071) 322-86-00
ddjp@ies.com.pl

 1035. dr hab. n. med. Andrzej Chmura
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Transplantologii
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
tel. (022) 5021060, 5021055, fax (022) 5022155
andrzej.chmura@am.edu.pl

 1036. prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. mazowieckie
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
tel. (022) 622-58-06, tel./fax 622-32-43

 1037. dr hab. n. med. Andrzej Matyja
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. podkarpackie
I Katedra Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej CM Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1038. dr hab. med. Marek Ostrowski
dziedzina: transplantologia kliniczna
woj. zachodniopomorskie
PAM II Klinika Chirurgii i Transplantologii
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 466-11-29, fax 466-11-30

 1039. prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski
dziedzina: urologia
woj. zachodniopomorskie
Klinika Urologii
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (091) 482-04-42

 1040. dr hab. n. med. Wojciech Pypno
dziedzina: urologia
woj. mazowieckie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Oddział Kliniczny Urologii
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
tel./fax (022) 6217178, fax (022) 6217178
kl.urologii@szpitalorlowskiego.pl

 1041. dr med. Jacek Tereszkiewicz
dziedzina: urologia
woj. podkarpackie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-026 Rzeszów
tel. (017) 866-60-00

 1042. dr n. med. Maciej Strzyżowski
dziedzina: urologia
woj. wielkopolskie
SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej
ul. Jarochowskiego 18
61-285 Poznań
tel. 61 866 04 00, fax 61 866 44 46

 1043. dr hab. med. Marek Wyczółkowski
dziedzina: urologia
woj. małopolskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Oddział Urologii
Oś. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel. 012 64 68 764, fax 012 64 68 249
rydgierurologia@vp.pl

 1044. dr n. med. Jerzy Sokołowski
dziedzina: urologia
woj. dolnośląskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu
Oddział Urologiczny
ul. Kamieńskiego 73 a
51̵ Wrocław
tel. (071) 327-04-16, fax (071) 327-03-15
sokolowski@wssk.wroc.pl

 1045. dr hab. med. Józef Matych
dziedzina: urologia
woj. łódzkie
Klinika Urologii
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195
90-531 Łódź
tel. (042) 636-80-81, fax 637-25-77

 1046. dr hab. med. Zbigniew Wolski
dziedzina: urologia
woj. kujawsko-pomorskie
SP Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Urologii AM
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (052) 585-40-45
klurol@aci.amb.bydgoszcz.pl

 1047. dr hab. med. Krzysztof Bar
dziedzina: urologia
woj. lubelskie
Katedra i Klinika Urologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. (081) 742-55-72

 1048. prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka
dziedzina: urologia
woj. pomorskie
Klinika Urologii AMG
ul. Kieturakisa 1
80-810 Gdańsk
tel. (058) 349-38-23, fax 349-38-24

 1049. lek. Marek Żabiński
dziedzina: urologia
woj. warmińsko-mazurskie
Miejski Szpital Zespolony
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
tel. (089) 532-61-49

 1050. dr hab. med. Andrzej Prajsner
dziedzina: urologia
woj. śląskie
Katedra i Oddział Urologii ŚAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (032) 202-40-25

 1051. dr hab. med. Barbara Darewicz
dziedzina: urologia
woj. podlaskie
Klinika Urologii SPSK AM
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
tel. (085) 746-80-00, 746-86-24

 1052. lek. Roman Szwedowski
dziedzina: urologia
woj. opolskie
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. (077) 452-06-10

 1053. dr med. Mieczysław Gałęzia
dziedzina: urologia
woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
Czerwona Góra
26-060 Chęciny
tel. (041) 346-55-45 w. 175, fax 34-655-67

 1054. dr hab. n. med. Wojciech Apoznański
dziedzina: urologia dziecięca
woj. dolnośląskie
Klinika Chirurgii Pediatrycznej AM we Wrocławiu
ul. Skłodowskiej-Curie 52
50-369 Wrocław
tel. (071) 328-04-85
apo@chdz.am.wroc.pl

 1055. dr med. Andrzej Gołębiewski
dziedzina: urologia dziecięca
woj. pomorskie
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Instytut Pediatrii AM
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
tel. (058) 32-30-31 w. 191, 218, fax (058) 32-64-27

 1056. dr n. med. Piotr Gastoł
dziedzina: urologia dziecięca
woj. mazowieckie
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Klinika Urologii Dziecięcej
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. (022) 815 13 56, fax (022) 815 13 52
p.gastol@czd.pl

 1057. dr hab. med. Wiesław Urbanowicz
dziedzina: urologia dziecięca
woj. małopolskie
Klinika Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Pediatrycznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków-Rząska
tel. (012) 657-21-31, fax 658-13-25

 1058. prof. dr hab. med. Marian Sygit
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. zachodniopomorskie
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Kultury Fizycznej
ul. Piastów 40 B, Blok 6
71-065 Szczecin
tel. (091) 433-31-69, (094) 433-31-63

 1059. prof. zw. dr hab. med. Marian Sygit
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. lubuskie
Zakład Wychowania Zdrowotnego Uniwersytetu Szczecińskiego
Al. Piastów 40 b
71-065 Szczecin
tel. (091) 433-31-69

 1060. dr hab. med. Wrzesław Romańczuk
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. podkarpackie
Szpital Wojewódzki Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. (017) 866-40-00

 1061. dr med. Jacek Putz
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. mazowieckie
Szkoła Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej CMKP
ul. Kleczewska 61/63
01-826 Warszawa
tel. (022) 834-29-91, 835-07-06
putzj@cmkp.edu.pl

 1062. lek. Wojciech Przybylski
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41B
26-200 Końskie
tel. (041) 372-91-93, fax 37-224-39

 1063. dr med. Andrzej Szpak
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. podlaskie
Zakład Zdrowia Publicznego AM
ul. Mickiewicza 2C
Białystok
tel. (085) 742-45-48
szpakand@amb.edu.pl

 1064. lek. Marek Lenart
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. opolskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Piłsudskiego 20
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 461-23-92, 461-95-37

 1065. dr med. Szczepan Bołdys
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. śląskie
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy

 1066. lek. Ewa Renata Zakrzewska
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. warmińsko-mazurskie
Urząd Miasta
ul. Jana Pawła II
10-101 Olsztyn
tel. (089) 535-31-20

 1067. lek. med. Jacek Łukomski
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. wielkopolskie
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
tel. (061) 821-22-00, fax 841-79-65

 1068. dr Maciej Merkisz
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. pomorskie
Pomorskie Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (058) 346-28-35, fax 30-77-671

 1069. lek Anna Rutczyńska-Rumińska
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. lubelskie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
ul. Nałęczowska 27
20-704 Lublin
tel. (081) 533-00-34

 1070. dr med. Lech Grodzki
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. (056) 622-79-03, 622-89-08, fax 622-28-50

 1071. prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. łódzkie
Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej AM
ul. Zachodnia 81/83
90-402 Łódź
tel./fax (042) 632-60-29

 1072. dr med. Bogusław Beck
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. dolnośląskie
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. (071) 32-09-630, 32-09-601, fax 328-01-10
sekretariat@aszk.wroc.pl

 1073. dr hab. med. Antoni Czupryna
dziedzina: zdrowie publiczne
woj. małopolskie
Instytut Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia CM UJ
ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel. (012) 424-80-05, tel. 421 40 10, fax (012) 429 48 72


Uwaga! Kopiowanie informacji zawartych w serwisie Bazy MP możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Sposób linkowania serwisu należy uzgodnić w dziale internetowym Wydawnictwa.

Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna