Więcej pieniędzy w systemie. Ale na co?

Więcej pieniędzy w systemie. Ale na co?
09.03.2018
Małgorzata Solecka
Kurier MP

W wymogach, jakie NFZ stawia świadczeniodawcom, pojawią się zapisy dotyczące obowiązku zatrudniania pracowników pomocniczych, przede wszystkim sekretarek medycznych – chcą tego zarówno minister zdrowia, jak i p.o. Prezesa NFZ Andrzej Jacyna.

Fot. Jacek Babiel / Agencja Gazeta