Porównanie poziomu wiremii HIV RNA w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi podczas stosowania dwu- oraz trójlekowej terapii antyretrowirusowej

10.02.2021
Na podstawie: Dual antiretroviral therapies are effective and safe regimens in the central nervous system of neurologically symptomatic people living with HIV
Trunfio M., Rugge W., Mighetto L. i wsp.
AIDS 2020, 34: 1899–1906