Długoterminowa skuteczność SCIT w alergii na roztocze – badanie real world data

10.06.2024
Omówienie artykułu: House dust mite SCIT reduces asthma risk and significantly improves long-term rhinitis and asthma control-A RWE study
Jutel M. i wsp.
Allergy. 2024 Mar 2.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Astma aspirynowa
  • Badania radiologiczne
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Astma
  • Próba wysiłkowa
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Kaszel u dziecka – rodzaje, przyczyny, jak pomóc dziecku?
  • Proces zapalny w oskrzelach
  • Badania wykonywane u chorych na astmę: morfologia krwi
  • Astma ciężka (oporna na leczenie)