Astma

 • Przyczyny, klasyfikacja i epidemiologia
 • Obraz kliniczny i rozpoznawanie
 • Leczenie
 • Leczenie zaostrzenia
 • Leczenie przewlekłe
 • Leczenie: Zagadnienia ogólne
 • Rokowanie i powikłania
 • Przyczyny, klasyfikacja i epidemiologiapoczątek strony

  Czy mieszkanie w domu o zwiększonej wilgotności zwiększa ryzyko rozwoju astmy u dziecka?

  Obraz kliniczny i rozpoznawaniepoczątek strony

  W jakim wieku dziecka można najwcześniej wykonać badania czynnościowe płuc w celu diagnostyki astmy?

  Jakie są kryteria uprawniające do rozpoznania wariantu kaszlowego astmy i przepisania wziewnych glikokortykosteroidów z refundacją?

  Kiedy można rozpoznać astmę oskrzelową u dziecka z dysplazją oskrzelowo-płucną?

  Na podstawie jakich objawów lekarz POZ może rozpoznać u dziecka astmę oskrzelową? Którymi wytycznymi powinien się kierować?

  Leczeniepoczątek strony

  Czy zgodnie z nowymi wytycznymi u dzieci, u których włączono montelukast jako jedyny lek w leczeniu astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej, należy przerwać to leczenie i włączyć wziewny glikokortykosteroid?

  Czy wskazania rejestracyjne dopuszczają możliwość zastosowania flutykazonu w pMDI u niemowląt?

  Od którego miesiąca życia u dziecka można stosować wziewne beta-mimetyki?

  Leczenie zaostrzenia początek strony

  Czy u dziecka z kaszlem w przebiegu zakażenia uzasadnione jest krótkotrwałe (7-14 dni) stosowanie wziewnego glikokortykosteroidu?

  Czy u dziecka chorego na astmę, u którego stwierdzono zapalenie oskrzeli, należy wcześniej rozważyć podanie antybiotyku? Czy takie postępowanie zmniejszy ryzyko wystąpienia zaostrzenia?

  Czy w każdym zaostrzeniu astmy wskazane jest krótkotrwałe leczenie doustnymi GKS? Jeżeli tak, to jak długo należy je kontynuować i w jakiej dawce? Czy wystarczy zwiększyć dawkę wGKS (do jakiej wartości i na jak długo)?

  W trakcie zaostrzenia astmy podaje się glikokortykosteroidy systemowe. Czy jednoczesne podawanie wGKS jest w takim przypadku uzasadnione? Czy po epizodzie zaostrzenia astmy należy zwiększyć dawkę wGKS, czy kontynuować leczenie w dawce sprzed zaostrzenia?

  Kiedy w przypadku zaostrzenia astmy lepiej jest podawać leki w nebulizacji, a kiedy za pomocą inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem przez komorę?

  Jakie leki rozszerzające oskrzela można podać dziecku <2. roku życia z zaostrzeniem astmy (salbutamol i berodual są zarejestrowane >2. rż.)?

  Czy zaostrzenie astmy oskrzelowej u dziecka >2. roku życia można leczyć salbutamolem wziewnie oraz łączyć to leczenie z inhalacjami z berodualu i budezonidu?

  Tylko niektóre placówki POZ i SOR dysponują pMDI z komorą, dlatego dzieci zgłaszające się po pomoc zwykle otrzymują lek w nebulizacji. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

  Jaka jest rola siarczanu magnezu w leczeniu zaostrzeń astmy?

  Czy w leczeniu zaostrzenia astmy stosuje się teofilinę?

  Jaki glikokortykosteroid systemowy należy zastosować u dziecka hospitalizowanego z powodu ciężkiego zaostrzenia astmy?

  Jak długo należy podawać glikokortykosteroid wziewny w większej dawce w przebiegu zaostrzenia astmy?

  Jak przygotować nebulizację? Czy leki stosowane w zaostrzeniu astmy można podawać w 0,9% roztworze NaCl? Czy w leczeniu zaostrzenia astmy stosuje się 3% roztwór NaCl w nebulizacji?

  Czy w leczeniu ciężkiego zaostrzenia astmy stosuje się adrenalinę? W jaki sposób najlepiej podawać lek i w jakiej dawce? Czy są wskazania do podawania adrenaliny wziewnie? Jeżeli tak, to w jakiej dawce?

  Czy można łączyć leki w jednej inhalacji (np. bromek ipratropium z salbutamolem; bromek ipratropium z budezonidem i inne)? Jeżeli nie, to czy ważna jest kolejność podawania leków?

  Jak długo należy stosować beta2-mimetyk krótko działający (do czasu ustąpienia duszności, czy do ustąpienia obturacji)?

  Kiedy można wypisać do domu dziecko hospitalizowane z powodu zaostrzenia astmy? Czy po zaostrzeniu należy zmienić stosowane uprzednio leczenie (czy zwiększyć jego intensywność)?

  Czy podczas leczenia zaostrzenia astmy za pomocą glikokortykosteroidów doustnych należy też podawać inhibitory pompy protonowej?

  Leczenie przewlekłepoczątek strony

  Czy u każdego dziecka chorego na astmę należy stosować wziewny glikokortykosteroid? Czy można alternatywnie przepisać lek przeciwleukotrienowy i w jakim przypadku?

  W przeszłości zalecano podawanie beta-mimetyków przed inhalacją glikokortykosteroidu. Jak w tym kontekście oceniać skuteczność i przydatność nowych preparatów skojarzonych zawierających beta-mimetyk i wGKS?

  Jakie dawki różnych wGKS są równoważne i czy to zależy od rodzaju inhalatora?

  Czy można przewlekle kontrolować astmę u dzieci za pomocą inhalacji glikokortykosteroidów wziewnych raz na dobę i kiedy ją stosować (rano czy wieczorem)?

  Czy znany jest przelicznik dawki glikokortykosteroidów wziewnych na kilogram masy ciała? Jaka dawka u niemowląt jest najbezpieczniejsza?

  Jaka jest rola beta-mimetyków o przedłużonym działaniu w leczeniu dzieci chorych na astmę? W jakim wieku można je zacząć stosować?

  Jaka jest rola leków przeciwhistaminowych w leczeniu astmy?

  Czy rozpoczynać leczenie glikokortykosteroidem wziewnym u niemowlęcia z nawrotami tzw. obturacyjnego zapalenia oskrzeli?

  Które leki są najskuteczniejsze w zapobieganiu astmie powysiłkowej?

  Czy podawanie montelukastu w okresie jesienno-zimowym wszystkim dzieciom chorym na astmę w celu zapobiegania zaostrzeniom w przebiegu zakażeń wirusowych jest uzasadnione?

  Jak należy rozpocząć leczenie astmy u pacjenta po pierwszym w życiu napadzie (który stopień intensywności leczenia)?

  Jaki GKS można zastosować wziewnie u dziecka przed ukończeniem 4. roku życia?

  Jak leczyć chrypkę i pleśniawki w czasie stosowania wGKS?

  Czy stosowanie glikokortykosteroidów w nebulizacji stanowi zagrożenie dla narządu wzroku (np. ryzyko zaćmy lub jaskry)?

  Jak postępować w przypadku nasilenia się suchego, męczącego, niepowściągliwego kaszlu po wprowadzeniu glikokortykosteroidu wziewnego?

  Jakie są zasady zmniejszania intensywności leczenia astmy?

  Jak przeliczyć dawkę glikokortykosteroidów podawanych wziewnie, doustnie, domięśniowo i dożylnie? Jaka jest różnica w sile i szybkości działania w zależności od drogi podania leku?

  Czy u dzieci leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi często występuje zapalenie skóry wokół ust? Co zrobić w takim przypadku?

  Czy podejrzenie chrypki posteroidowej (np. podczas przewlekłego leczenia astmy) jest wskazaniem do wprowadzenia zamiast stosowanego preparatu glikokortykosteroidu wziewnego (wGKS) innego leku z tej grupy?

  W jakim stopniu glikokortykosteroidy wziewne wpływają na ostateczny wzrost (wysokość ciała) dzieci?

  Leczenie: Zagadnienia ogólnepoczątek strony

  Czym należy się kierować przy wyborze inhalatora dla dziecka chorego na astmę? Które z wielu dostępnych inhalatorów są najskuteczniejsze?

  Co Pan sądzi na temat częstej praktyki leczenia nawracających epizodów świszczącego oddechu za pomocą glikokortykosteroidów w nebulizacji?

  Czy podanie glikokortykosteroidów wziewnie dziecku z pierwszym incydentem obturacji w przebiegu zapalenia oskrzeli jest uzasadnione?

  Jaka jednostka chorobowa lub stan dotyczący układu oddechowego stanowi wskazanie do zastosowania hydrokortyzonu?

  Czy po rozpoznaniu u dziecka astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej lekarz POZ może przepisać wziewny glikokortykosteroid z refundacją?

  Rokowanie i powikłania początek strony

  Które leki są skuteczniejsze w zapobieganiu „remodelingowi” drzewa oskrzelowego u chorych na astmę: glikokortykosteroidy wziewne czy leki przeciwleukotrienowe?

  Napisz do nas

  Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
  Pomóż redagować portal.
  Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

  Placówki

  Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

  Doradca medyczny

  Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej