mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Brytyjskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym - aktualizacja 2006

13.11.2006
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman, Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta:
 • 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (holter)
 • Badania biochemiczne wykonywane u chorych na nadciśnienie tętnicze
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Dieta w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby
 • Ciśnienie prawidłowe wysokie
 • Nadciśnienie „białego fartucha”
 • Jak mierzyć ciśnienie tętnicze?
 • Hiperaldosteronizm pierwotny
 • Dieta w nadciśnieniu tętniczym
 • Domowe pomiary ciśnienia tętniczego
O tym się mówi
 • Koordynacja w POZ zatacza coraz szersze kręgi
  W tej chwili liderami we wdrażaniu opieki koordynowanej, jeśli chodzi o odsetek świadczeniodawców, są województwa: lubelskie, pomorskie i podlaskie.
 • Jakość, nie ilość
  Rada Organizacji Pacjentów, choć nie krytykuje wprost strategii lawinowego wzrostu liczby lekarzy, zwraca uwagę, że w żadnym wypadku nie może on się odbywać kosztem jakości.
 • Zaufanie zdobywam tym, jak się do kogoś odnoszę
  Jedna trzecia uczestników badania na temat zdobienia ciała przez pracowników ochrony zdrowia nie wyraziła akceptacji dla takich praktyk. Jak wygląda życie pielęgniarki, która poprzez swój wygląd zwraca uwagę każdego w szpitalnym otoczeniu?
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!