Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Zaburzenia rytmu serca – postępy 2006

Zaburzenia rytmu serca – postępy 2006
31.08.2007
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
dr med. Krystian Wita
I Katedra Kardiologii i Klinika Kardiologii ŚAM w Katowicach

Skróty:

ACC – American College of Cardiology,
ACEI – inhibitory konwertazy angiotensyny,
AF – migotanie przedsionków,
AFl – trzepotanie przedsionków,
AHA – American Heart Association,
ASA – kwas acetylosalicylowy,
EPS – badanie elektrofizjologiczne,
ESC – European Society of Cardiology,
ICD – wszczepialny kardiowerter-defibrylator,
LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory,
SCD – nagła śmierć sercowa,
TWA – naprzemienność załamka T,
VF – migotanie komór,
VT – częstoskurcz komorowy

Główne punkty

 • Opublikowano wytyczne ACC/AHA/ESC poświęcone migotaniu przedsionków oraz komorowym zaburzeniom rytmu serca i prewencji nagłej śmierci sercowej.
 • Najważniejsze zalecenia zawarte w wytycznych dotyczących migotania przedsionków:
     – w doborze leków antyarytmicznych nadal najważniejsze jest bezpieczeństwo chorego
     – sprecyzowano wskazania do ablacji przedsionka
     – chorego z istotnymi objawami związanymi z migotaniem przedsionków można skierować do ablacji, jeśli nieskuteczny jest co najmniej jeden lek antyarytmiczny
     – uporządkowano czynniki ryzyka i zasady prewencji powikłań zakrzepowozatorowych.
 • W wytycznych dotyczących komorowych zaburzeń rytmu serca i nagłej śmierci sercowej znacznie rozszerzono wskazania do wszczepienia kardiowerteradefilbrylatora w pierwotnej prewencji nagłej śmierci sercowej (np. silne zalecenie u chorych po zawale serca w II lub III klasie NYHA z LVEF <30–40%).
 • Leki beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny i blokery receptora angiotensyny są pomocne w leczeniu chorych z migotaniem przedsionków.
 • Wyniki badań z randomizacją potwierdzają skuteczność ablacji w trzepotaniu i migotaniu przedsionków.
 • U chorych z migotaniem przedsionków profilaktyka przeciwzakrzepowa z użyciem kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu jest mniej skuteczna niż stosowanie doustnego antykoagulantu.
 • Wykazano przydatność analizy naprzemienności załamka T w ocenie zagrożenia nagłą śmiercią sercową.
 • Migotanie i trzepotanie przedsionków

  O tym się mówi

  • Lista sukcesów
   Nakłady na ochronę zdrowia rosną, kolejki się skracają, lekarzy i pielęgniarek jest coraz więcej i zaczynają więcej zarabiać, lista darmowych leków dla seniorów się rozrasta, a nowoczesne terapie lekowe stają się coraz bardziej dostępne. Łukasz Szumowski podsumował trzy lata działań resortu.
  • System nie wytrzymał
   Pierwszy roboczy dzień wystawiania e-ZLA zweryfikował gotowość ZUS do przejścia na obligatoryjne e-zwolnienia. Już przed południem lekarze z całego kraju zaczęli informować o problemach z systemem ZUS.
  • Niepokojące wskaźniki
   W Polsce jest najniższy wskaźnik liczby lekarzy na 1000 mieszkańców, od 2000 r. liczba lekarzy praktycznie się nie zmienia, proporcje między lekarzami rodzinnymi a pozostałymi specjalistami są zaburzone - raport OECD i KE punktuje słabości naszego systemu opieki zdrowotnej.