mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Obciążenie chorobami na świecie – podsumowanie wyników badania GBD 2010

16.08.2013
dr n. med. Roman Topór-Mądry1, dr n. med. Małgorzata Bała2, dr n. med. Adam Kozierkiewicz3, dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski4

1 Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2 II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
3 JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny
4 Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Skróty: ChNS – choroba niedokrwienna serca, ChSN – choroba sercowo-naczyniowa, DALY – lata życia z poprawką na niesprawność, HALE – oczekiwana długość życia w zdrowiu, LE – oczekiwana długość życia, POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, YLD – liczba lat przeżytych w niesprawności, YLL – liczba utraconych lat życia

Wprowadzenie

W ostatnim w 2012 roku numerze czasopisma „The Lancet” opublikowano wyniki badania The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study za rok 2010 (GBD 2010). Celem tego badania było ilościowe określenie obciążeń z powodu różnych chorób i urazów. Oszacowano w nim częstości występowania 291 chorób i urazów, 67 czynników ryzyka i 1160 następstw zdrowotnych. Oszacowania dotyczą całego świata, 21 regionów, a także większości krajów. W klasyfikacji WHO Polska znajduje się w regionie Europy Środkowej, który obejmuje także Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię i Węgry.

Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
O tym się mówi
 • Wiadomość od Honorowej Krajowej Konsultantki ds. Codziennego Życia z PNO!
  W PNO wczesna diagnoza oraz terapia immunoglobulinami dają pacjentom szansę na normalne życie. Wraz z obchodami Światowego Tygodnia Pierwotnych Niedoborów Odporności rusza kampania edukacyjna o PNO, roli szybkiej diagnozy, terapii osoczopochodnej i samego osocza.
  MATERIAŁ FIRMY TAKEDA
 • Kto został prezesem NRL?
  XV Krajowy Zjazd Lekarzy wybrał swoje władze na IX kadencję. Szczególną uwagę przyciągnęły, jak zawsze, wybory na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Stanęło do nich dwóch kandydatów – prof. Andrzej Matyja, ubiegający się o reelekcję, oraz Łukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie.
 • "Potrzebujemy nowego porządku światowego"
  Izraelski historyk, autor książek Yuval Noah Harari wyraził przekonanie, że postępy pandemii COVID-19 mimo dokonań naukowców to skutek erozji globalnego porządku.
 • Nadal nadużywamy przetoczeń krwi
  Podejmując decyzję o przetoczeniu krwi, należy kierować się tym, czy występują objawy kliniczne niedoboru składnika krwi. W takiej sytuacji przetoczenie może być jedynym sposobem pomocy pacjentowi – wyjaśnia prof. Piotr Radziwon, konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.