Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Nowe taryfy w opiece paliatywnej

Nowe taryfy w opiece paliatywnej
29.11.2016
NFZ

25 listopada opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów na opiekę paliatywną i hospicyjną. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Zgodnie z brzmieniem art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) taryfy świadczeń opublikowane do dnia 30 czerwca będą miały zastosowanie do postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowych w następnym roku kalendarzowym.

Ze względu na fakt wydania przez szefa NFZ zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów na opiekę paliatywnę i hospicyjną w dniu 28 czerwca br., czyli dzień przed publikacją przez prezesa AOTMiT obwieszczenia ws. taryf świadczeń gwarantowanych w opiece paliatywnej i hospicyjnej, konieczne staje się uwzględnienie taryfy świadczeń w szczegółowych warunkach umów poprzez zmianę zarządzenia.

Obwieszczenie prezesa AOTMiT nie uwzględnia żywienia dojelitowego i pozajelitowego w hospicjach stacjonarnych/oddziałach medycyny paliatywnej. Z tego względu w katalogu świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia uwzględniono produkt rozliczeniowy:
• osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych dojelitowo
• osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych pozajelitowo.

W związku z tym prezes Funduszu zasięgnął opinii od konsultantów krajowych w określonej dziedzinie medycyny, jak również od Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców związanej z wyceną produktów rozliczeniowych dla żywienia dojelitowego i pozajelitowego w hospicjach stacjonarnych/oddziałach medycyny paliatywnej.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 116/2016/DSOZ z załącznikiem

Nowe taryfy w opiece paliatywnej

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Sponsorem serwisu jest

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące leczenia migreny, bólu krzyża i innych rodzajów bólu? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Patronat