Nowy termin spotkania Komisji Certyfikacyjnej Programu Szpital Bez Bólu

Nowy termin spotkania Komisji Certyfikacyjnej Programu Szpital Bez Bólu
15.02.2017
szpitalbezbolu.pl

Data najbliższej Certyfikacji Programu Szpital Bez Bólu została już ustalona. Spotkanie Komisji Certyfikacyjnej odbędzie się 5 kwietnia w Krakowie.

Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zainicjowały program „Szpital bez bólu”, który polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

Obecnie szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Najważniejszymi z nich wydają się być problemy organizacyjne, niewystarczająca wiedza o uśmierzaniu bólu, brak czasu, a także złożoność postępowania przeciwbólowego.

Często głównym kryterium wyboru leku przeciwbólowego jest przyzwyczajenie personelu medycznego, dostępność leków przeciwbólowych czy też cena opakowania jednostkowego (bez liczenia całkowitych kosztów, np. kosztów ewentualnych powikłań) oraz fakt, że czasami to pielęgniarki, a nie lekarze decydują o rodzaju podanego leku przeciwbólowego (terapia na żądanie).

Do programu certyfikacji można zgłosić cały szpital lub pojedynczy oddział szpitala. Szpital/oddział, który chce otrzymać certyfikat, musi spełnić następujące kryteria:
• uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) jeden raz w każdym roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego (np. Szkoła Leczenia Bólu, szkolenie „Ostry Ból Pooperacyjny”) - do uzyskania certyfikatu Szpital Bez Bólu rekomendowane jest szkolenie e-learningowe lekarzy i pielęgniarek „Ostry Ból Pooperacyjny” certyfikowane przez PTBB
• prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, standardowo 4 razy na dobę
• informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu
• monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.

Aby zgłosić szpital/oddział do udziału w programie należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy. Od momentu przyjęcia zgłoszenia do programu szpital/oddział ma 3 miesiące na wprowadzenie procedur pozwalających na spełnienie kryteriów koniecznych do uzyskania certyfikatu. Po upływie 3 miesięcy przeznaczonych na implementacje procedur (karty dokumentacyjne muszą funkcjonować przynajmniej 3 miesiące) szpital/oddział powinien wystąpić do PTBB z pisemnym wnioskiem o nadanie certyfikatu „Szpital bez bólu”. Certyfikat jest przyznawany przez komisję składająca się z członków Grupy Ekspertów lub osób nich wyznaczonych po przeprowadzeniu kontroli spełnienia wyznaczonych kryteriów. Certyfikat „Szpital bez bólu” jest przyznawany na 3 lata. Po tym czasie kontrola zostanie powtórzona.

Nowy termin spotkania Komisji Certyfikacyjnej Programu Szpital Bez Bólu

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

  •  Dotychczasowe opinie: 1

Sponsorem serwisu jest

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące leczenia migreny, bólu krzyża i innych rodzajów bólu? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Patronat