38% dorosłych Amerykanów zażywa opioidy

38% dorosłych Amerykanów zażywa opioidy
02.08.2017

Opiody w 2015 r. zażywało 38% dorosłych Amerykanów – wynika z badań przeprowadzonych w ramach National Survey on Drug Use and Health. Pisze o tym periodyk „Annals of Internal Medicine”.

Z wielu raportów wynika, że w Europie opiody są zbyt rzadko stosowane w uśmierzaniu różnych dolegliwości, np. bólów nowotworowych. W USA od wielu lat jest jednak odwrotnie - leki te są nadużywane.

Dr Wilson Compton z National Institute on Drug Abuse w Bethesda w stanie Maryland twierdzi, że w 2015 r. aż 38% badanych (będących reprezentatywną próbą 92 mln dorosłych Amerykanów) przyznało, że zażywało opiody.

Tak często stosowanie tych leków nie jest uzasadnione względami medycznymi. Dr Compton twierdzi, że w latach 1999-2015 czterokrotnie wzrosła w USA liczba zgonów z powodu nadużywania opiodów, choć w 2015 r. 20% mniej osób zażywało opiody niż w 2010 r.

Z badań wynika, że mężczyźni w średnim wieku rzadziej stosują opiody niż kobiety, częściej po nie sięgają natomiast osoby starsze. 64% badanych zadeklarowało, że zażywa je dla uśmierzenia dolegliwości bólowych. 5% badanych wykorzystuje opiody niezgodnie z zaleceniami lekarzy; jedni stosują je inaczej niż zlecił to lekarz, inni z kolei sięgają po nie, choć nikt im tego nie zalecił.

1% dorosłych Amerykanów, czyli 1,9 mln osób, jest uzależnionych od opiodów. 41% badanych przyznało, że otrzymało lek od znajomych lub krewnych.

Dr Karen Lasser z Boston Medical Center oraz Boston University School of Medicine twierdzi, że nadużywanie leków w USA ma wiele przyczyn, ale jedną z nich jest ograniczony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Po opiody częściej sięgają osoby z niższymi dochodami, pozbawione dostępu do opieki medycznej i bezrobotne.

38% dorosłych Amerykanów zażywa opioidy

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat