MZ: surowiec niezbędny do przygotowania medycznej marihuany dostępny będzie w aptekach

20.05.2020
HFPC

Surowiec farmaceutyczny niezbędny do sporządzenia leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste, czyli te niezbędne do przygotowania tzw. medycznej marihuany, będzie dostępny w aptekach - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

W lutym Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Ministra Zdrowia z pytaniem o dostępność medycznej marihuany w aptekach. Na problem z jej dostępnością w aptekach wskazywały informacje prasowe.

W piśmie Fundacja wskazała, że dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej, jest istotnym elementem realizowania zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. Niezagwarantowanie efektywnego systemu leczenia bólu jest równoznaczne z niewywiązaniem się przez państwo z ciążącego na nim obowiązku zapewnienia prawa do ochrony zdrowia, gwarantowanego na podstawie art. 68 ust. 1 Konstytucji RP.

Jednocześnie Fundacja zwróciła się z pytaniem, czy w związku z zaistniałą sytuacją są planowane zmiany legislacyjne umożliwiające hodowanie suszu konopnego mającego na celu wytworzenie medycznej marihuany na terenie Polski.

W maju HFPC otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, z której wynika, że surowiec farmaceutyczny niezbędny do sporządzenia leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste, czyli te niezbędne do przygotowania tzw. medycznej marihuany, będzie dostępny w aptekach.

Ministerstwo w swoim piśmie wskazało także, że: „[p]owstawanie niedoborów rynkowych surowców farmaceutycznych, w tym ziela konopi innych niż włókniste nie zawsze jest możliwe do przewidzenia, a w dużej mierze zależy od czynników losowych, związanych z opóźnieniami dostaw czy problemów produkcyjnych”.

W odpowiedzi przekazano także, że Minister Zdrowia nie jest organem, który dokonuje zakupu leków i surowców farmaceutycznych, a ich zakup odbywa się w przeważającej części na zasadach gospodarki wolnorynkowej.

Jednocześnie z pisma Ministerstwa Zdrowia wynika także, że złożonych zostało kolejnych 8 wniosków (obecnie dopuszczonych zostało 6) o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego niezbędnego do sporządzenia tzw. medycznej marihuany. Odnosząc się do pytania HFPC w zakresie zmian legislacyjnych umożliwiających hodowanie suszu konopnego mającego na celu wytworzenie medycznej marihuany na terenie Polski Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że nie są planowane w tym zakresie żadne prace legislacyjne.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat

Partnerem serwisu jest