Właściwe miejsce w systemie

04.12.2020
Monika Wysocka
zdrowie.pap.pl

Opieka paliatywna jest stosunkowo młodą dziedziną, musimy więc starać się o jej właściwe miejsce w systemie ochrony zdrowia – mówi prof. Wojciech Leppert, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Prof. Wojciech Leppert. Fot. MP

Monika Wysocka (PAP): Jakie wyzwania stoją przed medycyną paliatywną?

Prof. Wojciech Leppert: Chcemy, żeby ta opieka nie była oderwana od innych dziedzin medycyny i jednocześnie zachowywała pewne wartości etyczne.

Opieka paliatywna jest stosunkowo młodą dziedziną, musimy więc starać się o jej właściwe miejsce w systemie ochrony zdrowia. Obecnie, opieką paliatywną najczęściej obejmowani są chorzy na nowotwory, ale istotnym wyzwaniem jest opieka nad pacjentami z chorobami nienowotworowymi, u których często występują objawy postępującej choroby i którzy wymagają naszej pomocy. Dlatego integracja z innymi dziedzinami medycyny wydaje się być bardzo istotna i może poprawić znacznie jakość naszej opieki. (…)

Co jest największą bolączką opieki paliatywnej?

Wciąż mamy problem ze specyfiką naszej dziedziny. Opieka paliatywna to dziedzina interdyscyplinarna, gdzie razem pracują lekarze i pielęgniarki, ale również fizjoterapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni, osoby duchowne i wolontariusze. Zatrudniamy cały przekrój różnych zawodów, jest to praca zespołowa i zespół wieloprofesjonalny. Tym samym trudno nas dopasować do typowej specjalizacji medycznej, a to rodzi pewne problemy, ponieważ jesteśmy klasyfikowani jako opieka szpitalna (oddziały medycyny paliatywnej), poza szpitalna (hospicja domowe i hospicja stacjonarne) oraz opieka ambulatoryjna (poradnie medycyny paliatywnej).

Sytuacja pandemii powoduje również wiele problemów organizacyjnych jednostek, głównie dotyczących braku dostatecznej liczby lekarzy i pielęgniarek oraz ograniczenia wpływów uzyskiwanych od społeczeństwa przez stowarzyszenia wspierające wiele jednostek opieki paliatywnej. Chociaż Ministerstwo Zdrowia i NFZ przygotowały programy wsparcia, jednak w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost kosztów i konieczność dodatkowych wydatków jednostek, związanych m.in. ze środkami ochrony osobistej personelu i wzrostem wynagrodzeń personelu.

Medycyna paliatywna to dziedzina stosunkowo młoda, także na świecie, więc potrzebuje solidnych podstaw pochodzących z badań naukowych. Do tego potrzebujemy jednostek akademickich medycyny paliatywnej na wszystkich Uniwersytetach Medycznych i w Collegium Medicum uniwersytetów, a także powołania instytutów badawczych medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej, które będą zajmowały się zarówno prowadzeniem badań naukowych, jak i edukacją przeddyplomową studentów medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii i psychologii oraz szkoleniem podyplomowym w ramach specjalizacji medycyny paliatywnej dla lekarzy i pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek, a także edukacją w zakresie opieki paliatywnej dla fizjoterapeutów i psychologów.

Przygotowaliśmy właśnie dokument, który obecnie jest konsultowany w naszym środowisku, dotyczący standardów organizacji opieki paliatywnej dla pacjentów dorosłych, które po raz pierwszy obejmują w kompleksowy sposób kwalifikację chorych, organizację pracy jednostek i wskazują jak ma wyglądać zapewnienie opieki paliatywnej możliwie najwyższej jakości wszystkim potrzebującym chorym na nowotwory i pacjentom z chorobami nienowotworowymi. Mamy nadzieję, że opracowane zalecenia zostaną przyjęte w optymalnym kształcie, co znacznie ułatwi chorym dostęp do naszej opieki, a personelowi pomoże w codziennej pracy i stałym podnoszeniu kwalifikacji.

Rozmawiała Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Prof. Wojciech Leppert, specjalista medycyny paliatywnej, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Kieruje Pracownią Badania Jakości Życia Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2008 r. jest kierownikiem medycznym Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego NZOZ „Medyk” w Poznaniu. Od 2016 r. pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Palliative Medicine in Practice”. Ponadto pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Jest również członkiem wielu innych polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę farmakoterapii bólu i zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego u chorych na nowotwory, stosowanie narzędzi do oceny bólu i jakości życia chorych na nowotwory i w opiece paliatywnej, problematykę etyczną, paliatywne leczenie onkologiczne, a także zagadnienia organizacji i edukacji w zakresie opieki paliatywnej.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat

Partnerem serwisu jest