Zbadali wpływ dźwięków na percepcję bólu

27.04.2021
GUMed

Naukowcy z Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opublikowali pracę zatytułowaną "Preferred musical attribute dimensions underlie individual differences in music-induced analgesia" w czasopiśmie "Scientific Reports" (IF 3,998).

Pomysłodawcą badań był dr Krzysztof Basiński, a realizację wspierała dr Agata Zdun-Ryżewska. Współautorami pracy są prof. Mikołaj Majkowicz (Akademia Pomorska w Słupsku) oraz dr David M. Greenberg (Uniwersytet Cambridge).

Publikacja o ważnym znaczeniu klinicznym przedstawia cechy muzyki leżące u podstaw różnic indywidualnych w analgezji wywołanej muzyką (music-induced analgesia – MIA) oraz różnice między wartościami tych cech wywołującymi analgezję u poszczególnych osób. Zjawisko to opisuje sytuację, w której słuchanie muzyki wpływa na percepcję bólu. Naukowcy wzięli pod uwagę:
• pobudzenie (Arousal), czyli ilość energii, którą odbiorca uznał za dostarczoną z muzyką,
• wartościowość syntaktyczna (Valence), czyli emocje wywoływane muzyką,
• głębokość (Depth), czyli efekty emocjonalno-mózgowe, które zdaniem odbiorcy wywołała u niego muzyka.

Zdaniem autorów pracy najważniejszym wnioskiem płynącym z badań jest wskazanie, że w klinicznym wykorzystaniu muzyki, np. przy terapii dźwiękami, muzyka nie powinna być dobierana arbitralnie, ale zgodnie z indywidualnymi preferencjami pacjenta.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat