Pomoc osobom cierpiącym na bóle dolnego odcinka kręgosłupa w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych

23.08.2021
© Unia Europejska, 1994–2021
CORDIS, cordis.europa.eu

Stosowanie się do zaleceń fizjoterapeuty w warunkach domowych może być naprawdę trudne. O utrzymanie motywacji osób cierpiących na bóle dolnego odcinka kręgosłupa – poprzez zachęty i spersonalizowane, kontekstowe porady – może zadbać teraz nowa aplikacja.

Przeprowadzone niedawno badanie Global Burden of Disease wykazało, że ból dolnego odcinka kręgosłupa jest najistotniejszym czynnikiem powodującym niepełnosprawność wśród Europejczyków. Po zakażeniach górnych dróg oddechowych, nadciśnieniu tętniczym i kaszlu, ból dolnego odcinka kręgosłupa jest najczęstszym rozpoznaniem ustalanym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W ponad 85 % tych przypadków bólu dolnego odcinka kręgosłupa nie można w wiarygodny sposób powiązać z żadną konkretną chorobą lub patologią.

Ponieważ większość przypadków ma nieswoisty charakter, głównym sposobem radzenia sobie z tym rodzajem bólu jest samokontrola polegająca na wprowadzeniu aktywności fizycznej oraz ćwiczeń siłowych/rozciągających. Ale jak wielu z nas wie, programy ćwiczeń rozciągających mogą być trudne do sumiennej realizacji ze względu na brak informacji zwrotnej i umocnienia w dążeniu do tego celu.

Tym problemem zajmie się finansowany ze środków UE projekt selfBACK. Zespół projektu postawił sobie za cel zaprojektowanie i stworzenie systemu wspomagania decyzji przy użyciu aplikacji i urządzenia do noszenia na ciele. Miarą ich powodzenia jest pozytywny odbiór osób korzystających z ich systemu.

„Bardzo wysoki poziom zadowolenia użytkowników i zaangażowania w korzystanie z aplikacji selfBACK podczas testów przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania i był miłym zaskoczeniem. Podczas 3-miesięcznej obserwacji ponad 70 % uczestników z grupy interwencyjnej korzystało z aplikacji przez ponad połowę tygodni, a wielu z nich kontynuowało korzystanie z aplikacji po zakończeniu badania po 9 miesiącach”, mówi Paul Jarle Mork, koordynator projektu z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim.

Motywacja poprzez pozytywne informacje zwrotne

Aplikacja selfBACK dostarcza cotygodniowych, spersonalizowanych zaleceń w trzech głównych obszarach, które zatwierdzono w aktualnych wytycznych klinicznych: aktywność fizyczna, ćwiczenia siłowe i rozciągające oraz codzienne wiadomości edukacyjne.

Aplikacja dostarcza również ogólnych informacji na temat bólu dolnego odcinka kręgosłupa oraz zapewnia dostęp do zestawu narzędzi, np. do wyznaczania celów, odtwarzania utworów w duchu mindfulness, ćwiczeń uśmierzających ból i przypomnień o śnie, które użytkownicy mogą wykorzystać w dogodnym dla siebie momencie w celu samomotywacji.

Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję w postaci wnioskowania na podstawie analizy przypadku, w szczególności do tworzenia cotygodniowych, spersonalizowanych planów samokontroli. „Tworząc te plany, porównujemy odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach dotyczących bólu, funkcjonowania, stylu życia itp., aby znaleźć podobne plany od innych użytkowników, a następnie dostosować je do preferencji nowego użytkownika”, wyjaśnia Kerstin Bach, również pracująca na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii, która była kierownikiem projektu i kierownikiem technicznym.

System uwzględnia również ostatnie ćwiczenia i aktywność fizyczną użytkownika mierzoną poprzez liczenie kroków. Każdy plan jest prezentowany w aplikacji mobilnej razem z celami i osiągnięciami oraz jasnymi instrukcjami, jak wykonywać ćwiczenia.

„A kiedy potrzebne jest motywacyjne »klepnięcie w ramię«, aplikacja wykorzystuje powiadomienia, aby przypomnieć o dostępnych treściach i zachęcić użytkowników do korzystania z nich przez cały tydzień”, mówi Mork, dodając: „Przestrzegając tygodniowych planów samokontroli, użytkownik może zbierać odznaki i nagrody, które są wyświetlane w aplikacji”.

System selfBACK zapisuje odpowiedzi udzielone przez każdego użytkownika na pytania zawarte w kwestionariuszu, jego osiągnięcia, ograniczenia i preferencje dotyczące ćwiczeń. Na przykład jeśli użytkownik preferuje określony rodzaj ćwiczeń, system dobierze je spośród ćwiczeń stosowanych przez podobną grupę użytkowników.

„Podczas każdej cotygodniowej sesji w aplikacji zadanych zostanie 1–5 pytań dotyczących bólu, ograniczeń lub innych czynników wpływających na postępy, a odpowiedzi posłużą do aktualizacji puli potencjalnych treści dostarczanych użytkownikowi. W porównaniu z innymi podejściami system selfBACK będzie zawsze zaczynał od indywidualnego przypadku i dostosowywał go do użytkownika”.

Testowanie technologii

Skuteczność systemu została poddana ocenie w ramach randomizowanego badania z grupą kontrolną prowadzonego w Danii i Norwegii, w którym za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto zmniejszenie niepełnosprawności spowodowanej bólem po 3 miesiącach.

Uczestnicy badania mieli ukończone 18 lat, występowały u nich nieswoiste bóle dolnego odcinka kręgosłupa oraz posiadali smartfon i dostęp do poczty elektronicznej. Od 8 marca do 14 grudnia 2019 roku do udziału w badaniu rejestrowano spełniające kryteria osoby, które szukały opieki pod kątem bólu w dolnym odcinku kręgosłupa w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnego leczenia bólów kręgosłupa.

Do randomizowanego badania włączono 461 uczestników. U pacjentów z grupy kontrolnej zastosowano tradycyjne metody opieki. W drugiej grupie poza standardową terapią wykorzystano system selfBACK, włączając w to porady lub leczenie oferowane uczestnikom przez ich lekarzy.

Na wizycie kontrolnej po 3 miesiącach u 52 % uczestników korzystających z aplikacji selfBACK w połączeniu ze standardową opieką osiągnięto znaczącą redukcję niepełnosprawności spowodowanej bólem, w porównaniu do zaledwie 39 % w grupie kontrolnej.

Szeroki zakres wiedzy specjalistycznej stojącej za technologią

Projekt selfBACK połączył ekspertów z kilku dziedzin, w tym informatyków, twórców aplikacji, ekspertów z dziedziny medycyny / zdrowia publicznego, fizjologów i psychologów. W procesach opracowywania i projektowania systemu selfBACK zespół wykorzystał podejście mapowania interwencji, które zapewnia systematyczne podejście do opracowywania metody leczenia.

Dobra wiadomość dla milionów osób w Europie dotkniętych bólem dolnego odcinka kręgosłupa: duńska firma wprowadzi system selfBACK na rynek. „Aplikacja selfBACK może być dostępna w kilku krajach europejskich do końca 2022 roku”, dodaje Mork.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat