MZ: nie będzie specjalizacji z leczenia bólu, ale...

23.05.2022
Sejm

Odpowiadając na zapytanie posła Wojciecha Saługi wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że Minister Zdrowia nie przewiduje utworzenia nowej dziedziny medycyny z leczenia bólu, która stała by się nową specjalizacją lekarską lub lekarsko-dentystyczną. Natomiast procedowany jest obecnie w resorcie zdrowia, zgodnie z delegacją art. 17 ust. 26 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty, w którym jedną z certyfikowanych umiejętności będzie umiejętność pod nazwą medycyna bólu.

Do certyfikacji tej umiejętności będą mogli przystąpić oprócz lekarzy, którzy nabyli tę umiejętność w drodze szkolenia specjalizacyjnego, również lekarze i lekarze dentyści posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w określonej w rozporządzeniu dziedzinie medycyny, tj. alergologii, angiologii, balneologii i medycynie fizykalnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowo–twarzowej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, diabetologii, endokrynologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, farmakologii klinicznej, gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, hematologii, hipertensjologii, immunologii klinicznej, intensywnej terapii, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, okulistyki, onkologii i hematologii dziecięcej, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, pediatrii metabolicznej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, urologii, urologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Powyższy projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji celem przeprowadzenia konsultacji publicznych.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat