Trichoskopia w grzybicy owłosionej skóry głowy

02.09.2021
Opracowanie artykułu: Trichoscopy of Tinea Capitis: A Systematic Review.
Waśkiel-Burnat A., Rakowska A., Sikora M.
Dermatol. Ther. (Heidelb). 2020; 10(1): 43–52.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: PPV (positive predictive value) – wartość predykcyjna wyniku dodatniego, p – poziom istotności statystycznej

Badanie trichoskopowe stanowi jedną z podstawowych metod diagnostycznych w przypadku łysienia, chorób infekcyjnych lub zapalnych owłosionej skóry głowy. Pomimo że w rozpoznawaniu zakażeń grzybiczych za złoty standard uważa się badanie mykologiczne, trichoskopia stanowi użyteczną, pomocniczą metodę diagnostyki grzybicy owłosionej skóry głowy. Celem opublikowanego przeglądu systematycznego była analiza danych dotyczących występowania poszczególnych struktur i wzorców trichoskopowych w tej jednostce chorobowej, a także przydatności badania w ocenie odpowiedzi na leczenie.

W przeglądzie uwzględniono artykuły opublikowane w bazach PubMed, Scopus oraz EBSCO do roku 2019 r. Z analizy wykluczono badania dotyczące modeli zwierzęcych, nieuwzględniające opisu obrazu trichoskopowego, niezawierające danych o liczebności badanej grupy, przeglądy oraz artykuły opublikowane w języku innym niż angielski. Łącznie dokonano przeglądu 16 badań oryginalnych, 7 serii opisów oraz 14 opisów przypadków, obejmujących 536 pacjentów. Wyniki przedstawiono zgodnie z wytycznymi PRISMA; dla poszczególnych struktur obserwowanych w badaniu trichoskopowym z użyciem programu Statistica (wersja 12.0) wyznaczono parametry trafności (czułość, swoistość) oraz wartości predykcyjne. Dodatkowo autorzy zestawili dane dotyczące obrazu zakażeń wywoływanych przez grzyby z rodzaju Microsporum oraz Trichophyton.

Tabela 1. Parametry trafności oraz PPV (positive predictive value – wartość predykcyjna wyniku dodatniego) dla poszczególnych struktur i wzorców obserwowanych w badaniu trichoskopowym w grzybicy skóry owłosionej głowy.
Stuktury/wzorce w badaniu trichoskopowym Czułość (%) Swoistość (%) PPV (%)
Włosy przecinki 50 99 94
Włos korkociągi 32 100 98
Włosy typu kod Morse’a 13 100 100
Włosy zygzaki 17 99 83
Włosy wygięte 7 100 100
Włosy blokowe 2 100 83
I-włosy 6 100 97
strona 1 z 2

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Konferencje i szkolenia dermatologiczne

EADV’s 30th Anniversary Congress 29.09-02.10.2021r.

WAWDERM 2021 Warszawskie Dni Dermatologiczne 14-16.10.2021r.

11th World Congress on Itch (WCI) 22-23.10.2021r.

11. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.11.2021r.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.