Alergia kontaktowa w AZS

30.04.2021
Allergic Contact Dermatitis in Atopic Individuals: Results of a 30-year Retrospective Study
Teo Y. i wsp.
Contact Dermatitis. 2019 Dec;81(6):409-416.  doi: 10.1111/cod.13363 

Opracował: dr n. med. Marek Kaszuba

Skróty: AZS – atopowe zapalenie skóry, OR – ryzyko względne

Związek między atopowym zapaleniem skóry (AZS) i alergią kontaktową jest niejasny, a w dotychczasowych badaniach w tym zakresie uzyskiwano sprzeczne wyniki.

Aby ocenić występowanie alergii kontaktowej u chorych na AZS, przeanalizowano wyniki testów płatkowych (rozszerzona seria podstawowa) wykonanych w jednym ośrodku w ciągu 30 lat u 46 250 pacjentów. Opublikowana w „Contact Dermatitis” analiza to jak dotąd największe jednoośrodkowe badanie oceniające uczulenia kontaktowe u chorych na AZS. Zebrane dane przeanalizowano z uwzględnieniem zmiennych zakłócających, tj. wieku i płci badanych osób.

Wyniki testów uzyskane u chorych na AZS porównano z wynikami pochodzącymi od osób bez AZS. Grupy te różniły się istotnie (p <0,05) w zakresie występowania uczulenia na 9 z 37 testowanych substancji. Uczulenie na nikiel (OR 0,8), kobalt (OR 0,65) i pryminę (OR 0,49) występowało u chorych na AZS rzadziej niż u osób bez AZS. Uczulenie na imidazolidynylomocznik (OR 1,53), lakton seskwiterpenowy (OR 1,44), neomycynę (OR 1,27), mieszankę zapachową I (OR 1,19), piwalan tiksokortolu (OR 1,88) i lanolinę (OR 1,56) było częstsze u  chorych na AZS niż u osób bez tej choroby.

Tabela. Różnice w skorygowanej (ze względu na wiek) częstości występowania uczulenia kontaktowego między chorymi na atopowe zapalenie skóry (AZS) i  osobami bez AZS
  Chorzy
na AZS (%)
  Osoby
bez AZS (%)
nikiel 14,9 < 18,2
kobalt 5,5 < 6,2
prymina 0,3 < 0,6
mieszanka zapachowa I 7,6 > 6,7
neomycyna 3,8 > 3,7
lanolina 2,0 > 1,4
lakton seskwiterpenowy 1,1 > 0,9
piwalan tiksokortolu 1,0 > 0,5
imidazolidynylomocznik 0,8 > 0,6

Wnioski

  • U chorych na AZS uczulenia na metale występują rzadziej niż u osób bez AZS, co sugeruje, że AZS może cechować mniejsza podatność na uczulające oddziaływanie metali.
  • U chorych na AZS leczenie miejscowe może prowadzić do uczulenia i alergii kontaktowej na substancje zawarte w produktach dermatologicznych do stosowania miejscowego.
  • U chorych na AZS, którzy zgłaszają pogorszenie stanu skóry po wdrożeniu leczenia preparatami miejscowymi, należy rozważyć wykonanie testów płatkowych.
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Atopowe zapalenie skóry (AZS) u dzieci
  • Inne badania wykonywane u chorych na astmę
  • Atopowe zapalenie skóry
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.