Rola witaminy E w przewlekłych dermatozach zapalnych

29.12.2021
Opracowanie artykułu: Serum vitamin E levels and chronic inflammatory skin diseases: A systematic review and meta-analysis.
Liu X, Yang G, Luo M, i in.
PLoS One. 2021 Dec 14;16(12):e0261259.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: p – poziom istotności statystycznej; I2 – test statystyczny dotyczący niejednorodności wyników; SMD - standardized mean difference, standaryzowana średnia różnic; CI – confidence interval, przedział ufności;

Nazwa „witamina E” obejmuje cztery izomery z grupy tokoferoli oraz tokotrienoli; w ludzkim organizmie pełni przede wszystkim rolę przeciwutleniacza. Celem badaczy była analiza związku między stężeniem witaminy E w osoczu, a występowaniem przewlekłych dermatoz zapalnych.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach PubMed, Web of Science oraz Scopus, obejmujące wszystkie artykuły anglojęzyczne opublikowane do 30.06.2021r. W przeglądzie uwzględniono wyłącznie badania kliniczne z grupą kontrolną, dotyczące stężenia witaminy E w osoczu osób z przewlekłymi chorobami zapalnymi skóry. Łącznie spośród 892 wyników wyszukiwania kryteria włączenia spełniało 20 artykułów – 4 dotyczące atopowego zapalenia skóry, 7 dotyczących bielactwa, 6 na temat łuszczycy oraz 3 związane z trądzikiem zwyczajnym. Celem oceny jakości badań zastosowano skalę Newcastle-Ottawa; analizę statystyczną danych przeprowadzono za pomocą programu Stata (Stata Statistical Software, wersja 13).

Tabela 1. Stężenie witaminy E w surowicy osób z przewlekłymi chorobami zapalnymi skóry w porównaniu z populacją zdrową
   
   
   
Atopowe
zapalenie
skóry   
   
Bielactwo   
   
Łuszczyca zwykła   
   
Trądzik zwyczajny   
   
Ilość badań zakwalifikowanych
do przeglądu   
   
4   
   
7   
   
6   
   
3   
   
Łączna liczba osób w grupach badanych   
   
259   
   
351   
   
278   
   
284   
   
Łączna liczba osób w grupach kontrolnych   
   
307   
   
350   
   
257   
   
307   
   
p   
   
< 0,001    
   
< 0,001    
   
< 0,001    
   
< 0,001   
   
I2    
   
91,1%    
   
90,4%    
   
97,6%    
   
91,1%    
   
SMD   
   
-1,08    
   
-0,70    
   
-2,73   
   
-0,67   
   
95% CI   
   
(-1,80) - (-0,36)    
   
(-1,21) - (-0,19)    
   
(-3,57) do (-1,18)    
   
(-1,05) do (-0,30)    

Wniosek

  • U osób z przewlekłymi chorobami takimi jak atopowe zapalenie skóry, bielactwo, łuszczyca zwykła lub trądzik zwyczajny zaobserwowano zmniejszone stężenie witaminy E w osoczu względem populacji ogólnej.
Wybrane treści dla pacjenta:

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.