Patidegib – nowy, miejscowy inhibitor szlaku Hedgehog

31.12.2021
Opracowanie artykułu: Patidegib in Dermatology: A Current Review.
Cosio T., Di Prete M., Di Raimondo C. i wsp.
Int J Mol Sci. 2021 Oct 3;22(19):10725.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: BCC – basal cell carcinoma, rak podstawnokomórkowy; FDA – Food and Drug Administration, Amerykańska Agencja Żywności i Leków

Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma – BCC) jest najczęściej występującym nowotworem skóry. W jego leczeniu wykorzystuje się leki z grupy inhibitorów szlaku Hedgehog. Obecnie dwa spośród nich, sonidegib oraz wismodegib, mają rejestrację Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) do leczenia systemowego.

Patidegib (saridegib, IPI-926) jest lekiem w trakcie procesu rejestracyjnego. Jako jedyny spośród dotychczas dostępnych inhibitorów szlaku Hedgehog docelowo ma być dopuszczony do stosowania miejscowego. Celem badaczy jest ocena skuteczności patidegibu w leczeniu raka podstawnokomórkowego na podstawie wyników dotychczas opublikowanych badań klinicznych.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, Embase, US National Institutes of Health Ongoing Trials Register, NIHR Clinical Research Network Portfolio Database oraz World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform, obejmujące artykuły anglojęzyczne opublikowane w latach 2009–2020, dotyczące wyłącznie badań na ludziach. Jako słów kluczowych użyto „patidegib”, „saridegib”, „IPI-926”, „zespół Gorlina”, „rak podstawnokomórkowy”, „dermatologia”. Po zastosowaniu kryteriów włączenia, w przeglądzie uwzględniono 7 spośród 46 wyników wyszukiwania.

W przeciwieństwie do ogólnoustrojowych inhibitorów szlaku Hedgehog, miejscowo stosowany w formie żelu o stężeniu 2%, patidegib pozwala uniknąć ogólnoustrojowych działań niepożądanych, zwłaszcza w przypadku pacjentów z zespołem kruchości. Patidegib stosowany zarówno miejscowo, jak i ogólnoustrojowo, cechuje się dobrym profilem bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności u pacjentów nieleczonych wcześniej z powodu BCC skóry w stadium I, II i III, także w przebiegu zespołu Gorlina. W przypadku pacjentów z BCC w stopniu IV oraz pacjentów leczonych wcześniej inhibitorami Hedgehog nie wykazano korzyści.

Wnioski

  • Patidegib (saridegib, IPI-926) to lek będący inhibitorem szlaku Hedgehog, mogący znaleźć zastosowanie w miejscowym leczeniu raka podstawnokomórkowego.
  • Wykazano skuteczność patidegibu u pacjentów nieleczonych wcześniej z powodu BCC skóry w stadium I, II i III, także w przebiegu zespołu Gorlina.

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.