Czy mikronakłuwanie skóry zwiększa skuteczność miejscowego leczenia ostudy?

19.04.2022
Omówienie artykułu: Microneedling as an adjuvant to topical therapies for melasma: A systematic review and meta-analysis.
Bailey AJM, Li HO, Tan MG, et al.
J Am Acad Dermatol. 2022 Apr;86(4):797-810. Epub 2021 Apr 12.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: MASI - Melasma Area and Severity Index, wskaźnik oceniający rozległość i nasilenie ostudy; SMD – standardized mean difference, standaryzowana różnica średnich.

Ostuda jest nabytym przebarwieniem skóry, związanym ze wzmożonym wytwarzaniem melaniny w okolicach eksponowanych na promieniowanie UV; szacuje się, że może dotyczyć 1,5-33% populacji. Wśród metod leczenia wymienia się preparaty o działaniu rozjaśniającym, stosowanie fotoprotekcji, laseroterapię, peelingi chemiczne i mechaniczne, doustne stosowanie kwasu traneksamowego. Mikronakłuwanie skóry wpływa na penetrację substancji aktywnych, zwiększając skuteczność ich działania.

Celem przeglądu systematycznego z metaanalizą była ocena, czy dołączenie mikronakłuwania do terapii miejscowych wpływa na skuteczność leczenia ostudy. W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, obejmujące artykuły opublikowane w języku angielskim do czerwca 2020 r.. W przeglądzie uwzględniono porównawcze badania prospektywne dotyczące leczenia ostudy wyłącznie za pomocą terapii miejscowej (preparaty zawierające kwas traneksamowy, witaminę C, osocze bogatopłytkowe, hydrochinon, sera zawierające substancje o działaniu depigmentacyjnym) oraz w połączeniu z mikronakłuwaniem; badania dotyczące radiofrekwencji mikroigłowej wyłączono z analizy. W ocenie skuteczności leczenia uwzględniono zmianę wartości wskaźnika MASI (ang. Melasma Area and Severity Index – wskaźnik oceniający rozległość i nasilenie ostudy) lub jego wariantów, dane dotyczące satysfakcji pacjentów z uzyskanych efektów, poprawy jakości życia, działania niepożądane. Łącznie w przeglądzie uwzględniono 12 badań dotyczących 459 pacjentów, z których 97,4% stanowiły kobiety.

W 11 spośród 12 badań na 30–60 minut przed procedurą mikronakłuwania stosowano miejscowe środki znieczulające; głębokość penetracji igieł, w zależności od lokalizacji anatomicznej, wynosiła 0,1–5mm (zwykle 1,5 mm). Preparaty nakładano na powierzchnię skóry zarówno przed zabiegiem, jak i po nim, w większości jedynie w rejonie występowania hiperpigmentacji; w ciągu jednej sesji zabiegowej mikronakłuwanie danego obszaru wykonywano średnio 5 razy. Odstępy między poszczególnymi zabiegami wynosiły 2–4 tygodni. W ocenie po 4 tygodniach terapii uzyskano umiarkowaną, w ocenie po 8 tygodniach terapii – dużą poprawę (tab. 1.)

Tabela 1. Ocena efektów terapii łączonych (mikronakłuwanie oraz preparaty stosowane miejscowo).
   
Czas terapii (tygodnie)
   
Liczba badań, w których oceniano
efekt po danym czasie
   
SMD
   
95% CI
   
4   
   
6/12   
   
0,42   
   
0,21-0,61   
   
8   
   
7/12   
   
0,76   
   
0,56-0,95   
   
12   
   
6/12   
   
1,24   
   
0,97-1,5   
   
14   
   
1/12   
   
0,95   
   
0,57-1,33   
   
16   
   
3/12   
   
0,99   
   
0,74-1,25   
   
20   
   
1/12   
   
1,08   
   
0,68-1,48   
SMD – standaryzowana różnica średnich, jako miarę wielkości efektu przyjęto: 0,2 – niewielki, 0,5 – umiarkowany, 0,8 – duży.
strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.