Szczepienie przeciw COVID-19 a ryzyko występowania półpaśca

20.06.2022
Omówienie artykułu: Association of COVID-19 vaccination with herpes zoster: a systematic review and meta-analysis.
Chu C.W., Jiesisibieke Z.L., Yang Y.P. i wsp.
Expert Rev. Vaccines. 2022; 21(5): 601–608. doi: 10.1080/14760584.2022.2036128. Epub 2022 Feb 7.

Skróty: VZV – varicella zoster virus, wirus ospy wietrznej i półpaśca; HHV-3 – human herpesvirus 3, ludzki herpeswirus typu 3; SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, koronawirus wywołujący chorobę COVID-19; RR – relative risk, ryzyko względne; CI – confidence interval, przedział ufności.

Opracowała: lek. Karina Polak

Półpasiec stanowi reaktywację utajonego zakażenia wywołanego przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (varicella zoster virus – VZV lub HHV-3 – human herpesvirus 3), pozostającego w komórkach zwojowych rdzenia i zwojach nerwów czaszkowych po przebyciu choroby. Reaktywacja wirusa ma miejsce w przypadku zmniejszenia odporności. Opisano kilka serii przypadków występowania półpaśca u osób, które przyjęły szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Celem autorów badania była weryfikacja, czy szczepienie przeciw COVID-19 wiąże się ze zwiększonym ryzykiem reaktywacji wirusa.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach Library, PubMed oraz EMBASE, obejmujące badania opublikowane do 25 grudnia 2021 r. Po zastosowaniu odpowiednich kryteriów włączenia i wyłączenia, w analizie uwzględniono dane z czterech badań kohortowych, obejmujących łącznie ponad 2 miliony pacjentów w grupach badanych. Pod uwagę wzięto m. in. rodzaj stosowanej szczepionki. Czas obserwacji w kierunku pojawienia się skórnych działań niepożądanych po przyjęciu szczepienia różnił się w zależności od czasu trwania badania (od 28 dni po dane z prowadzonych długoterminowo rejestrów medycznych).

Nie wykazano, aby przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 zwiększało ryzyko występowania półpaśca w grupie badanej względem grupy kontrolnej (RR 1,06; 95CI: 0,91–1,24). Dodatkowo nie wykazano znaczących różnic pomiędzy poszczególnymi preparatami.

Wnioski

  • Przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 nie zwiększa ryzyka występowania półpaśca.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.