Dostęp dożylny w onkologii - różne spojrzenia na ten sam problem

13.12.2019
dr. med. Małgorzata Misiak
Prezes Stowarzyszenia Polski Klub Dostępu Naczyniowego
II Kongres Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego, Wrocław 18-19 października 2019