Zakażenie i dysfunkcja cewnika. Jak zapobiegać i leczyć?

20.04.2023
prof. dr hab. med.Leszek Domański
Klinika Nerfologii i Transplatologii w Szczecinie
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022