Zastosowanie Midline i PICC na oddziale Intensywnej Terapii

12.04.2023
lek. Tomasz Wiśniewski
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego w Łodzi
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022