Artykuły

 • Powikłania płynoterapii dożylnej

  Płynoterapia od dawna stanowi jedną z najczęściej wykorzystywanych metod terapeutycznych. Popularność dożylnego stosowania płynów na praktycznie wszystkich oddziałach szpitalnych wynika z kilku przyczyn. Czytaj dalej >>

 • 80% zakażeń szpitalnych przenoszonych jest przez dotyk

  Zdecydowana większość, bo aż 80% zakażeń szpitalnych przenoszonych jest przez dotyk – podkreśla prof. Charles W. Keevil z University of Southmapton.

 • Prof. Machała: Potrzebne nowe standardy płynoterapii

  Pacjenci w polskich szpitalach dostają zbyt dużo płynów, zwłaszcza soli fizjologicznej i koloidów – uważa anestezjolog prof. Waldemar Machała, autor pierwszego w Polsce raportu o przetaczaniu płynów w szpitalach.

 • CINAS

  CINAS to instrument do oceny funkcjonowania portu dożylnego, choć może być użyty do oceny różnych cewników dożylnych. Ocenia możliwość podaży płynów czyli iniekcję i możliwość pobrania krwi, czyli aspirację. Stąd skrót CINAS Cewnik INiekcja i ASpiracja (the Catheter INjection and ASpiration).

 • Kontynuacja terapii ŻChZZ za pomocą NOAC po leczeniu początkowym HDCz

  Jak długi jest okres podawania rywaroksabanu 15 mg 15 mg 2 x dz. w przypadku chorego z wcześniej wdrożonym leczeniem HDCz? Czy wymagany jest zalecany przez producenta okres 3-tygodniowy, czy też od tych 3 tygodni należy odjąć czas wcześniejszego leczenia heparyną?

 • Porty dożylne - nowe czy nieznane?

  O kontrowersjach dotyczących użytkowania portów dożylnych mówi w rozmowie z MP dr Rafał Młynarski, anestezjolog z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implantacji oraz serwisu portów dożylnych, prezes Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego.