Optymalny dostęp naczyniowy do hemodializy u pacjenta z wielochorobowością

06.04.2023
Dr n. med. Krzysztof Letachowicz
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022