Obwodowy dostęp dożylny w praktyce klinicznej

12.02.2020
Maria Budnik-Szymoniuk
Polskie Stowarzyszenie Pięlegniarstwa Infuzyjnego