Niedrożność aspiracyjna cewnika portu dożylnego

09.02.2023
dr n. med. Przemysław Pencak
Zakład radiologii i diagnostyki obrazowej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022