Jak wdrożyć cewniki typu Midline w swoim szpitalu

09.02.2023
lek. med. Olga Nizinkiewicz
Klinika Anestezjologii i intensywnej Terapii SPSK 1 PUM w Szczecinie.
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022