Jak zapobiegać i leczyć powikłania dostępu naczyniowego – perspektywa chirurga

01.03.2023
dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Chirurgii Ogólnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022