Nowoczesne podejście do treningu przetoki dializacyjnej

08.03.2023
mgr piel. Anna Kliś
Bielsko-Biała
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022