Kaniulacja żył centralnych u dzieci pod kontrolą USG

15.03.2023
lek. Jakub Matejuk
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022